Irak-kommision – Ja Tak ! #2

FN erklærede Irak-krigen ulovlig. Om det var dét, som fik Fogh til at tjekke med udenrigsministeriets jurister om han (Fogh), efterfølgende kunne kræves udleveret til Krigsforbryderdomstolen i Haag, kan vi kun gisne om …

• Hans Blix (daværende chef for FN’s våbeninspektører):
“Hvis vi havde fået et par måneder mere, ville vi have været i stand til at undersøge alle de steder som CIA og de andre efterretningstjenester havde givet os. Og eftersom der ikke var nogen masseødelæggelsesvåben, ville vi have rapporteret det til både sikkerhedsrådet og til efterretningstjenesterne, og jeg tror det ville have været meget svært for dem at starte krigen under disse betingelser. “

Venstre forsøger sig nu med, at præmissen for at gå i krig mod Irak blev ændret fra “Iraks masseødelæggelses-våben” til: “Saddam vil blæse på FN” ( frit oversat ).

Men læs så nedenstående afsnit VI i den FT-beslutning om at gå i krig mod Irak, som blev vedtaget med et meget lille flertal.

• Fra FT-beslutning / Irakkrig ( 18. marts 2003 ):
“VI. Regeringen finder, at et dansk militært bidrag til en multinational indsats i Irak vil medvirke til at fjerne truslen mod den internationale fred og sikkerhed i regionen. Et militært bidrag vil samtidig være i overensstemmelse med den hidtidige danske politik over for Irak og med den danske ikke-spredningspolitik i relation til masseødelæggelsesvåben. Endvidere vil et militært bidrag ligge i naturlig forlængelse af den traditionelle danske indsats for at medvirke til at styrke den internationale retsorden.”

Ups – der fandt du “masseødelæggelsesvåben” – det gjorde Hans Blix ikke …

Genindsæt Irak-kommisionen … NU!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Irak-kommision – Ja Tak ! #2

Irak-kommision – ja tak !

#hvordan_ser_krig_mon_ud

Hvis ikke folketinget, og for anstændighedens skyld et samlet et af slagsen, prompte genindsætter Irakkommisionen på baggrund af dagens rapport-fremlægning på KU – mister vi, som borgere, kontakten/fornemmelsen for vores eget demokrati. Vi snakker om at sende vores land ud i en angrebskrig mod et andet land langt borte.

Intentionen i reglen om et oplyst og informeret folketing ift. beslutninger er krystalklar: det skal vides hvad præmisserne for vedtagelserne består af. Det er kernen i vores demokrati, at vores folkevalgte og vi selv beslutter på grundlag af højest mulige informationsniveau.

Men, Fogh anvendte at informere folketinget på et niveau under “need to know basis”. Den dikkende lammehale-aftale havde Fogh forlængst aftalt og klappet af med Bush og Cheney. Herefter skulle, som i SKULLE, den vedtages i FT – no matter what. Og derfor skulle den kvik-ekspederes igennem FT ved hjælp af overlagt løgn og fortielse (i ond tro).

Hvis en statsminister på talerstolen i folketinget angiver én eller flere årsager til at føre landet i krig – men undlader at nævne de egentlige årsager, samt at de oplyste årsager ikke har belæg i virkeligheden ( “Saddam har masseødelæggelsesvåben – det er ikke noget vi tror – det er noget vi ved” ), har han simpelthen ført folketinget og dermed alle danskerne ( minus ham selv, udenrigsministeren og et par embedsfolk ) bag lyset.
Venstre forsøger nu at tolke-fifle med reglen om et informeret folketing, men reglen er ikke til fri fortolkning – intentionen bag reglen er krystalklar – det skal vides i højest mulige omfang, hvilket grundlag vi beslutter på. Dette er kernen i det danske oplyste demokrati, og den platform hvorfra vi alle engagerer os og beslutter os.
Vi snakker krig …… altså sådan noget hvor børn får blæst lemmer af og forbløder til døde på vores jordoverflade ….

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Irak-kommision – ja tak !

Lukke SkoleIntra …. ?

Jeg hører nu til morgen, at det regeringsoprettede råd kaldet “stresspanelet” forslår at nedlægge Skoleintra samt droppe det nye Aula. Bagrunden er …. yup du gættede rigtigt … at det stresser alle parter dvs. forældre, skole og elever.
Intra er et overmåde praktisk stykke informations og dialog -værktøj. Jeg/vi har selv brugt med stort udbytte i alle årene på Gjerrild Bønnerup Friskole.
Hvordan man, ved at nedlægge Intra skulle kunne reducere “presset” har jeg svært ved at se. Uden intra vil det blive op til eleverne at viderebringe alle informationer fra skolen. Lærere skal efterfølgende have bekræftet at information er leveret – og de skal modtage et hav af sedler i form af diverse bekræftelser, tilmeldinger, indkaldelser etc.
I praksis risikerer vi, at man placerer ansvaret for den vigtige forældre/skole-kontakt på barnets “bord”. Der er, med andre ord et gensidigt voksenansvar der skal leves op til mellem skole og forældre.
Intra opfylder et reelt behov for den løbende og praktiske dialog mellem skole og hjem. Hvis man fjerner det, vil der ske det at al skole/hjem vil blive lagt over i facebookgrupper, hvorved man forærer det psykopatisk datagrådige facebook tonsvis af data.
Brug af Intra kræver en vis form for selvdiciplin. Hvis man undlader at bruge det til brokkerier og “pædagoiske principdebatter” er der ingen stress forbundet med at bruge det .. tværtimod. Er der behov for mere dybtgående og afklarende dialog anvender man bare Intra til indkaldelse til skole/hjem-samling.
At lukke Intra svarer til at brænde biblioteket ned pga. af én “uforståelig bog” på reolen …..

…. eller, er der noget jeg overser ….?
Læs om Stresspanelet her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Lukke SkoleIntra …. ?

Flygtninge … falder de ned fra himlen … mon ?

#falder_flygtninge_ned_fra_himlen

Vi springer ind i historien :

Afghanistan:
• En alliance af nato-lande invaderer på baggrund af 9/11-2001 Afghanistan. Fjenden er Al-Qaeda og Taleban. De samme som US støttede, uddannede og leverede våben til under Ruslands besættelse af landet.

Irak:
• En vest-alliance går i ulovlig krig i Irak. I sikkerhedsrådet lyves der med overlæg og hævdes at Saddam har masseødelæggelsesvåben. Danmarks statsminister står på folketingets talerstol og lyver med overlæg: “Saddam har masseødelæggelsesvåben – det er ikke noget vi tror – det er noget vi ved”.
• Irak bombes sønder og sammen. Hele den irakiske hær afsættes og officererne fra Bath-partiet flygter over hals hoved. Det samme gør Saddam. Han bliver senere fanget og hængt offentligt.
• I kølvandet på, at alliancen erklærede Irak-krigen for vundet – og trak sig fra landet, opbyggede de flygtede Bath-officerer ISIS.

Syrien:
• Syriske bønder protesterer. Det spreder sig, skaber uro og Assad sætter hårdt ind. Bruger biologiske våben mod sin egen befolkning. Modstandere mod Assad grupperer sig i forskellige oprørshære. ISIS kommer “på banen”.
• ISIS tvinger omtrent Assad-styret i knæ – og kun indgriben fra Rusland og en håndfuld vestligt lande redder hans røv. Syrien bombes sønder sammen.

Danmark: 
• Danmark har deltaget militært i alle de ovennævnte “alliancer”.

Og her kommer så spørgsmålet til en million:

1. Falder flygtninge ned fra himlen ?

2. Kan der være sammenhæng mellem familierne med børn på Sjælsmark og de krige i deres hjemlande vi har deltaget i ?

Udgivet i Samfund - Global | Kommentarer lukket til Flygtninge … falder de ned fra himlen … mon ?

… og omlidt er der kage ….

#chikaneregimet

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til … og omlidt er der kage ….

Etik ell. frygt … mellem os ..

Set udfra et humanistisk perspektiv udgør følgende to hinandens modsætninger:

Frygt og ekskluderende isolation: Grundliggende mellem-menneskelig mistro og mistænksomhed som i, “andre vil tage noget fra mig”.

Etik : Grundliggende tro på menneskers skæbnefællesskab og menneskers muligheder for progressiv sameksistens som i, “vi har meget at give hinanden”.

Og hermed blev du opdateret på lørdagens debat i Deadline mellem Carolina Magdalene Maier og Kenneth Kristensen Berth .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Your choise ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Udgivet i Samfund - Global | Kommentarer lukket til Etik ell. frygt … mellem os ..

Sømandens datter …

Jeg har et varmt spot for Dronning Margrethe d.2. af Danmark. Det er faktisk helt ukompliceret . Jeg værdsætter hendes nytårstaler – hvor jeg trofast, hvert år, forsøger at lodde dybden hos denne begavede og historiebevidste kvinde.
Men, når vi så når til nytårskurene osv. begynder det at stramme til. Den samme fløderand af sildesalatsbehængte paphoveder tropper op, år ud og år ind, med deres oversminkede forstadskramper ( sorry #me2 ) og bader sig i vores dronnings intelligente lys .
Kære Margrethe, du datter af en sømand. Det er tid at sadle om – og for fremtiden kun invitere 100 ved lodtrækning udtrukne borgere fra samfundgrupper, som har haft et “hårdt år”. Der er masser at tage af: Sundhedpersonale – kontanthjælpsmodtagere – lærerer – udefra tilflyttede borgere (!) – hjemløse – pensionister etc . Du har fanget pointen.
And there you go …. Margrethe …. folkets dronning  … og godt nytår btw.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sømandens datter …

Chikane-regimet …

Chikane-regimet slog til igen torsdag med vedtagelse af finansloven med indbyggede nederdrægtigheder. De har så undervejs måtte erkende, at vor forpligtigelser ift. udgør en begrænsning for chikanerierne. Og nu overvejer regimet seriøst og gøder grunden til, hvordan Danmark kan gentænke sine forpligtigelser. Fuldstændig historieløse …. 
Almen anstændighed og mellemfolkelig menneskelighed er ikke længere et mål – det er blevet en forhindring i udøvelsen af nederdrægtigheder .. ( cry baby cry ).
Og på samme måde, som Lars Løkke snød sig til sine boxershorts – snyder han sig principmæssigt til mere lånt tid på taburetten. Formanden for Danmarks Liberale Parti accepterer hvad og hvem som helst – for at klæbe til taburetten. Ingen pris er for høj.
De gamle Venstre-kæmper havde rystet på hovedet og luftet ud i bageriet. 
Men ikke Lars, som vil gå over i historien som Venstre-dværgen. 
Og vi lever nu i et land hvor et håndtryk er blevet lov …

Udgivet i Anything goes, Samfund - Global | Kommentarer lukket til Chikane-regimet …

Først menneske – så dansker

“Først menneske – så dansker” ( frit efter Nik’ G. )

Derfor flages der heromkring:

Jeg blev opmærksom på og indraget i en dialog mellem et par gode fb-venner 🙂 . Emnet var Dansk Folkepartis skamløse partipolitiske brug og kapring af vores allesammens Dannebrog. DF bruger vores dejlige fælles-flag som et højre-nationalistisk pigtråds og ekskluderende -hegn.
I deres vulgære brug af vores fælles og samlende flag har de, til en vis grad, formået at pille hjerteligheden, mangfoldigheden og menneskeligheden ud af Dannebrog. 
Én foreslog så, at vi alle burde pryde vores fb-opslag med et Dannebrog – simpelthen for at flå flaget ud af DF’s hjerteløse favn – og tilbage til Danmark.
Grundlæggende en god ide – en indvending var dog, at DF og omegn måske ville fejltolke og tage det som indtægt for, at deres nationalisme havde fået ( endnu mere ) vind i sejlene. Vi nåede derfor frem til, at ved visuelt at centrere symbol for menneskelighed, udsyn og mangfoldighed i Dannebrog – var vi forbi den fejltolkning.
Og derfor gik vi i Gimp og Krita. Og derfor flages der heromkring.
Flaget er til fri afbenyttelse …..


Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Først menneske – så dansker

When they smile ….. the world is crying …

#Det_er_netop_det_at_de_smiler …

Når vi i DF smiler så dansk-lurpak-smøret –
er det selvfølgelig fordi vi lige er lykkedes med at :

 • Skære 2000,- kr hos de i forvejen fattigste og mest forarmede. .. HA !
 • Bilde pensionisterne ind, at de får mere at leve for. .. HA !
 • Nedskære kommunernes velfærdsbevilling med 1 milliard. .. HA !
 • Gjort det billigere at købe et fly og eller en lystyacht. .. HA !
 • Få medierne med på, at “rå etnisk menneskeforagt/jagt” nu skal hedde “et paradigmeskifte”. .. HA !
 • Få det gamle “Arbejderparti” til at logre med halen – på kommando . .. HA !
 • Få Sass Larsen til, og slippe afsted med, at sige: “menneskerettigheder er noget rod” – ( den var ikke gået i Aukens ell. Nyrups tid ) .. HA !
 • Fastholde 1/5 af vælgerne i troen på, at vi er et “den lille mands og lønmodtager parti” . .. HA !
 • Skamdyrke og fastholde vores tilstand af “paranoid xenofobi” – uden at distrikspsykiatrien griber ind – (de har ikke engang fjernet vores børn) ..HA !
 •  .. HA ! .. HA ! .. HA !.. HA ! .. HA ! .. HA ! .. HA ! .. HA !!!
Udgivet i Anything goes, Samfund - Global | Kommentarer lukket til When they smile ….. the world is crying …

#blind_faith_____hell_no

Når man tager i betragtning, at hovedparten af klodens befolkning ønsker at leve i god samklang og fordragelighed med naboer og omegn er det et grotesk paradoks, at når denne verdens indskrænkede magtkoncentrationer for gud ved hvilken gang får bragt verden til lige netop det punkt, hvor vi ( seriøst ) overvejer væbnet konflikt mellem stater, at da, lige der, overlader vi det i vores apatiske sind til de, som har “forstand” på spænding og krig; nemlig militæreksperter og andre lignende grødhoveder. Uagtet, at netop de lever et liv hvor de fra morgen til aften opererer og tænker, gennemsyret i og af fjendebilleder og opspænding. Fred, fordraglighed og stædig proaktiv insistereren på global og solidarisk sameksistens, er et billed som direkte truer med at underminere deres begrebsverden og eksistensgrundlag.
Deres teknokratiske, uorganiske og kliniske skitseringer – afføder, hos nogle, ligefrem en tryghed, som i: “godt de har styr på det … og så’ der madro”.
Paradokset er naturligvis, at lige netop på dette ovennævnte præcise punkt vil det være nøjagtig rette tid og sted, at køre magtkoncentratiorne ud på et sidespor og parkere dem der – og overlade verdens vé og vel til ægte fredelskende representanter for klodens folk.
Men det er ikke det vi gør – vi gør pæcist det modsatte. Vi kører klodens fredelige folk ud på et sidespor og overlader scenen til de som har gjort spænding, frygt, trusler, krig og ødelæggelse til deres levebrød ( you name them yourself ).
( ca. 30-45 sek. efter du har læst dette vil dit hoved tænke: “njaa- det er nok mere kompliceret end som så, og vi ved ikke alt” ….. and that my friend, just proved my point ).

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til #blind_faith_____hell_no

Når Socialdemokratiet træder i karaktér ..

Udgivet i Anything goes, Samfund | Kommentarer lukket til Når Socialdemokratiet træder i karaktér ..

~ For enden af enhver relationsspænding er der altid (mindst) ét andet menneske ~


~ For enden af enhver relationsspænding er der altid (mindst) ét andet menneske ~

På mange skoler rundt om i landet forsøger man at komme ”
uro i klasseværelset” til livs ved at sende et par lærere på weekend kursus i mindfullness/meditation. Herefter hjemkommet til skolen, nu med diplom i mindfullness, – arrangeres fælles-mindfullness for klassen. Og de, nu mindfulde lærere, guider børnenes opmærksomhed indad …. og indad …
(…og, det er hvert fald billigere end at give ungerne “det hvide snit”….)

Børn skal være og ér urolige/livlige og energiske … og når det kammer over, tror jeg på samtalen med de omgivelser der er involveret. At blive henvist til en udsigt til egne tanker bag lukkede øjne lærer barnet ikke meget af. I værste tilfælde træner man barnesindet i at klare alting selv bag lukkede øjne … og måske, fordi det sker i et uimodsagt vakuum, ende med at føle sig forkerte; og “derfor sidder jeg her bag lukkede øjne med mit ensomme åndedræt”.
Jeg er stødt på mange som underviser i meditation – også til børn … og det har ofte vakt en dyb undren i mig, i hvor høj grad de ikke vidste hvad de har med at gøre.

Meditation er hel fin og jeg har selv anvendt, undervist og arbejdet med meditation dagligt gennem 40 år . Men, det er et tilvalg man som voksen og moden person foretager. Den kan ikke erstatte den interaktion der skal være mellem barn og omgivelser … på ingen måde.
Med andre ord; hvis mit barn kom hjem fra skole og fortalte, at hun havde fået valget mellem en snak med lærer/inspektør eller en tur bag lukkede øjne, ville jeg sætte uendelig meget pris på, at hun havde valgt lærer / inspektøren – yes.

Jeg oplever børn som meget meditative væsener – især hvis de får lov til at være de børn de egentlig er . Den tar’ vi lige igen : Hvis de får lov til at være de børn de egentlig er. Jeg ser ikke noget umiddelbart behov for hos børnene, at installere diverse mentale bolsjer. Deres evne til at være opslugte i leg – nærværende og konstant afsøgende er fra naturen formidabel. I leg fyldes børn op og regenerer indefra.

Min indvending – eller blinkende røde lampe … om man vil .. går især på konteksten dette nye fænomen med meditation til vores børn i skolerne er opstået i. Vi centraliserer til storskoler – putter 30 børn i klassen – skærer i lærerens undervisningstid – projicerer voksenverdens angst for fremtiden over i børnene og dænger dem til med krav / test osv. osv. Børn og lærere presses og uro, larm og ubekvemhed breder sig … og pludselig er der en stemme der pipper…..”de / ungerne skal bare være mere mindfulde – så falder de til ro.” Man gør herved forfejlede rammebevillinger / skolelukninger / lærer-undernormering etc. til et spørgsmål /problemstilling eleverne kan løse introvert og hver for sig … bag lukkede øjne.
Og, så er det, at min røde lampe blinker … tror endda der er lidt sirene på … fordi: Man kan ikke bruge meditation som kollektiv adfærdsregulering .. eller en avanceret form for “lad os lege døde heste”.
For det første, fordi vi risikerer at børnene udvikler et negativt mentalt anker på meditation ..ala “ det var noget jeg skulle for at gøre skolen glad”…. og der kan herved udvikles en distance til det, at lytte indad senere i livet .… fordi man blev det påduttet / og følte sig måske gruppepresset, i en livsfase hvor forståelsen af meditation-mekanismerne ikke var til stede.
For det andet fordi, – at blive ”styret” af en tranceskabende stemme bag sine lukkede øjne kan, som barn, … opleves og være temmelig grænseoverskridende. Og, man bør overveje om man i virkeligheden er i færd med at udvikle en overdrevet tilbøjelighed hos barnet til indadtil, at tjekke sig selv ud … so to speak.

~  For enden af enhver relationsspænding er der altid ét (mindst) andet menneske: Kontakt – tal      sammen – kontakt … ingen grund til at gå afsides og lukke øjnene.  ~

~ Det var bare det ~
Alt godt fra havet 🙂

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til ~ For enden af enhver relationsspænding er der altid (mindst) ét andet menneske ~

… at påvirke samfundsdebatten … §108

§ 108, PåvirkningsLoven m. straframme op til 12 år ….. på vej til dig …. og dig … og dig …. og dig … og dig .. og mig = det danske frie samfund

” det er selvfølgelig sådan, at hvis du ikke protesterer – så bliver du medvirkende til tyraniet – anderledes kan det jo ikke være ” /Eva Schmith

Som medstifter af Censurrapporten tilbage i 90’erne og derfor “nøje følgende” ytringsfrihedens vilkår gennem årene, erindrer jeg ikke noget tidspunkt i nyere tid, at vores ytringsfrihed har været mere truet og under konstant angreb end den er i disse år.
Denne såkaldte “påvirkningslov” er nok det mest fundamentale skud for boven, vores ret til at tænke og tale frit har været udsat for.

Lad os slå fast med det samme: “Påvirkningsloven” er en gummilov, som kan ustrækkes efter statens behov og behag.
Uddrag af lovforslag:
“3.3.2. Påvirkningsvirksomhed skal efter lovforslaget forstås som virksomhed, der udøves med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse. I begrebet påvirkningsvirksomhed ligger, at virksomheden har til formål at få nogen til at mene noget bestemt eller foretage en bestemt handling. Påvirkningsvirksomheden skal være rettet mod beslutningstagning eller den almene meningsdannelse for at være strafbar, og den kan være rettet mod beslutningstagning eller den almene meningsdannelse både i Danmark og i udlandet.”

( den sidste sætning kan få én til at mistænke, at lovforslaget er bestillingsarbejde fra fx Nato. Men det ved vi ikke …. endnu, men vi kan jo holde øje med vores EU-naboer om der foreligger eller kommer lign. lovforslag i den kommende tid ).

Men tilbage til det vi ved.

Forestil dig, at du vil argumentere for, at det russiske folk på ingen måde ønsker at agere agressivt overfor vesten – fordi du mener at de ligesom andre folkeslag dybest set og inderst inde “blot” ønsker at leve i fred og fordragelighed … som alle andre mennesker på vores planet. Og, at du mener og fremfører i offentlige blogs/debatfora etc., at vestens retorik, oprustning og anspændte fjendebilled bidrager til og kun har til formål, at eskalere spændingsniveauet mellem øst og vest.

Forestil dig så, at Putin fremfører samme pointer mhp.,at reducere vestens oprustning og propaganda mod Rusland. Dette har han faktisk gjort i et interwiev med vestlige nyhedsmedier, hvor han gentagende gange sagde således: “jeg ved ikke hvad jeg skal sige – hvor mange gange jeg skal sige det – eller hvordan det skal formuleres så I forstår, at Rusland ikke har nogen agressive hensigter ift. vesten.
Pointen i dette er ikke om Putin taler sandt; men at din argumention nu er i samklang med Ruslands interesse og det arbejde man må formode deres efterretningstjeneste osv. udøver i det skjulte.

Du har nu gjort dig skyldig i forsøg på påvirkning af den almene debat – i et andet lands tjeneste.
( straframme – under skærpende omstændigheder – er 12 år )

Alene tilstedeværelsen af “Påvirkningsloven” vil – alt andet lige – medvirke til at skabe en indre bekymring/frygt for, om man nu ved sit debatindlæg og synspunkter er i gang med at “påvirke” …. og hvis i tvivl …. undlader man. Avs …. ikk’ ?

I lovforslaget fremføres/indrømmes det sort på hvidt, at “Påvirkningsloven” ér en indskrækning af ( i hvert fald ) den materielle ytringsfrihed . Alligevel konkluderer man ( sort på hvidt ), at lovforslaget ikke berører grundlovens §77 …

Lovforslaget § 108 Påvirkningslov her.

Se dokumentaren her ( Bjørn Elmquist, Eva Smith, Preben Wilhjelm ).

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til … at påvirke samfundsdebatten … §108

Hjulene på bussen drejer …….. Fælles Djurs – Fælles kurs

Jeg er helt med på at ting skal i gennem det politiske maskinrum inden det sendes til debat …. hvis det skal være bare lidt “vandtæt”. Men, når det er sagt kunne man sådan set fint have kørt noget borgerindragelse fra det tidspunkt hvor man bliver klar over RegionMidts hensigter mht. slagtningen af vores busdrift – dvs. fra foråret 2018. Det valgte man så ikke at gøre i håbet om og forsøget på, at kunne overbevise RegionMidt om noget andet. Og respekt for det … sådan set. Men hvis jeg var borgmester ( gud forbyde det ) havde jeg måske anset det for strategisk hensigtsmæssigt allerede i foråret, at lægge alt ud i det åbne som i : ” kære venner – sådan risikerer det at se ud i vores kommune til april/2019 – gider i lægge noget pres på de folkevalgte i RegionMidt – for de vender tilsyneladende det døve øre til os i Byrådet” .
Fordi, – når det kommer til spørgsmålet om behovs-dækkende stabil busdrift i vores langstrakte kommune er vi i en liga over Fiberen, hvor Norddjurs jo i erkendelse af vigtigheden ydede en pro-aktiv indsats. Det gjorde kommunen fordi fiberen var væsentlig at få ind, hvis Norddjurs skal overleve og bevares som bl.a. familie attraktiv kommune. Hvad angår vores daglige busdrift er væsentligheden vistnok mindst på niveau med fiberen.

I børnefamilierne planlægges aktiviteter dvs. hvem går til hvad og hvornår og hvordan kommer vi frem og tilbage år frem i tiden. Sådan er det i alle landets kommuner – også Norddjurs.
Familier, som planlægger at flytte til en egn vil altid, som noget af det første, tjekke om familiens aktiviteter kan lade sig gøre . Sådan er det.

Et godt ældreliv handler om, at kunne komme rundt til alle gøremål: Indkøb – frisør – gymnastik – ½-marathon – besøge venner og familie – bibliotek – foredrag – udstillinger osv osv.

Derfor er vores adgang til god busdrift nu og i fremtiden alfa og omega for vores kommune. Og, denne vigtighed var kommet frem og blevet meget synlig for RegionMidt – såfremt man havde indraget og ( naturligvis ) engageret Norddjurs-folket fra dag 1 da RegionMidts skumle planer og efterfølgende tonedøvhed ift. Norddjurs blev kendt.

Jeg håber meget at Kommunalbestyrelsen vil være åbne for borgernes tilbagemeldinger og vejledning ift. til den busdrift-model vi lige om lidt får kendskab til. Det håber jeg rigtig meget….

Udgivet i Djursland | Kommentarer lukket til Hjulene på bussen drejer …….. Fælles Djurs – Fælles kurs

Norddjurs – busserne der forsvandt ?

Jeg er blevet orienteret ( bagom  ) om, at der arbejdes på forskellige løsnings-modeller i Norddjurs Kommune .
Man kan jo godt få lidt ondt af vores Byrødder. Noget af en abe RegionMidt tørrer af i vores kommune ….

Beslutningen vedr. vores dejlige blå busser er kommet bag på mig, og jeg har forsøgt at finde hoved og hale i “aftalerne” … eller mangel på samme.

Så vidt jeg forstår det:

• Har RegionMidt indvilget i at reservere et beløb ud af ophobet besparelse fra den endu ikke kørende Letbane på 60 millioner.
• Det reserverede beløb udgør 10 mill. De kalder det en “buffer”.
• Med disse 10 millioner er man fra RegionsMidts side parat til at sikre såkaldt uddannelses-kørsel dvs. at financiere én morgenrute og to eftermiddags-ruter. Men, dette er under forudsætning af at kommunen financierer resterende daglig drift.
• Regionen har udpeget specifikke ruter der kan støttes …. og nu kommer det “bekymrende” : Jeg kan ikke nogen steder se at det fremgår, at nogle af Norddjurs busruterne indgår.

Jeg kan tage fejl i det sidste …. og er helt åben for at blive irettesat helt ned til sokkeholderne her  …. hvis nogen vil komme på banen … tak.

Region Midt består af 41 folkevalgte. Af de 41 udgør det vi almindeligvis i dansk politik vil kalde centrum-venstre ( S- SF- Rad -Enhl-Alternativet ) et flertal på 21. Samme fløj har kerneværdierne “offentlig tilgængelig transport og lige adgang til uddannelser”, – som vigtige pejlemærker for deres politik.

…. Hvad er gået helt galt her ?

Listen over de busliner som RegionMidt vil foreslå støttet:
Jeg kan ikke se nogen Norddjurs ruter …kan i ?
( altså bortset fra 351’eren; men den kommer jo sydfra og lige op i Grenaa – ) ?

Udgivet i Djursland | Kommentarer lukket til Norddjurs – busserne der forsvandt ?

Norddjursland …. det’ helt til hest

Der er d.d. 5 måneder ( pr. 1.april 2019 ) til Norddjurs bliver lagt øde, som i øde lagt ift. buskørsel. Det skaber allerede nu store bekymringer i bl.a. børnefamilier – skoler – børnehaver og hos de ældre.

Baggrunden er Regionalrådets beslutning d. 31.10.2018 om at skære/fjerne financieringen af den busdrift, som ikke passerer kommunegrænser ….. (!)

Stiller du dig en tidlig morgen ved fx Busstoppet ved Grenaa gymnasium vil du hver morgen kunne se dusinvis af vores ungdom stige af bussen. De er steget på undervejs fra alle vores små byer: Gjerrild – Bønnerup – osv osv.

Jeg vil derfor opfordre til, at samtlige lokaltvalgte og lokalforankrede byrådsmedlemmer allerede nu kommer på banen. Et Norddjurs uden daglig busdrift er helt og aldeles uacceptabelt.

Nogle nævner at busdriften skal 100 % privatiseres. Hertil er der kun at spørge, om ikke de mange skattekroner borgerne på Norddjurs indbetaler er ligeså valide som resten af landets skatteindbetalinger.

Jan Petersen – Hans Fisker Jensen m.fl ……. hallooo ??

( De blå linier angiver Blå bus kørsel pr. 1/4-2019 )

Udgivet i Djursland | Kommentarer lukket til Norddjursland …. det’ helt til hest

Let’s talk about parallelsamfund ………

Kæmpe-ranet af den danske statskasse har afsløret et skruppelløst parallelsamfund indenfor bankverdenen. Deres religion er guden Mamon og de skyer ingen midler i forsøget på at dræne folkeslagene for værdier . De er trænet i at foregøgle agtværdighed og samfundssind – men de har kun et for øje – at stjæle og bedrage for at fodre guden Mamon.
De udgør bander, og cirkulerer i lukkede netværk. Deres rygmærker er lodrette nålestriber. Deres uindtagelige borge er af stål og glas ….
Et parallelsamfund i teflon …..

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Let’s talk about parallelsamfund ………

Syg kultur i facebooks baglokale …

Vidste du at:

• At facebook aktivt har arbejdet på, at samarbejde med US-sundhedsvæsen mhp. at få adgang til journaldata. Disse anonymiserede data skulle så sammenkøres og forsøgt matchet med facebook brugerenes profildata. Indtil viderere har de fået “nej”.

• At facebook aktivt arbejder på, at få adgang til facebook-brugernes bank-data ….

• At facebook har udarbejdet deres algoritmer således, at negative, aggressive og konflikt-indeholdende opslag/tråde favoriseres ift. hvad du ser på din nyhedsvæg. Man har nemlig fundet ud at at de tiltrækker mest opmærksomhed og derfor er en større kilde til indtjening end fx. positive og livsbekræftende opslag/tråde.

• At der findes et reelt alternativ til facebook, som ikke sporer dig eller sælger dine data. Det hedder mewe.com og alle kan signe up.

• Nu ved du dét …….

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Syg kultur i facebooks baglokale …

Mændende der plyndrede Europa – Must se …

Denne DR-dokumentar er et must for os alle . Når du har set den er du blevet klogere på fremgangsmåden, som er lige så gemen som den rystende.
Én af de medvirkende anvender begrebet “genier” om disse psykopater. Det er helt i hegnet. De er nøjagtig ligeså “geniale”, som de afstumpede hjemmerøvere der bryder ind hos et ældre ægtepar og frarøver dem deres penge og andre værdier.

Mændende der plyndrede Europa” på DR d. 22.10.18 – men du kan se den nu – klik her .

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Mændende der plyndrede Europa – Must se …

DF’s forjættede land ….

Dansk Folkeparti-vælgerens forjættede land:

Landet hvor det flyder med barnlig infantilitet … og hvor:

• DF bestemmer hvordan jeg skal gå klædt.
• DF bestemmer hvad jeg og børnene skal spise.
• DF bestemmer hvem jeg skal være bange for.
• DF bestemmer hvilke naboer jeg skal se skævt til.
• DF bestemmer hvornår jeg føler mig dansk.
• DF bestemmer hvornår jeg ikke føler mig dansk.
• DF bestemmer hvilken religion, som er passende for min danskhed.
• DF bestemmer om klima problematikken er virkelig.
• DF bestemmer hvad jeg skal se i TV.
• DF bestemmer at jeg ikke skal læse lange tilbundsgående artikler …. ( … endelig … og tak til ) .
• DF bestemmer hvad jeg skal – og om jeg overhovedet behøver – tænke selv.
• Og hvor Tulle-Far og Pia-mor passer på mig …… forever !

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til DF’s forjættede land ….

DF eller Erdogan …. same shit

Danmarks Radio er finansieret og ejet af det danske folk. Som et fællesskab har vi simpelthen fundet ud, at det er rigtig god ide, at vi som samfund har et nyheds og -kulturmedie, som ikke er styret at profithensyn. Vi betaler villigt og med fuldt overlæg for, at slippe for afbrydende hjernedøde reklamer – og nyhedsværter som overgearet og unødvendigt laver “breakin” på stort og småt …. mest småt. Jo flere gule discount-bannere man kan køre i skærmbunden – jo flere seerere “hænger fast” og jo flere klikker op på deres annoncebaserede websider. Det gir’ “hits” og “hits” er indtjening.
Selvfølgelig har de kommercielle stationer ondt et vist sted over, at vi, som samfund i fællesskab har taget og holdt denne beslutning i hævd. Men kollektivt er det simpelthen en god forretning for alle – at vi er gået sammen om et Danmarks Radio, som skal prioritere hensynet til lødighed og almen orientering højere end hensynet til indtjening. Længere er den sådan set ikke. Sådan har danskerne besluttet det. Og det bør en lille “gule-ærter og tartelet-menighed” (1/6-del) som DF – ikke få lov til at ændre på.
Danskerne har forstået, at i et demokratisk samfund er tilliden og lødigheden af information alfa-omega. Det er dem vi skal basere vores frie valg på.
Mere her:
Dansk Folkeparti vil fjerne nyheder fra dr.dk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til DF eller Erdogan …. same shit

… tvangs-neurotisk pinagtig smålighed …

#Populismens_klamme_hånd_har_taget_styringen .

En ny “værdi” er i disse år ved at etablere sig i det intellektuelle og begrebsmæssige svindelnummer, vi omtaler som “danske værdier”. “Værdien” hedder “tvangs-neurotisk pinagtig smålighed” .
Denne “værdi” er ikke bare ved at etablere sig …. den kan se frem til at blive ophøjet ved lov. Det har de lige givet hinanden et koldklamt håndtryk på.
Vi har været omkring det før: I nazi-tyskland tjekkede man ligeledes folks arm/håndbevægelser som en bekræftelse på borgerens/folkets underdanighed ift. Staten …..

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til … tvangs-neurotisk pinagtig smålighed …

Liste AO …

#valgplakat_anno_heromkring

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Liste AO …

Martins tidsrejse

Vi skriver 1967 . Christiansborg/folketinget. Møde i salen. Martin Henriksen, som er blevet forvist til fortiden mhp. dannelse og grundlovsskoling i ånd og kød, ber’ om ordet.
Den besynderligt forvoksede danske barnekrop med et mind-set af anden etnisk oprindelse ( stik syd og 70 år baglæns ) stiger op på talerstolen: “Forslag til lov” får skabningen sagt og fortsætter : “Det vedtages herved som ufravigeligt krav, at: § der skal gives hånd – før tildeling af dansk statsborgerskab § ” .
En bombe af stilhed går af ……………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Og så eksploderer det. Et brøl af latter bruser i salen – det blir’ ved og ved og ved. Så ebber det med besvær ud – og alle rejser sig og går i snapstinget. Baunsgaard, Groes, Skytte, og Hækkerup kluklér stadig. Hos Krag aner man en begyndende panderynken.
Tilbage står Martin i sin forvoksede barnekrop overvældet og blæst omkuld af danskhed.
…….. to be contiuned by ……..

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Martins tidsrejse

Indehørm …..

#nogen_der_gider_åbne_et_vindue_i_det_her_land_for_hold_kaje_hvor_er_her_indehørmet

Dansk-Debilt Folkeparti forsøger at reducere vores mangfoldige “danskhed” til et spørgsmål om korrekte håndbevægelser ……

De vil have indflydelse på tv-programmer
De vil bestemme hvad folk skal spise
De vil bestemme hvordan kvinder skal og ikke skal klæde sig
De vil bestemme om du må kalde dig dansker – uagtet, at du fx. spiller på det danske landshold
Og allerhelst vil de bestemme hvem vi skal være bange for

Og nu vil de bestemme hvilke håndbevægelser, som er “danske”
Nåjaaaa … selvfølgelig vil de det …. disse frø af ugræs

For ca. 70 år siden kørte et land syd for grænsen også med specifikke håndbevægelser ….

Sieg ………………

#de_ka_få_fuckfingeren_ka_de____ikk‘ ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indehørm …..

Et overgreb er et overgreb er et overgreb

Et overgreb er et overgreb er et overgreb.
Simpel as that.
Aner ikke hvordan denne “dumhedsparagraf” er blevet implementeret i lovgivningen. Men forestiller mig, at den er udarbejdet af mænd…..
Og den ér dybt åndsvag. Gu’ fanden ved en mand om der er gensidighed….so to speak. I intimsituationer har mænd ligeså meget antennerne ude som kvinder. Her findes gensidigheden som bærebølgen i samværet.
Præmissen for “dumhedsparagraffen” er en omtrent gammeltestamentlig mistillid til kvinder og den hører ingen steder hjemme i et retssamfund.
Basta Bom !

Læs her:

Vidnesbyrd

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Et overgreb er et overgreb er et overgreb

Civil courage … Yes ! …. ansigtsgenkendelse … No !

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Civil courage … Yes ! …. ansigtsgenkendelse … No !

! Advarsel ! …. umenneskelig kontrast …

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til ! Advarsel ! …. umenneskelig kontrast …

Burka-tvang vs. burka-forbud = same shit

Burka-tvang vs. burka-forbud = same shit, som begge er udtryk for totalitær tankegang.
Med d.d. ikraftræden af burkaforbud lægger beslutningstagerne ( you know who ) en falliterklærende og afgrundsdyb afstand til den danskhed vi historisk er rundet af. Oplysning, frihed for Loke såvel som for Thor, og atter oplysning. Vi er ikke et bange folk – vi har lært at stille spørgsmål til dogmerne og autoriteter. Vi er vokset op med “Kejserens nye klær” . Vi udstiller og latterliggør oppustede og selvhøjtidelige magtpositioner. Det er en del af vores dna. Danskhedens naturlige hovedvej har altid været, at angribe ondets rod og afvente symptomernes forfald. Men, meget udansk, har vi ift. beklædningsfriheden nu valgt at stresse symptomerne istedet for at stress-teste religionerne….. med sund fornuft. Få dem pillet ned fra piedestalen.
Forbudet lægger endnu et bekræftende lag til den frygttsunami der skyller ind over danskerne fra populistiske døgenigte i disse år.
Men tar’ vi udgang i sande danske værdier er der ikke en døjt at være bange for. Oplysning – samtale – humor – oplysning har bragt os langt. Hvorfor stoppe op nu ?

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Burka-tvang vs. burka-forbud = same shit

People of NorthKorea

#talehoveder
Jeg er heldigvis så komplet ignorant ift. strategi og gustne overlæg, at jeg kun har øje for det håb mødet i Singapore må vække i en forarmet Nordkoreansk befolkning og Sydkoreas millioner af indbyggere.
Jeg ved..måske, hvad i vil svare, at de risikerer at blive slemt skuffet. Det er selvfølgelig muligt. Men et tændt håb er baseret på erkendelsen af mulighed – at det faktisk kan lade sig gøre. Og den erkendelse kan man ikke slukke for….

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til People of NorthKorea

Burka og proformaliberalisme….

#Merete_Riisager
“Burkaen er en trussel mod frie kvinder”.( cit.)..okay..så tør jeg slet ikke tænke på hvad “indskrænkning ved lov af frie kvinders ret til selv at vælge klædedragt/outfit” er for en trussel mod disse..frie kvinder.
Men måske er LA’s liberalisme ren proforma. Som liberal må ens eget fundament jo være, at man ikke lader sig provokere af andres valg og anderledeshed. Men det gør du – ikke bare på egne vegne, men på alles vegne: “Det er derfor voldsomt provokerende, når en kvinde iført burka eller niqab går tur i parken eller på stranden blandt letpåklædte piger og kvinder” (cit.). – Det provokerer ikke mig….tænker at det er spøjst og pudsigt…men provokeret…..no way. Det er jo deres valg….ikke mit. Hvis jeg vil forbyde det fordi jeg tolker en masse ind i det….er min tænkning ikke liberal…men totalitær. Simpel as that.
Det gode antiautoritære danske grin som du hylder vil du nu gøre til et flovt grin med dit forsøg på at beskytte det med totalitær tænkning dvs. indskrænkning af frihedsrettigheder. Det danske grin behøver ikke at blive pakket ind i vat og curling-love.
Og, at du, som du skriver “ikke ryster på hånden når der skal stemmes” er sandsynligvis den endelige bekræftelse på LA’s proforma-liberalisme . Enhver ægte liberal ville have både nervøse chics og rysten….I think ..

Læs Merete Risagers blog

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Burka og proformaliberalisme….

#ok2018 – Fugle på taget til lærene

Det er skamfuldt ud over alle grænser, at vi i en tid med økonomisk overskud og skattelettelser som kastes i grams, ikke vil give lærene hvad de retmæssigt bør have. Lærene er forudsætningen for et godt uddannelsessystem . Lærere, som møder op hver morgen på vores skoler går hver dag “all in” med alt hvad det kræver af tilstedeværelse, udslåede antenner og faglighed. De er grundstenen i det vi skal leve af; kompetente og manøvredygtige borgere. Alligevel mødes de af krav, som afspejler en omtrent gammeltestamentlig mistillid. Det er simpelthen ikke i orden. Er der nogen der ved hvor skoen trykker i klasseværelserne er det fandengalme lærene. Og de skal ikke mødes med ét: “hvor lidt kan vi nøjes med”……de skal mødes med ét: “hvad skal i bruge”……Se dét…… er tillid i praksis.

#ok_2018

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til #ok2018 – Fugle på taget til lærene

De 3 måske 4….#ok18

Dennis stak af lige før målstregen – og regnen lagde en sørgmodig tåre på Bondos kind foran forligsen.
På baggrund af min ringe indsigt i strategierne undrer det mig såre, at Dennis ikke valgte at cleare sit “ja” af med resten af musketerene. I det mindste kunne han have aftalt at holde sit “ja-kort” tæt ind til kroppen indtil de andre havde været på. Lærerenes arbejdstid er overhovedet ikke på plads i overenskomsten; men er stadig et urimeligt lovdiktat. Spisepauserne er ikke på plads…..
Tiden er ved at løbe ud…..men den ér ikke løbet ud endnu. Så hvorfor tage det pres fra arbejdsgivernes skuldre….?

Og, bare lige for at få musketér-eden på plads med Dennis egne ord:

“Alle lønmodtagerorganisationer på det offentlige område har således indgået en “musketered”.
De vil ikke forhandle løn og andre centrale forhold, før der er udsigt til, at lærerne kan få forhandlet en arbejdstidsaftale på plads med arbejdsgiverne.
– Vi kan ikke leve med, at der er en af vores kollegagrupper, der ikke kan få noget så centralt som en aftale om arbejdstiden. Så vi kommer ikke til at starte vores forhandlinger før, lærerne og kommunerne er nået frem til fundamentet for en aftale, siger Dennis Kristensen, der er formand for FOA, til DR Nyheder.”
( cit. avisen.dk – 8. dec. 2017 )

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til De 3 måske 4….#ok18

Gidseltagning #OK18

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Gidseltagning #OK18

Me first………….

Engang……..ville man, trods alt, når verdens ledere optrådte, forsøge at lytte ind til visioner og ideologi ….også hos de af dem man var lodret uenige med. I dag sidder man bare og scanner deres blikke i håbet om at skimte en sidste rest af fornuft og besindighed…..
#Donald_and_Vladimirs_playground
#comin_to_a_place_nearby
#watch_for_free
Formoder at Donald vil se showet fra sin bunker…..mens resten af verden har gratis ringside-tickets……….
#where_have_all_the_flowers_gone

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Me first………….

Sporing og trackin’…nej tak

Der er, as we speak, gang i en galoperende facebook-forskrækkelse. Nogle brugere er i disse dage ved at finde ud af, at Facebook faktisk lever op til deres betingelser og foretningsvilkår…..såmænd gør de så. Flere brugere taler om, at så vil de pokkermeosse slette deres konto. – Ja de vil så. Nogen få har allerede gjort det – andre vil gøre det, som i meget snart…..andre igen nøjes med “snart”. Respekt for det; og de valg man foretager idf. Meeen…altså – alt har fra facebooks side været lagt frem fra starten – alle har haft mulighed for at læse “bruger-kontrakten” . Gu’ pokker er den lang som et år; men det lykkedes faktisk for nogle af os at få det gjort – at få det læst. Man kan downloade hele molevitten og fordøje lidt ad gangen og resten hen ad vejen. Men, jeg og os, som har tygget og sunket kan kun bekræfte at rygterne taler sandt:…. Ja! du vælger med dit samtykke, at dele dine data, madvaner, lottokuponer, døgnrytme, sympatier og det der er værre med Facebook. Du har nemlig i tidernes morgen givet Zuckerberg/Facebook dit “ja”. Et “ja” du bekræfter dagligt. Du har kysset Zuckerberg på munden, i fuld offentlighed – og vi taler nu omtrent “everlasting love”relation. For selv med VLAK’s udspil i dag ift. skilsmisse i børnefamilien er det endnu mere kompliceret at få “slukket” for sin Facebook-konto / brugerprofil. Og selv efter du har været hele møllen i gennem og bekræftet din afgang vil der stadig herfra gå minimum 90 dage til konto/brugerprofil er permanent slukket og slettet. Også hvis du er død ( i hvert fald indtil fornyelig ).
Vi deler alle. Nogle i større grad end andre. Hvis du fx. benytter nogen af de personlige test – som alle befinder sig uden for Facebooks regi – deler du ikke bare med Facebook; men også med en såkaldt trediepartspartner / firma du stort set ikke aner en fis om. Og i dette tilfælde deler du ikke bare dine egne personlige data, du deler også din venneliste og deres evt. opslag og kommentarer med dette, i princippet, ukendte trediepartsfirma. Velbekomme…så er der serveret og som deltager i disse test er du den generøse giver. Tak for kaffe!
Men ingen går fri. Vi deler alle ud. Dette er noget vi egentlig altid har gjort. Helt tilbage til tiden med tlf-bokse på gadehjørner. Alle har altid kunne se alle. Vi danner os et indtryk af hinanden, og vi indretter og regulerer vores afærd ift. hvad vi får “stykket sammen” i vores hjerner. Sådan er det – intet nyt under solen her. Forskellen på dengang og nu er bare, at disse indtryk og informationer nu lagres i store databaser – og der analyseres, kalkuleres og konkluderes 24/7 på indtrykkene / informationerne om os alle. Nogen skal jo tjene på det….eller hva’ ?
Facebook, Google og de andre har ikke altid eksisteret på nettet. For relativt få år siden ( men laaang tid når vi snakker IT ) fandtes disse mastodont-monopoler simpelthen ikke. Men Nettet gjorde i allerhøjeste grad, omend en anelse langsommere – og det var langt mindre topstyret end i dag. Selv kan jeg huske dagen før den store Google-premiere, at nogen venner sagde: “nåe – så er det i morgen vi får en ny søgemaskine – Google – stillet gratis til rådighed” . Og vi andre svarede i stil med “nå nå endu en, oveni alle de andre….sgu da oss’ lige hvad vi står og mangler . Og Guuuhgle – hva’ fanden er det for et navn. ” ? Dengang hed de Altavista – Kobernikus – osv. Rigtig mundrette navne. Og så kom den….Guuuhle – Gågle – Gurgle eller hvordan vi lige fik det udtalt. Så kom den…du godeste, det var sølle, en skaldet hvid side med et lille rektanglet skrivefelt midtpå. Vi troede det var en joke…vitterligt….en joke…lavet af Søren Dos Binærsen i et kælderværelse…i mors og fars hus. Vi nægtede at bruge det skrald. Og i den grad og i sær…….da vi opdagede, at Gågle-dyret trackede / sporede os. Uhørt som ind i fælleden. Hvor er min konfigurede Kobernikus ?

I dag kan du ikke hente morgenavisen i kiosken uden at det gemmes i en database. ……oh sorry..morgenavisen….i papir…. har han også lokum i gården ?
Så vi tar’ et abnm. på den digitale morgenavis. Mit avisindkøb ryger i et bundt med 10000-vis af andres personlige data….og lige om lidt sælges hele bundtet for cool cash. Mange cash. Og om et øjeblik bliver jeg tilbudt billige avis-abnm. på min google-side. Mastodont-monopolerne har reduceret os til konsumerende enheder….and thats that. Og i mens vi konsumerer – er vi selv varen.
Det korte af det lange er, at den færden på Nettet  du betragter som din egen  private og personlige færden – af andre betragtes som en atraktiv vare de kan tjene på.  Vi kan, som enkelt brugere, samfund og som lande i fællesskab begynde, at forholde os forbrugerbevidst til den påtvungne sporing af voresss nettliv og til de megakolonorme databaser vores informationer lagres i.
Hos hver enkelt kan en øget opmærksomhed på den urimelige dataindsamling evt. resultere i, at vi begynder at anvende browsere – søgemaskiner og sociale platforme, som ikke sporer os. Chattjenester som fx. ikke “læser med”. Og jows! – de findes . Du kan fx. begynde at bruge den fremragende og med tysk kvalitet udførte browser Cliqz ( sporer og indsamler ikke ). Søgemaskinen DuckDuckGo ( Holder din søgehistorie privat – blokerer reklamebaserede tracking/sporing etc ). Og sidst men ikke mindst tjenesten Telegram. Den kører en så høj kryptering at folkene bag udlover en præmie på mange millioner euro/dollars til den/dem, som kan bryde krypteringen. At den så er langt federe i brug end fx den ulidelige fb-messenger gør det jo kun oplagt at overveje Telegram.
Det var bare lige det

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Sporing og trackin’…nej tak

OK18

Socialdemokratiet…..de offentlig ansattes fortalere og forsvarere er gået i flyverskjul . Derfor kan det blåsorte borgelige sammenrend med åleglatte Ziegler i spidsen som talsmand iværksætte og køre et monumentalt angreb på “den danske model”.
Zieglers strategi er at skabe splittelse med statement helt ude af kontekst. Bl.a. skrønen om, at det er akademikernes frokostpause som gør, at du ikke kan få passet dine børn etc.
Håber satme ikke at nogen hopper på limpinden.
Sosserne vil selvfølgelig forsvare “flyverskjulet” med, at de ikke vil blande sig i overenskomstforhandlingerne. Fair nok. Men hvis de allerede nu gik ud med en klar meldning om ikke at støtte et lovindgreb ville det isolere Løkke og Co – og hermed sandsynligvis tvinge DF til at melde ud. Så hvis de offentlige ansatte stadig er S’ hjerteblod…så støt dem ved at melde ud nu.
Bak om lærene – bak om de offentlig ansatte.

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til OK18

Fra DF-skuffen

Mere fra DF-skuffen:
Hvordan vi “skaber” et parallelsamfund, opretholder frygten og herved  bevarer vores tilslutning og mandater:
1. Udvælg hvilken befolkningsgruppe der tales om. Vælg helst en minoritetsgruppe med udvendige tydelige identificerbare kendetegn som fx hudfarve – etnisk herkomst ect.
2. Oppriorter emnet. Forsøg at italesætte en akut nødsituation. Undgå nuancer i “problemformuleringen” – vær generaliserende overfor hele minoritetsgruppen.
3. Giv det 1. dagsorden uanset at det tilsidesætter reelle og virkelige problemstillinger såsom klima – uddannelse – øget fattigdom osv.
4. Brug primitiv “billedsnak” anvend og sidestil minoritetsgruppen med fx “traffikulykke”.
5. Pointer at andre samfundsproblemer hænger sammen med denne minoritetsgruppes tilstedeværelse.
6. Overse og overhør konsekvent statistik som indikerer positiv udvikling for gruppen.
7. Anvend frygtens retorik – afslut alle sætninger med et skræmmebilled.
8. Husk, at jo mere frygt du kan skabe – jo mindre folkelig skelneevne vil du blive konfronteret med.
9. Uanset virkelighed – så hav altid nye skræmmebilleder parat og fasthold dem uanset debattema.
10. Vær altid klar når Clement inviterer……og det gør han……
………………………….…go’ fornøjelse.……………………………………………………..

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Fra DF-skuffen

Prins Henrik

Prins Henrik sovet ind på Fredensborg.
I jobsammenhæng har jeg engang oplevet ham “tæt på” . På vores redaktion opsnappede vi, at Margrethe og Henrik ville ankomme ifm med et lokalt bryllup. Og, af alle – blev jeg sendt i byen til den lille landsbykirke.
Jeg fik indtryk af en livsglad, munter og total usnobbet mand. Der var noget rart og nærværende ved ham. Det er mit indtryk, at den til tider smålige danskhed og offentlige mobning har overrasket ham og virket snærende.

“Kærlighedens strejftog,
tilgroede stier,
forsvundne spor,
erindringer, nu er I kun
et tonløst ekko….”
( cit. Prins Henrik – 2014.)

Æret været Prins Henriks minde

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Prins Henrik

Alfred roterer…..

Anders Fogh Rasmussen muligt medlem af Nobel komité.
Nu venter vi bare på, at Trumpen modtager Litteratur-prisen for sine tweets……….

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Alfred roterer…..

Ulandsbistand……vi ringer….

Hvor livsbekræftende og opløftende at opleve venstrekronprins Kristian Jensen rive en aften ud af kalenderen til støtte for U-lande. Han solgte endda sine udjokkede sko. Mon nogen i tlf. har hvisket ham i øret at det er i omegnen af absurd teater at overvære live. Først skærer vi historisk ( svinestreg iflg. Gitte Serup ) i ulandsbistanden – og så ringer vi lidt rundt til danskerne i primetime………

Læs her:

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Ulandsbistand……vi ringer….

Løkke på krogen….

Alle andre rationelle og selvreflekterende politikere vil umiddelbart, og uden at skulle anstrenge sig kunne indse, at kronologien og sammenfaldende ift. lovindgrebet mod kvotekonger, spritdyre gaver fra samme, bidrag til en personlig oprettet fond med efterfølgende adgang til statsministeren mildest talt er påfaldende. Men bare ikke Løkke…han kan ikke se problemet…endsige gråzonen – og vælger i stedet at afvise det hele med en strategisk valgt tøsefornærmethed……”må jeg ikke have venner” ?….
Og, denne manglende fornemmelse for fusk og fup og gråzoner…er måske “the story of Løkkes life”……
#like_a_bang_a_boome_boomerang

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Løkke på krogen….

……… = Klassekamp

#klasse_kamp_4ever
Klimakamp = klassekamp
Digitale rettigheder = klassekamp
Ligeret mellem køn = klassekamp
Alles ret til velfærd = klassekamp
Alles ret til fri uddannelse = klassekamp
Miljøbeskyttelse = klassekamp
Retten til fri information = klassekamp
Universiteternes fri grundforskning = klassekamp
Garanterede sunde/giftfri madvarer = klassekamp
Stressfrie folkeskoler = klassekamp
Transparens i lovprocesser = klassekamp
Retten til at være menneske = klassekamp
Global folke-fredelig sameksistens = klassekamp

Hvis du stod af undervejs…….så overvej lige, hvem som profiterer af, at disse kriterier er fraværende…….

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til ……… = Klassekamp

Nazionalisterne kalder til kamp

Selvfølgelig er der hos nazionalisterne kaldt til kamp mod Sherin Khankan og Khaterah Parwani. De to brave og helhjertede kvinder udgør den største trussel de kan forestille sig, mod det “frø af ugræs -fundament” de står på. Espersen, Khader, Knuth og Henriksen har gjort frygt for andre mennesker til deres levebrød og egen esistensberettigelse. Og så kommer disse kvinder og fortæller og dokumenterer, at hvis vi gør det rigtige på en helhjertet måde er der ikke så meget at frygte….om noget overhovedet. Så selvfølgelig vil dette bundskrab af menneskelighed bruge alle – som i alle – midler og metoder til at karaktérmyrde dem……

Læs POW her

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Nazionalisterne kalder til kamp

Burkaforbud #3

Noget af det mest rystende ved indførelsen af burkaforbuddet, som lige meget hvordan man vender og drejer det, er et overgreb mod og indskrækning af vores personlige frihed, er den manglende logiske og saglige argumentation. Det kører på fornemmelser og diffuse tolkninger af folkestemningen. De anstrenger sig ikke en gang på at lyde overbevisende, fordi de ved, måske mere end så mange andre, at der ér tale om totalitært indgreb ift. befolkningen.
Det her handler ikke en meter om burkaer……det handler om, at hvis vi gennem 15-20 år tæppebomber befolkningen med negative billeder af specifikke samfundsgrupper – og folket tilsidst blir’ mørt – er vejen banet for at ikke en sjæl vil pippe når vi indskrænker friheden . Jeg tror ikke et sekund på ( eller gør jeg ) at denne udvikling har ligget som en skjult dagsorden endsige masterplan – bortset fra våde drømme hos DF – hos de regeringsbærende. Måske var de helst fri, men poppulisme og megafon har taget over og udviklingens logik har etableret sine egne mekanismer, som de helt har underlagt sig. De har sat sig på bagsædet i bussen og overladt styringen til skrækkens spøgelse……..

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Burkaforbud #3

Burkaforbud #2

Alt i mens vores “førende” politikere diskuterede og tog tilløb til en indskrænkelse af borgernes frihed ( Burka that is ) stod i tusindvis af vores ungdom skulder ved skulder og protesterede mod nedskæringer/forringelser i uddannelsen . Men ingen breakin’news her. …..
Og skal vi lige tage nuværende straffelov vedr. den personlige frihed :
>Stk. 3. Tvinges nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.<

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Burkaforbud #2

Burkaforbud #1

Hvad vedkommer det andre hvad tøj frie kvinder vælger at gå i . Forbud mod bestemte klær’ , fordi – så kan de også lige få den – ka’ de !. Ren chikane af frie kvinder….med mindre man, selvfølgelig i samme moment indfører fuldskægs-forbud. En masse følsomme og sarte unge mænd vælger i disse år, at gemme grimassen bag et fuldskæg, som både når op over øre og kindben. De er helt væk – ligner da ikke noget. Væk med skæg og af med burka så vi kan se jeres skamfulde ansigter upfront !
Og så alligevel ikke …. Hvis jeg var kvinde ville jeg, alene på baggrund af det statslig dikterede overgreb mod min personlige frihed et burkaforbud er udtryk for , vælge at iføre mig burkaen. Ikke pga. religiøse eller andre foreskrifter; men alene for at leve op til en af de fineste egenskaber i det danske folkesind : Provokationen !
Se, det ville være danskhed i sin reneste form.
Ta’ den !
#everybody_goes_burka_NOW_!

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Burkaforbud #1

Vore frie skoler

Socialdemokraterne vil fremlægge forslag om en reduktion af friskoletilskudet fra nuværende 75% til 71% – det kan betyde for den enkelte skole, at der mangler 500.000 – i budgettet.
Mange friskoler ude i landkommunerne er opstået af ren nød p.b.a. af de massive folkeskolelukninger landområderne har måttet kæmpe med og lidt under. Disse lukninger åbenbarede “skriften på væggen” som i, hvis vi skal overleve som famileattraktiv landsegn må vi selv tage handsken op.
Udover at være undervisningsteder representerer og udgør de lokale skoler et tyngdepunkt og en lokal sammenhængskraft man ikke kan overvurdere.
Der er ikke noget fancy eller øvre-middelklasse ved disse skoler. De er opstået af ren nød. Kun et lokalsolidarisk engagement og konstant lokal opbakning gør, at skolerne overlever.
Beskæmmende at det gamle arbejderparti nu ( igen ) vil give det folkelige initiativ og solidariske engagement endnu et skud for boven.
Lukning af lokalskoler efterfølges altid af en negativ udviklingsspiral i det ramte landområde. Det samme gør usikkerheden om lokalskolens overlevelse.

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til Vore frie skoler

Reform for de velbjergede

Reformen for de i forvejen velbjergede vil skabe flere i arbejde…sir’ de i blålys-blokken med stemmer der end ikke er gået i overgang ( den var altså tarvelig….men sand ) . Men det vil jo så kræve at vi selv begynder at producere nogen lamborghinier……men så det blir’ det oss’ en fest . Godt nok en lukket én…men alligevel…..
Det såkaldte økonomiske råderum, opnået gennem såkaldte velfærdsforlig ( bl.a i 2006 ) er fandenfucme skabt og leveret på et sølvfad af en presset lønmodtager-klasse, som nu skal arbejde i endnu flere år. Effektiviseres i hoved og r.. ! Og, det er skabt af pensionister som vender hver en femøre – og det er skabt af dagpengeforsikrede og modtagere .
Hvis blålys-blokken virkelig synes, at det er en god ide at dele ud af fællesskabets hårdt-oparbejdede-råderum så giv for fanden ud til de som har brug for det, og ikke til de de vulgær-rige*, som har har så rigelig i forvejen.

*vulgær-rig = når man aldrig kan få nok………..
#hurraaaah_lamborghinierne_kommer
Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Reform for de velbjergede

Det dér DR……

Ved sq’ ikke hva’ det er med det dér DR. Ideen om et fælles ansvarligt samfundsdrevet medie er stærk og smuk . Men der ser ud til at være udviklet et mega-svælg mellem idé og DR’s aktuelle virkelighed. Det ligner snarere, at man i desperat selvforsvar refererer til, og gemmmer sig bag, den (nu) skibsbrudne idé, om et fællesskabsopbyggende DR, når man bliver konfronteret med de aktuelle reélle absurditeter. Million-ledelseslønninger, million-aftrædelses-ordninger, til-hest-til-vest – og jeg ved ikke hvad. En eller anden form for højrumpet attitude, som har sat sig fast som betinget svar-refleks når der bliver spurgt ind. Midlerne går til krom, glas og blålys . Ildsjælene har forladt skuden og seerne sidder tilbage og kigger ind i et ligegyldigt ferskvands-akvarium.
Gi’ mig to mikrofoner, tre kameraer og et medborgehus fuld af borgere så skal jeg satme lave noget fællesskabsopbyggende TV…….eller noed.

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Det dér DR……

Prinsen…….

Tænk hvis vi var et land/folk med så stor besindighed, at vi i kor ville tænke “ups – han er presset den gode prins – lad det fare”…og ” good luck Margrethe”
Eller :
“Hvad er egentlig substansen i hans kritik og indsigelser. Har han fat i noget her ?”
But nope – En saftig luns kød ned i Forum……….
strubebid….strubebid….strubebid….
#næste_uge_er_der_en_helt_ny_luns

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Prinsen…….

Racismeytring…fordi P3 må godt

Det er sq lidt underligt…..at DR (P3) opfordrer lyttere til, i ytringsfrihedens navn, at indsende de groveste racistvittigheder de kan komme på . Underligt fordi, man kunne have en forhåbning/forventning om, at DR i gennem de mange år havde reflekteret over begrebet ytring, og herved var nået videre end pubertet ( vi grynter fordi vi må ) stadiet. Ideelt set er ytringer et middel, der skal forbinde til forståelse ( halleluja ) – og ikke til at skabe afstand. Vi tar’ den lige igen: “Forbinde til forståelse” ( halleluja ) . Det modsatte er komplet meningsløst.
Eller bøjet i neon af forfatter Peter Poulsen ifm. cartoon-krisen : “for at forsvare min ytringsfrihed – råber jeg røvhul efter min nabo….”

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Racismeytring…fordi P3 må godt

Pigen fra Kundby

Kundbysagen om den 15 årige, nu terrordømte, pige er på alle måder tragisk og ulykkelig.
En pige, som igennem hele sin opvækst får “stene for brød” . Som anbragt udenfor hjemmet kæmper en tapper kamp for at finde identitet og ståsted. En pige med hudløsheden uden på tøjet og alligevel altid med en fremstrakt hånd . Ingen i “systemet” tog i mod håndtrykket….”systemer” kan ikke føle ansvar…..Nu er hun dømt efter vores terrorparagraf .
Hun skriver meget. På hendes teenageblog kan man ved selvsyn se hvor tit hun rækker hånden ud og næsten undsskyldende ber’ om, at nogen kan hjælpe hende til et ståsted – en indre platform hvorfra hun kan manøvrere.
Et lille klip fra bloggen skrevet i 2015 – hvor hun skriver om forskellene på plejefamilie og opholdssted:
>”Når man som barn eller ung bliver placeret på et opholdssted, føles det (efter min egen oplevelse) at der er mindst 100.000 tusind nye ting, OG MENNESKER at forholde sig til.
Og på opholdssteder møder der jo forskellige folk ind næsten hver dag, også kan det godt være lidt svært, at huske bl.a. navnene på dem alle. ( Efter 7 måneder kunne jeg stadig ikke alle navne…Piinligt!!)
Og når der er så mange nye mennesker hver dag, kan det også godt være lidt svært at skabe relationer.
Selvom man er blevet fjernet hjemmefra, behøver man stadig nogle til at være forældre i ens liv. Og det opnår de fleste altså ikke på et opholdssted, hvor man skal dele med 20 andre. I’m sorry.”<
Hun foretrækker plejefamilie. Med stabile, kærlige og troværdige voksenrelationer.

Og her er pigens allerførste blog og velkomsthilsen:
>”Først, og fremmest velkommen til min blog.
Jeg hedder Nxxxxxxx, er 14 år, og bor på Sjælland.
Jeg har meget på hjertet som jeg gerne vil ud med.
Så der kommer nok en del forskellige ting, op på siden! 😉
Fk.s vil jeg tage emner op som dyremishandling, den nye skolereform, en selvfølgelig min hverdag! Så tag et kig med.. “<

Den pige der skriver dette “velkommen til verden” – er en pige…et barn, som livet igennem må opleve sig som fravalgt og dømt ude fra de sammenhænge hun vidste kunne give hende så meget . Hun fik “stene for brød”………indtil hun forvildede sig ind på islamisk stats chatservices.

Det blir’ ikke mere tragisk og ulykkeligt…..”et system kan ikke føle ansvar” .

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til Pigen fra Kundby

Målemani og stikprøvekontrol

Det hér…..er altså vigtigt.
Jeg tror mange af os der voksede op i 60/70’erne har en velfunderet ballast og immunitet når det kommer til de resultatkrav som den kollektivt neurotiske mani med at måle, veje og teste alt og alle, og især skoleeleverne, fører med sig i dagens DK. Men, jeg er sq ikke helt så sikker på at vores afkom lige har arvet den sunde ballast og fået immuniteten med sig…desværre. Og presset ér massivt. Der skal måles og vejes nu. Focus i undervisningen testorienteres uundgåeligt . Men, denne ensidige vægten af testresultater gør os alle dummere. Både dem der måles….og dem der måler.
Indvendingen kan være “jo jo Mads – men der stilles helt anderledes krav i dag end dengang” . Og det er såmænd korrekt nok. Men der er et svælg i mellem hvad den etablerede undervisningssektor tror der kræves ift. hvad erhvervslivet faktisk efterlyser. Der efterlyses ikke anspændte paratvidens-automater. Der efterlyses derimod balancerede mennesker, som kan manøvrerer og orienterer sig kreativt i nuet og situationen. Som har øje for muligheder.
Men, det er ikke den slags mennesker test-manien fremelsker….tværtimod. Vi fremelsker mennesker, som tilkobler stress med det at lære.
….Og nåja, så for ikke at lade vores børn og unge helt i stikken – betyder det , at vi, som har ballasten skal sætte hælene i og modsige måler-manien når vi møder den . Stille spørgsmålstegn ved den terminsprøve/eksamen/multiple-choicetest ( læs stikprøve-kontrol ) som ikke, fra elevens oplevelse, evner fyldestgørende at “tømme” eleven for viden og evner.

…og læs så her :

 

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til Målemani og stikprøvekontrol

Ok 2017

Skal der hamstres gær…..måske. Det ved vi kl. 12.
Der er nogen gode ting i OK2017 . Mulighed for videreuddannelse har fået et, som jeg ser det, gevaldigt løft. Og en 7% lønstigning over tre år.
Men, der hvor det halter er arbejdsgiverens ret til at kræve 5 timers ugentlig overarbejde – som blot skal varsles 4 arbejdsdage forinden. Det gælder dog stadig, at den ugentlige gennemsnits arbejdsuge over et år, ikke må overstige 37 timer.
Men, for at blive i det lavpraktiske, – en arbejdsuge på 42 timer med 4 dages varsel kan sagtens skabe megaproblemer for familerne. Især efter den indførte skolereform med lange skoledage. Masser af forældrer må planlægge dagens aktiviter knivskarpt . Indkøb, køre børn til fritidsaktiviteter osv. En ekstra timebyrde kan sagtens afstedkomme, at der simpelthen ikke bliver minutter nok til at kunne fragte børn til sport, drama eller andet. Og det gælder især på den vestlige side af Valby Bakke hvor der kan være masser af kilometer, der skal tilbagelægges rundt til de sociale gøremål. Det kan betyde, at børnenes sociale aktiveteter må aflyses……..
Jeg har endnu til gode at opleve, at de krav og forbedringer den samlede arbejderklasse gennem tiderne er kommet i gennem med,, og har fået gennemført ifm. overenskomster ikke har været rimelige og anstændige. Ikke ét krav er gennemført hvorom man ikke kunne tænke i sit stille sind….”det manglede sgu da bare” . Ikke ét !
Det samme gælder OK2017 . Det indeholder gode ( læs helt rimelige ) forbedringer og løft – men prisen….de ekstra fem timer ugentlig – er al for høj…..unødvendig høj.
LO nedtoner betydningen af de ekstra ugtl. 5 timer. Arbejdsgiverne melder ud, at det er det vigtigste i den nye overenskomst….
Jeg ville stemme nej.

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Ok 2017

Se ! Der kommer en neger…..

Velbekomme !  FT-vedtagelse V 38 eller “os og dem for altid vedtagelsen” .

>”Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.<“ cit. V38.

Det er ubehageligt til det modbydelige i en grad, at man tror det er løgn. Forslagets eneste formål er ikke konkret, at fratage nogen et dansk statsborgerskab. Forslaget sigter på, at fratage en specifik gruppe af vores medborgere drømmen om nogensinde, at opleve sig som fuldgyldige jævnbyrdige medlemmer af samfundet. Dette, uanset at de funktionelt, praktisk og teknisk set er danskere . Så uanset om du som ikkevestlig efterkommer ( man kan næsten ikke skrive det ), har knoklet på en arbejdslads – betalt din skat – lært det danske samfund udenad osv. har folketinget nu vedtaget, at du udgør et “bekymrende fremmedlegeme” . Hvordan nu det ? Djævlen ligger, om nogensinde, i detaljen.
Det handler selvfølgelig om lovforslagets første afsnit – hvor man kan bemærke sondringen mellem det “ikke-vestlige flertal” og “danskere”. Og dette uanset at den ikkevestlige medborgergruppe formelt set er danske.
Goebbels er grøn af misundelse.
Så, for folkepianisterne og medløbere handler det ikke kun om at lukke grænser for rub og stub – det handler i lige så høj grad om, at pisse på de som allerede bor og lever her, og efterfølgende beklage sig over stanken.
Det er naturligvis helt i skønneste orden, at man, som enkelt individ forholder sig til sin historie, ophav, kultur osv. og helt i orden hvis man vælger at “tage den på sig”….so to speak. Det er hver enkelts valg.
Men når det kommer til vores folkevalgte lovgivende forsamling er det satme en helt anden boldgade. Det er på ingen måde i orden, at de, regeringen, som skulle være en samlende kraft, udpeger en specifik medborgergruppe – som de facto er danske – til at være et bekymrende fremmedelement ( for danskere ! ? ). Det eneste formål fra forslagsstillerne side er, at chikanere, udpege og etablere en psykologisk Trump-mur mellem “os og dem” .
Men det er folkepianisterne som vi kender dem. Hver eneste gang der skal seriøse sager på den politiske dagsorden i dette land råber de: ” se ! Der komme en neger” . …..( tak for dén Rulle Grabow )

Forslag til vedtagelse
Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.
Regeringen og Folketinget har gennemført en række stramninger, der har begrænset asyltilstrømningen markant, og som modvirker parallelsamfund.
Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde videre med en politisk målsætning om at reducere antallet af asylansøgere og antallet af familiesammenførte, der kommer til Danmark.
Vedtaget 55 stemmer for forslaget (DF, V, LA, KF) 54 stemmer imod forslaget (S, EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.
Fremsat 07-02-2017.

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Se ! Der kommer en neger…..

Trads: Lav selv maden til jeres gamle…

Nope Trads ! De ældre i dette samfund har betalt skat livet i gennem. Bl.a. for at undgå at skulle stå i et ujævnbyrdigt afhængigheds forhold til deres fortravlede afkom. I øvrigt ville min Mor Karen nok meget gerne have sig frabedt, at jeg kokkererer hendes menu.
Disse tarvelige serveringer vi ser afbildet i tide og utide, er et brud på den samfundskontrakt, som i tidernes morgen er indgået mellem befolkning og staten. At spare på de ældres kost er udtryk for en kynisk besparelse / kassetænkning .
Dit “simple spørgsmål” til Jette Schnack Petersen ang. hvorfor hun ikke selv laver maden er stærkt focusindskrænkende. Man kunne jo forstille sig, at den gode Jette har tænkt, at denne her klam-dårlige parodi på et måltid, får de andre ældre sq nok også…….

Læs trads blog-opslag her

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Trads: Lav selv maden til jeres gamle…

Kære 2016

Kære 2016
Tak for et dejligt år
Tak for de smukke årstider
..foråret du bragte tidligt
Tak for de smukke solafgange
Og solopgange med lys
så vi kunne se smilene på ungernes ansigter,
hvis vi ville….
Tak for alle de fantastiske fuldmåner
og de dybe nætter
Tak for biernes summen og tak for den klare nattefrosthimmel….fuld af undren…

ps. Nogen er allerede begyndt at tale dårligt om dig….ska’ du ikke tage personligt…de aner ikke hvad de snakker om….

#atrettesmedforbager

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Kære 2016

Den demokratiske samtale….

I dag udvælger Bertel Harder noget kanon…et eller andet. Al mulig god vind til Bertel.
Men en rigtig kanongod idé kunne være at vi i Danmark indførte en årlig landsdækkende demokrati-tema-uge . En uge hvor alle aspekter og lag i demokratiet kom op at vende . Skoler, uni’er – arbejdspladser, ude i hjemmene, folkehøringer osv osv.
Den nye teknologi stiller nye krav til demokraiet.
De sociale medier og den enkeltes rolle og ansvar i den demokratiske proces.
Tilskuerdemokrati eller reelt engagement og nærvær. Hvis ansvar er det ?
Egentlig er et mit indtryk, at vores folkevalgte mere end gerne stiller op og deltager i folkelige samtaler på tværs af parti-interesser og skel når der bliver kaldt. Bare se på det årlige Bornholmertræf hvor der netop ikke er mandatter på spil. Det er ikke de folkevalgte der bekymrer mig. De skal nok være der.
Men vi mangler den grundlæggende tilbagevendende politiske samtale hvor vi løbende, aktivt og nærværende tager temperaturen på demokratiet. Og ikke mindst hvor vælgere og samfundsmedlemmer i alle aldre indser, at demokratiet er noget vi må tage på os hver især. At vi alle har et ansvar for kvaliteten af det.
Mit forslag kan ses som en ordentlig gang massage af samfundskroppen – så vi undgår at ledene syrer til i offer og brok/konspiration-mentalitet. 🙂  .
Tilskuerdemokrati føder populisme og “stærke-mænd” .
Tror sgu det er vigtigt i disse år, at vi alle grounder i de demokratiske kerneprocesser.
Nåeh….men er det ikke en kanongod idé ?

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Den demokratiske samtale….

US-valg 2016

Når Hillary i en stille stund lukker øjnene og ser sin vision for USA – vil billedet være et USA hvor færre har for lidt. Hvor sundhedssystemet er tilgængeligt for alle . Hvor klimainitiativer løbende styrkes. Hvor flere får uddannelse.
Når Donald Trump for sit indre øje visionerer et fremtidigt USA, vil han for enden af sit tunnelsyn se en guldstatue af… Donald – and thats it.
….Der er forskel…..

#uselection2016

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til US-valg 2016

MailGate – neverending story ?

Der er simpelthen “nogen” som “underleverer” i Hillary’s tilsyneladende never-ending mail-gate . Om det er Hillary selv – eller, og nok så interessant, om det er hendes daværende stab. Sandsynligvis et mix.

Så længe der ikke leveres fuldt og helt, vil Trump have et ret godt, og berettiget kort, at spille. Trumps antydninger og beskyldninger har frit spil. Han har, med mailgate, fået foræret en blankocheck.
Hvordan Hillary er sluppet af sted med ikke at aktivere sin udenrigsminister-mailkonto ( state.gov email account ), men i stedet har taget al korrespondancen med hjem i privaten ( ikke-sikret server ), og så har anvendt sin private “usikre” mailadresse – er for mig et mysterium.
Hillarys egen forklaring er, at hun gjorde sådan ud fra et bekvemmelighedshensyn. Hun foretrak kun at have én device ( smartphone ) med sig rundt (!). Og det gør hun så i fire år….4 år…
Den første ting her er, at det selvfølgelig fra dag 1 er blevet registreret og notereret af State-Gov’s IT-afd. at udenrigsministeren ikke anvender State-gov’s sikre mailserver . Hun bruger i stedet sin private server og mail adresse : hdr22@clintonmail.com .
Er der ikke nogen røde lamper der her begynder at akut-blinke i IT-secure-afd. ?
• Ingen som henvender sig til udenrigsministeren og siger….”uupss, nice try – men det er ikke sådan vi gør !” ?
• Samt, overhovedet ingen som spørger ” hvad bruger du så” – ”det skal vi vide. Den skal sikkerhedstjekkes – scannes for sårbarheder – beskyttes 24/7.. etc. ! ” ?
Ingen i IT-secure-afd. som tænker at “hun er it-amatør….hun skal have hjælp og guidning” ? Hun skal opdateres og klædes på ift. sikkerhed omkring mail-brug ?….ingen ?
Man må gå udfra, at State-gov’s server er under konstant sikkerhedsovervågning ift. “angreb” udefra .
Men, hvad angår Hillarys private server i kælderen,ved vi ikke meget om karakteren af “angrebene” . Der kan have været angreb uden fodspor. I teorien kan Hillary have været udsat for et “ransom-attack” …eller hva’ ?
Hillary har i øvrigt givet udtryk for, at hun var mest bekymret for om nogen kunne snage i hendes private mail ..
Som nævnt undskylder eller forklarer HC brugen af privat email og server med et bekvemmeligheds-hensyn.
Den ”onde” konklusion er, at kun på denne måde kunne HRC styre mail-korrespondancen 100% .
Der er nogen rationelle led, som er stukket helt af.
Sletningen af 33 tusinde mails, er mindst ligeså besynderlig. En udenrigsminister som blanker historikken af…bare sådan : ”slet ? ”……”ja – OK” . . Eller et højreklik: ”slet hele mappen ? ”….Yeps .
 • Vi ved nu, at der har været adskillige angreb og forsøg på at få adgang .
 • Vi ved at i hvert fald ét af forsøgene lykkedes .
 • Vi ved at krypteringen ikke var korrekt sat op.
 • Vi ved at softwaren som HC anvendte var kendt for sine sikkerhedshuller.
 • Og, vi ved at tidligere udenrigsminister Colin Powel rådede HC til at udvise største forsigtighed ifm. brugen af den private mailserver.
Og, vi ved, at kort efter NY-times skriver om HC’s private mail-system slettes der mailarkiver.
13. december 2012 spørger formanden for Tilsynskomitéen i et brev om:
“Have you or any senior agency official ever used a personal email account to conduct official business?” Mr. Issa wrote to Mrs. Clinton. “If so, please identify the account used.”
Hillary Clinton svarede aldrig…..

 Sløret film med knæk……ikk’ ?

Og ihvert fald en aflevering til Trump af kárat. Spørgsmålet er om den er målgivende…afleveringen.

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til MailGate – neverending story ?

US-valgkamp

Er det bare mig……igen  ,  men  er der ikke gået totalt overdrevet selvsving i medierne mht. Trump’s verbale gylp. Når han siger at, han ikke på forhånd vil acceptere valgresultatet ( læs nederlaget ) er det selvfølgelig ud fra en erkendelse af, at slaget allerede er tabt. Med sin udtalelse bevarer han hypen omkring sin person/kampagne indtil valdagen – fremfor en rolle som stort set ligegyldig allerede overvundet modkandidat til Hillary .
Når resultaterne er indløbet d. 8. nov. og nederlaget er en kendsgerning – vil han lykønske Hillary med sejren og udtrykke en eller anden form for “no hard feeelings” og et eller andet i retning af “tough game – but you have to play it” . Nøjagtigt samme rå, brutale og grænseoverskridende måde han driver sin forretning på. Bare spør’ i Skotland hvor han ville opkøbe bevaringsværdig kyst til eksklusivt golfområde. En gammel stolt skotte nægtede at lade sig købe ud og Trump omtalte ham efterfølgende, som “en mand der levede som et svin”. Trump trak sig fra Skotland og jumpede til næste forretning/ forlystelse – som et spoleret barn i Tivoli…..
Så nej – US-democracy er ikke truet af Trump…..det er bare buisness as ussual – for ham… Donald.
#uselection3debate

 

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til US-valgkamp

US Today – US Tommorrow…

2008 : First Black american president.
2016 : First Woman in the White House.
2020 : First Black american woman goes “potus” ?
Michelle…. ma belle………….when they go low – we go high.

 

 

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til US Today – US Tommorrow…

Something stupid……

somethingstupid

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Something stupid……

Kontanthjælpsloftet….

Fra det yderste højre til langt ind over den blå midte er der i dag blandt partierne en konsensus om, at vores samfund er et konkurrence-samfund. Konkurrencer ender pr. definition altid op med nogen “vindere” og nogen “tabere” . Thats the name of the game . Ingen vindere uden tabere . Det er konkurrence-kontrakten i al sin enkelhed.
Nu har “vinderne”, som jo altid står på skuldrene af “taberne” så besluttet, at trampe på, ydmyge og beskære “taberne” endnu mere . Man fjerner yderligere 20 % eller mere af deres eksistensgrundlag ….Så de rigtig kan mærke, at de har tabt ( hvis de skulle være i tvivl ).
I konkurrencer taler man om “gode tabere”………..kan vi sige at ovenstående er udtryk for “hæmningsløst uanstændigt dårlige vindere” ?

 

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Kontanthjælpsloftet….

11.sept. 2001 – Oprustning i blinde

( I dag for 15 år siden . Lige kommet hjem fra et redaktionsmøde på vores gamle webavis. Fastnetten plinger. I røret Mor Karen: “Mads – tænd for fjernsynet…..hej vi snakkes ved”. Tænder og ser fly #2 ramme Sydtårnet.
En af de følgende dage skrev jeg følgende i webavisen ) :

Oprustning i blinde.
USA er i gang med en kolossal oprustning i Golfområdet. Oprustningen er af en størrelse at man uvilkårligt spørger sig selv om det kun er Afghanistan som står for skud ( undskyld ). Eller skal Irak igen bombes. Hvem vil man ramme, og er der et præcist formuleret formål med en militær offensiv. Udover hævnmotivet. Tror man virkelig på at man med tanks, F16 og B52 bombefly vil være istand til at fange Bin Laden, eller forestiller man sig at man kan presse Taleban-styret tll at udlevere Bin Laden. Måske er det værd at huske på, at samme Bin Laden sandsynligvis råder over et militærapparat af en kapacitet som overgår Afghanistan eget. Det er faktisk ikke sandsynligt at Taleban styret overhovedet vil være istand til at tilbageholde Bin Laden, selv om de ville. Alle disse forbehold må være velkendte og forudset af Pentagon og CIA. Så nogen rationelle motiver til at invadere Afghanistan sidder man ikke med. Gallupmålinger i USA viser at over 90% af befolkningen nu bakker op om deres præsident og hans krav om gengældelse. Fra at have stået i skyggen af et tvivlsomt valgresultat og faderen Bush-senior, ser det ud til at Bush-junior med sine bastante krav og Wild West retorik har markeret sig som en handlingens mand og en såret nations samlingspunkt. Bush vil have Bin Laden “dead or alive” . Offentligheden er endnu ikke blevet præsenteret for det endelige bevis for at det virkelig er Bin Laden som står bag. Vi kan have en begrundet mistanke, men vi ved det ikke sikkert. Det er derfor foruroligende at iagttage hvordan samtlige statsoverhoveder i Europa betingelsesløst og ivrigt bakker op bag den amerikanske præsident. Retssikkerheden eller princippet om “uskyldig til det modsatte er bevist” ligger glemt og gemt i ruindyngerne fra World Trade Center bygningerne.

Kravet om en synlig og kraftig militærreaktion på den grufulde udåd d. 11. september må ride de mere betænksomme hjerner i den amerikanske administration som et mareridt. De må spørge sig selv, hvordan en fanatisk terroristgruppe vil vælge at reagere på massiv militær overlegenhed. De vil nok ikke vælge at grave skyttegrave og tappert kæmpe imod invasionen. De er fanatiske, men ikke dumme. Og de ved nu, efter d. 11. september hvor det gør mest ondt at ramme. Civilbefolkningen i de store europæiske byer er meget sårbare.

Et rædselsscenario tegner sig; Nato der i al sin overlegne militære vælde udfolder sig i Mellemøsten, imens tusindvis af civile i de vestlige lande dør af forgiftet drikkevand, styrter til jorden i fly, brænder ihjel i højhuse osv. osv.

Det burde være mejslet ud i al sin gruopvækkende klarhed at vestens civilbefolkning ikke udgør nogen hellig ko for terroristerne.

En militær magtdemonstration i Mellemøsten vil skabe endnu flere selvmordsterrorister. Modviljen mod USA vil eskalere, flere terroraktioner vil udløses, USA/Nato vil øge magtdemonstrationen. En ond cirkel uden perspektiv og uden ende.

Bush-adminstrationen er nu i gang med at lade sig trække rundt rundt i manegen af en flok voldspsykopater. Med en massiv militær offensiv, behøver disse voldsmænd ikke selv at rekrutere nye fanatiske selvmordspiloter o.l. de vil komme af sig selv, og melde sig under terrorens fane. Man kan aldrig vinde over terrorister som er parate til at ofre deres eget liv, de vil altid have vilje til at gå et skridt længere end man selv vil. USA’s reaktion og krav om hævn og handling er forudset og helt efter terroristernes drejebog.

At der findes en udbredt modvilje imod USA i den 3. Verden er et faktum. Måske delvist uretfærdigt, men et faktum. Denne modvilje fjernes under ingen omstændigheder ved brug af vold og militærmagt. Ethvert tryk vil skabe mere modvilje. En modvilje som vil rettes imod den vestlige verden og medføre flere terroraktioner.

At verden vitterligt er i ubalance er endnu et faktum. At de vestlige besidder redskaberne til at afbalancere denne ubalance er endnu et faktum. Den eneste vej ud af den afsindigt højrisikable spænding vi befinder os i disse dage, vil være at den vestlige verden erkender ubalancen og erkender nødvendigheden af at gøre brug af deres muligheder for at fjerne og afbøde disse ubalancer .

Tragedien som udspillede sig for vores øjne den tirsdag d. 11. september var lammende. De ting som venter os ifald svaret fra den vestlige verden kun kan være mere vold og militær opmarchering vil være stigmatiserende……..

“Uendelig retfærdighed” har regeringen i Washington valgt at kalde deres militære offensiv. Et sprogbrug og valg som i ubehagelig grad ligner noget vi ellers kun hører fra fanatiske religiøse grupper, når der erklæres hellig krig osv. At anvende begrebet retfærdighed i denne sammenhæng afslører en intellektuel primitivitet i Bush regeringen. Ingen krig kan være uendelig retfærdig. Skulle en krig være retfærdig i det uendelige måtte det betyde at familierne og pårørende til krigens ofre bifaldt drabene på deres sønner og døtre. Uhyggeligt at Europas ledere incl. Vores egen statsminister helt ukritisk bakker op om denne retorik. Måske har angsten for at stå udenfor grebet dem. USA’s præsident har jo advaret os alle med ordene ” de som ikke er med os er imod os” underforstået en mulig fjende. Da Irans Khomeny sagde noget lignende blev han kaldt diktator.

Da de to tvillinge-skyskrabere i New York sank i grus oplevede vi det som et angreb på det vestlige demokrati. Udført af fanatiske terrorister – vores efterfølgende angst og trang til at beskytte os selv flytter nu nogen tærskler for hvad vi vil acceptere af kontrol fra staten. Demokratiske borgerrettigheder tillader vi nu bliver tyndet ud – foreningsfriheden skal indskrænkes, danskere skal kunne udleveres til dødsstraf i fremmede lande. De hemmelige efterretningstjenester skal have mere magt i det skjulte. Vi, i det demokratiske vesten skal passe på at vi ikke selv i vores angst bliver den frie verdens fjende nr.1.

Vi skal frygte fanatiske terrorister – selvfølgelig – men en vis bekymring for de stive og mørke jakkesæt med spændte kæbemuskler vi ser lige bag præsidenten vil ikke være helt af vejen….mildt sagt.

(Mads)

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til 11.sept. 2001 – Oprustning i blinde

Styrk Norddjurs – Bevar Rimsøhus

Ikke et ungdomshus – Ikke et ældrehus – ikke et børnehus
Men et hus til alle aldre ………på samme tid – på samme sted. Et sådant hus er Rimsøhus . Det ligger på Norddjurs.

Sådanne huse findes der ikke mange af . Underligt nok, for al viden , forskning og ikke mindst erfaring afslører en enorm positiv afsmitning ned igennem generationsledene når samværet udfoldes under samme tag. Fælles grund – Fælles rødder – Fælles ansvar – Fælles glæde.

Rimsøhus er en gave til kommunen . Men gaver skal som bekendt pakkes op og bruges, før de giver mening.

Man får her foræret et folkebaseret, uformelt miljøvarmt lokalfolkeligt aktivitetshus på et sølvfad og til næsten ingen penge. Huset vil kunne bruges af borgere, børnehaver – ældrecentre osv. Og de vil kunne bruge det samtidig : ” så unger i dag tar vi til Rimsøhus og bager boller med alle mormødrene/fædrene . Og så synger vi nogen sange sammen. ” ( citat fra børnehave, på forventet efterbevilling fra fremtiden )
Et kulturelt mødested for hele egnen . En mulighed for at komme ud af døren på en daglig basis.
Hvad angår ældre i egen bolig kan der nemt etableres en tele-taxa ordning.

På Djursland findes et hav af mennesker med masse viden som ikke kommer i cirkulation . Brug dem – brug huset – lav videns-workshop på daglig basis. Folk vil strømme til.

Lokalhistorisk viser erfaringen, at det i forhold til vores langstrakte kommune kan være en rigtig god ide, bare en gang i mellem, at kigge op over excel-arket når befolkningen udviser initiativ og handlekraft . Får navnet “Primanet” en klokke til at ringe ?
Giv vores egn en chance – bevar Rimsøhus .
Og til Kommunalrødderne……prøv nu at tænke “med” i stedet for “imod” .
/Mads

Lokalavisen Norddjurs

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Styrk Norddjurs – Bevar Rimsøhus

100 dage til US-election

Det virker uforståeligt at Trump lige nu i nogen us-polls scorer højere end Hillary Clinton. Som om, at jo mere groteske hans udmeldinger ér, jo mere scorer Trump.
Men det fortæller, muligvis, historien om et segment i vælgerbefolkningen som er så hamrende utilfredse med The Establishment, at de er villige til helt at vælge at se bort fra Trumps groteske udtalelser og manierede facon. De griner af det – og jo mere forargede The Establishment reagerer – jo mere bekræftes de, vælgerne, i Trumps berettigelse. Vælgerne ved det, og Trump ved det. Hans opbakning er et råt og umiddelbart udtryk for denne utilfredshed.
Fra Trumps side er det sandsynligvis en helt klar strategi . Og, sandsynligvis den eneste. Hvis Hillary-lejren går i denne “fælde” dvs. begynder udelukkende kun at “hamre på udtrykket” i stedet for aktivt, at “solidarisere sig med substansen”…….kan Hillary tabe til november. Jeg mener faktisk at Hillary bør “overse” Trumps lokkemads-fantasterier og i stedet, direkte og solidarisk, henvende sig til dette utilfredse “segment” i vælgerkorpset. Trump satser alt på, at hun ikke gør det…..tror jeg .

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til 100 dage til US-election

Nu må det stoppe……

Nu må det da for fanden snart stoppe. Det er efterhånden blevet til en kollektiv betinget refleks, at hver eneste gang en eller anden maniac “slår til”, drejes vores kollektive opmærksomhed i retning af en specifik gruppe af vores medborgere. Uanset at disse medborgere intet, som i absolut intet, har at gøre med udåden. Så skal de reagere med dit og dat – ud og protestere og “lægge afstand”. Disse krav må opleves som så dybt nedværdigende og desintegrerende af vores medborgere….at det næsten ligner en tanke. De har sgu’ lige så lidt at gøre med terroren, som du og jeg. Gu’ fanden vil jeg ej have et samfund hvor en udpeget gruppe medborgere skal agere prugelknappe for andres handlinger eller gå bodsgang til Rådhuspladsen med bøjede nakker….fandeme nej !
Har nogen overvejet…for bare et sekund, at denne “manglende afstandtagen” kan skyldes, at de på ingen måde føler sig som en del af det…..at det er lige så “far-out” for “dem”, som det er for “os” ?

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Nu må det stoppe……

Lad os tænke “skole” forfra .

I Alternativet arbejder man på en ny måde at tænke skole på.
Måtte det sprede sig……
Alene erkendelsen af, at vi er nødt til at tænke hele skolen forfra, fra bunden, er guld værd.
O. klasse bør udelukkende handle om “hvad vil det sige at lære noget / og hvordan har du lært alt det du kan indtil nu ?”-  “Hvad vil det sige at forstå?” . Børn der starter i skolen har lige gennemlevet 6 år hvor de har lært og lært og lært. De har lært at spise, kravle, gå, udforske tings egenskaber, udtrykke behov og følelser, et kompliceret sprog , at henvende sig etc.. En indlæring, som langt overgår hvad vi senere formår i livet. Alligevel ender mange børn op med i løbet af kort tid indimellem “at føle sig dumme” . Det er faktisk katastrofalt. Vi får børn, som indvendigt distancerer sig fra læreprocessen.
Eller med andre ord, give børnene mulighed for a bevare deres kropsnære oplevelse af og forhold til det at lære. Paratviden kan de altid få; især hvis deres indvendige indlæringsplatform er “på plads”…..so to speak 🙂.
Og så skal læreruddannelsen på Uni. ( 5 år )

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til Lad os tænke “skole” forfra .

Ministeren bedes oplyse….

 • Ministeren bedes oplyse om, der risiko for “forhøjet vandstand” når Martin Henriksen udtaler sig…..
 • Ministeren bedes oplyse om, der er “forhøjet generelt intelligensniveau” når Martin Henriksen er fraværende….
 • Ministeren bedes oplyse om, der er “forhøjet beredskab” i social-psykiatrien når Martin Henriksen er i området….

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Ministeren bedes oplyse….

Rødgrød i roen

Hvis en pædagog / dagplejemor/far osv. efterlader tre små tykmavede poder foran døren til bageren i 4 min. er Fanden løs i Laksegade…..hva’ ku’ der ikke være sket….er hun da helt forrykt….fyring !
Hvis en Syrisk far sidder i et manisk-psykotisk krigshelved med sine mange børn og truslen om bomber og brand er mere end overhængende, og han tænker, vi skal ud herfra….nu ! – Så får han sgu på puklen når han efter flugten,  tropper op i Danmark med ungerne . Hvad blev der lige af Barnets tarv….osv…osv.
Danmark er ved at udvikle sig til en mental underskudsforretning med kun de betingede reflekser tilbage .
3 Koner og 17 børn……….okay – sejt nok…..:-)

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Rødgrød i roen

Viden skal cirkulere…..ikke spille kostbar

Fatter sgu hat af den underlige holdning rolle / attitude uddannelsessystemet spiller og kører. Det er som, at viden skal gøres til noget “kostbart” man, uhadada, skal gøre sig “fortjent” til.
På efterhånden hvert et gadehjørne ligger der en bank. I dag har alle netbank og man kunne snildt erstatte de fleste fysiske banker med Vidensbanker på hvert et gadehjørne og lave daglige viden-workshop hvor alle kan droppe ind fra gaden lytte med, spørge uhæmmet, deltage.
Emnerne er talløse :
– Sådan byggede vi Storebæltsbroen
– Hvad er kapitalisme
– Hvordan fungerer netværk
– Filosofi og samfund
– Hvorfor kan vi lide musik
– Hvad grinte man af for 200 år siden
– Sexualitet fra vugge til grav
– Hvad vil det sige at lære
– Astronomi – hvad ved/tror vi nu
– Centralnervesystemet
– Brug din computer sikkert
– Sygdomsopfattelse gennem tiderne
– Grundlæggende procentregning.
– Hvorfor dit og hvordan dat.
Osv. – osv. osv. ….
Der findes et hav af mennesker i dette samfund med en masse viden som ikke kommer i cirkulation……sæt da i gang.

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Viden skal cirkulere…..ikke spille kostbar

Oprustning – til gavn for hvem…

En fuldstændig unødvendig optrapning, at sende 4300 US-natosoldiers til den russiske grænse. Nu må verdenen give de militaristiske betonhjerner et los i røven og få nogen seriøse ledere på banen.
Gæt lige på om Putin mon svarer med yderligere oprustning i området.
Men okay…så længe de formår at holde verdenspressen og befolkning i et jernhårdt angstgreb, er der ikke plads til at få de virkelig seriøse problemer på breakin-news dagsordenen : Klima – Fattigdom – flygtninge og et globalt uddannelsesløft.
Jordens befolkning sukker sgu efter fred og fordragelighed. Alligevel er det våbenindustrien og betonhjernerne der griner smøret…………..how come…
‪#‎hurranukommersoldaterne

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Oprustning – til gavn for hvem…

Paris – København – Bruxelles

På 1. dagen var vi i chok, medfølelse og sorg.

På 2. dagen lagde vi blomster, tændte fakler og sang Imagine.

På 3. dagen inviterede forsvarsministeren den samlede og entusiastiske våbenlobby indenfor.

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Paris – København – Bruxelles

Bruxelles

Vi nægter at bøje os for afstumpet vold
Vi nægter at frakoble vores menneskelighed
Vi nægter at frygte vores muslimske medborgere og deres børn
Vi nægter at amputere vores skelneevne
Vi nægter at sælge ud af demokratiet.

Vi vælger at stå oprejst og se jer i øjnene
Vi vælger at ekspandere vore menneskelighed
Vi vælger at vise tillid til vores muslimske medborgere og deres børn  – så det kan mærkes……..
Vi vælger selv !
#Bruxelles

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Bruxelles

Anker

Tak for det hele Anker .
For dig var den socialdemokratiske kerne og vision ingen tale- eller skriveøvelse.
Det var en hjertesag hele vejen igennem.
Æret være dit minde .

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Anker

Se og Hør med Danmarks Radio

Forleden sendte  DR en såkaldt dokumentar bl.a. vedr. de chikanerier et ungt kvindeligt par i Mariager havde været udsat for muligvis fra nogen af byens borgere . Der medvirkede borgere, politi, krænkedes venner fra gamle dag m.m. – Men i sær medvirkede den ene part af de chikanerede, Tulle –  og manden som i over et år har været sigtet for chikanen . Og, det var i sær denne urimelige sagsbehandlingstid der var dokumentarens focus. Og så alligevel ikke helt ; for programmets seer-limpind var konstateringen af, at Tulle, den chikanerede, engang havde løjet overfor personer, som stod frem i udsendelsen. Hensigten og drejningen var, at vi seere skal tænke, at når nu hende Tulle én gang havde været fuld af ( groteske ) skrøner er hun det måske / sandsynligvis stadig ?
Journalisten konfronterende afhøring og stærkt ledende spørgsmål mindede om en dårlig amerikansk B-film. Og desuden redigeret og klippet i stumper og stykker.
På intet tidspunkt åbnede Dok-journalisten for den vinkel der hedder, at selv om man engang har løjet, og skiftet navn, er der strengt taget intet til hinder for at man i det aktuelle forløb faktisk taler sandt. Journalisten agerer både dommer og afhører . Sporet og konklusionen var fastlagt på forhånd. Med en klodset og tendentiøs klipning havde vedkommende ikke en chance. Ubehageligt at overvære .
En seriøst arbejdende journalist ville have nøjedes med at vinkle sigtelsen og den urimelig lange sagsbehandlingstid – og sprunget karaktérmordet på Tulle over. En stærkt kulørt; men helt overflødig ingrediens.

Se Dokumentaren her

 

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Se og Hør med Danmarks Radio

Elevrådsmøde…….facebook’en

var der dømt elevsrådsmøde i Clements Debatten . Denne gang om danskerne er for  meget på Facebook’en. Hele, men kun, 3G var indkaldt…..og de var hidsigt forargede på alle lømlerne fra de lavere klasser…….
Desværre glemte Clement at spørge hvad fanden der er galt med kaniner, opskrifter……og frisørsaloner .

Se debatten her

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Elevrådsmøde…….facebook’en

Jøsses nordkoreaner…..

Socialdemokratiet vil forslå at lukke web-sider uden dommerkendelse. Jeg har endnu ikke hørt en eneste journalist spørge ind til hvordan de har tænkt sig, at dette forslag skal effektueres i praksis.
Enhver kan flytte sin webside til en server i lande udenfor DK’s jurisdiktion . Og hvis det skal ske via DNS-blokering er det så en opgave man vil pålægge udbyderne……….go’ fornøjelse….
….og så er der jo den lille detalje med tre-delingen af magten heromkring……..

Læs mere

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Jøsses nordkoreaner…..

DR-Debatten vs. folkelig dialog/debat

Jeg har et ambivalent forhold til DR2’s Debatten . På den ene side er emnevalget oftest relevant og aktuelt. På den anden side finder jeg den til dels elitær hvad angår valg af deltagere, og til dels alt for “fastgoin” og anspændt. Og, måske lidt for topstyret af Clement. Ofte får deltagerne ikke lov til at nå frem til at færdiggøre pointen. Og ofte speedsnakker og japper de netop pga. tempoet.
Det er Danmarks Radio. De har et ansvar for at formidle dialog og debat på en, for demokratiet, befordrende måde.
Jeg vil derfor foreslå at DR programsætter en ugentlig 3 timers samfundsdebat – hvor det almene og folkelige er i højsædet, hvor man giver folk tid til at tale færdig . Og hvor, med al respekt, det ikke er de samme Tordenskjolds soldater man hiver ind hver gang ; men gør brug af de som rent faktisk lever og mærker de forhold der debatteres.
Jeg tror ikke man kan overvurdere betydningen af at rumme lighed . Selve den sansemæssige oplevelse af at være i dialog i samme rum , som dem man er uenig med, er forudsætningen for den demokratiske dynamik. Uden den stivner vi i vor egen selvfedhed.
Det er først når man forstår medpartens synspunkt lige så godt som man forstår sit eget, at det bevæger sig. Uden det er det bare selvbekræftelse, gloriepudsning og polarisering.
Med andre ord en økologisk debatform uden kunstige tilsætningsstoffer som “sensation” – “like på FB” – og andet populistisk gejl.
………det var bare lige det………….

Syn for sagn

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til DR-Debatten vs. folkelig dialog/debat

De flygtende og os

Mennesker flygter over stok og sten fra en barbarbarisk krig. Nu banker de på vores dør . Så nu siger vi, at vi , Danmark, har problemer………nope ! Vi har løsningen – de flygtende har problemet……..vi burde sige tak til…..at vi kan hjælpe.
Det store skræmmebillede er flygtninge på en dansk motorvej……ikke de forarmede familier i libanesiske flygtningelejre uden nogen midler. Ikke de familier som flygter fra hus til hus i et krigshelvede.
De udfordringer vi har er af ren logistisk art…peace of cake.
Det er nu, at Danmark skal træde i karaktér. Faktisk en enestående chance til at vise hvad vi er gjort af .

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til De flygtende og os

Skyggeland

Hvornår i nyere historie var det, at vi sidst oplevede :
At et udpeget folk blev udsat for fratagelse af de personlige værdier de nåede at gribe i flugten….
At man deporterede dem til lejre…….
At man var iskold og kynisk ift. at adskille familier – søskende-børn-forældre osv. fra hinanden….iskoldt….
At man…..fortsæt selv…..
En skygge har lagt sig over det engang så menneskelige og frejdige Danmark. Frø af ugræs fra den umenneskelige kerne i DF og til højre for dem, har spiret og føget ind over partihegnene – og et stort goldt frugtesløst træ kaster nu sin skygge – skammens skygge over Danmark.

#asylstramninger #det-haver-så-nyligen-regnet

 

 

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Skyggeland

Efter nej’et

Så langt – så godt !
Men der venter nogen overvejelser i den nærmeste fremtid, og i sær ved de næste folketingsvalg. For som det er nu har vi indvalgt et flertal i folketinget som var/er parate til at sælge ud af Danmarks selvbestemmelse og suverænitet. Og, som allerhelst vil gøre det uden at skulle spørge sin befolkning……..den bør afføde opmærksomhed.

Udgivet i EU-debat | Kommentarer lukket til Efter nej’et

Lektion – suverænitetsafgivelse

( Lektion i suverænitetsafgivelse )*
Dagens onlinetilbud :
Fantastisk billig “ligedetduharbrugforanordning” . Pris 1,- kr. Onlinebetaling – fri fragt.
( ved køb accepterer du uigenkaldeligt at give sælger fuldmagt til din bankkonto i al fremtid ) . Slå til nu !!!…………altså lige nu !!!!

*(uddybende til lektion ):
Danmarks suverænitet er = det Danmark har at gøre godt med.
….det var en nem lektion……

Udgivet i EU-debat | Kommentarer lukket til Lektion – suverænitetsafgivelse

Kære “tvivler” til EU-valget

Kære “tvivler” til EU-valget
Tvivlen er en ærlig sag – men trods tvivlen så stem alligevel. Stem “Nej” – på den måde sikrer du, at dine/mine børn og deres børn i fremtiden har muligheden for at vælge. Med et “Nej” tilgodeser din tvivl trods alt kommende generationer…….kan jo være de ikke vil være så tvivlende .
Med et “Ja” lader du din tvivl fratage kommende generationers mulighed for at stå i din valgsituation…..ingen tvivl om det .

Udgivet i EU-debat | Kommentarer lukket til Kære “tvivler” til EU-valget

Suverænitet ?

“Ja-siden” snakker om suverænitet som noget tingsligt . Noget man har en bestemt mængde af og kan forære væk i doser eller køre væk på en trillebør . Jeg opfatter/oplever suverænitet anderledes. For mig hænger det sammen med udvikling. En omtrent organisk størrelse og proces som er under stadig udvikling. Ligesom med børn – deres suverænitet forandrer, udvikler og befæster sig i takt med de vokser. Og det fortsætter livet igennem. Deres suverænitet vil være lig deres manøvredygtighed, samarbejdsevne, og evnen til at stå ved sig selv. De børn der lider alvorlige knæk i opvæksten har alle været udsat for et suverænitetsrøveri – so to speak . Deres egenret er blevet krænket – det kan tage år at genetablere den.
Disse børn vil tydeligvis have mindre at give og øse ud af. På samme måde med et land . Et lands befolkning kan kun gro og udvikle sig hvis det foregår i suverænitet og egenret. Vi kan ikke overføre vores suverænitet til en abstrakt konstruktion som vi end ikke aner hvordan fremstår om 10 – 15 år. Den suverænitet som Folketinget repræsenterer er givet af befolkningen. Det er folkets suverænitet de er sat til at administrere. Ikke afvikle . Nu ønsker de så at kappe livlinen ved at afmontere dette folk i den demokratiske proces. I stedt vil de hellere hænge i marionettråde og agere ekspeditionskontor for den til enhver tid siddende magtelite i Bruxelles. Det danske folk kan så agere tilskuere…….ellers tak !

Udgivet i EU-debat | Kommentarer lukket til Suverænitet ?

Mor & Far stemmer “ja”

Et sted i Danmark 3. december.ca. kl. 18:15 :
Mor/Far : Så – unger – mor og far kører op og stemmer.
Unger : Stemmer ??
Mor/Far : Ja ja – al det med demokrati og borgernes stemmeret vi har fortalt jer så meget om . Vores grundlov og al det der om Danmarks folkestyre.
Unger : Hvad stemmer i så ?
Mor/Far : Far og mor stemmer JA
Unger : Aj – hvor er det sejt at vi er med til at bestemme. Det vil vi også når vi bliver voksne. SuperSejt !
Mor/Far : Øhh nåeh – jamen altså…..øøh det kan godt være det bliver lidt sværere i fremtiden……hvis det blir’ et “JA”……øhhh – Nåeemen – nu skal vi af sted – hyggehejsa !
Unger : WTF !!!!

Udgivet i EU-debat | Kommentarer lukket til Mor & Far stemmer “ja”

Forstyr EU-eliten…make some noise

Hvis det bliver et “JA” på torsdag er den danske befolkning afmonteret i den demokratiske proces. Så er det folketingsmedlemmerne der klarer ærterne……og kun dem.
Dybt underligt – for hver gang det danske folk har sat hælene i og sagt ” Nej” – selv om politikerne forsøgte at skræmme os til et “Ja” – er det efterfølgende gået rigtig godt i DK. Det er et faktum .
I en stor centralistisk EU-magtkoncentration opfattes befolkningers engagement og indflydelse efterhånden og i stigende grad, som en forstyrrende faktor. Denne opfattelse har JA-siden i DK nu for alvor taget på sig, med deres ønske om, at afmontere det danske folk i den demokratiske proces.
Så kære danskere – bevar og stå ved selvtilliden. Stem “Nej ” .

Udgivet i EU-debat | Kommentarer lukket til Forstyr EU-eliten…make some noise

Fri leg…

“Det skal ikke være forbudt at lave fri leg” – denne bemærkning afslører en afgrundsdyb uvidenhed og afstand til børn. Leg er pr. definition “fri”. Hvis det ikke er “frit” er det ikke leg…. men noget andet. Men nu vil Antorini have konverteret barndommen til “noget der nytter noget”. Det er synd for kreativiteten og synd for ungernes evne til at “være med sig selv” .
Legen er et af de få områder børnene har tilbage, hvor der ikke relateres til voksenverden, men kun til selvet og hinanden. Men nu skal legen gøres til noget man kan belønnes for, og åbenlyst eller indirekte bliver belønnet for af de voksne. Hvis den voksne kan se “nytten” bliver der rost. Man amputerer børnenes evne til at relatere til sig selv og føle “fylde” indefra. En del af opmærksomheden vil hænge hos den voksne der vurderer. Legen får ikke det frie forløb der kendetegner al leg….det blir’ til noget andet.

Udgivet i Samfund, Skole og samfund | Tagget | Kommentarer lukket til Fri leg…

Et sukret bolsje

Europolspørgsmålet er det sukrede bolsje Ja-siden længe har efterlyst og sukket efter. Det skal/kan nu bruges dels til at ophæve retsforbeholdet og dels til, at sikre at folketinget ikke i al fremtid behøver spørge sin befolkning – selv når der afgives suverænitet indenfor området. Til bevidstløshed messer de mantraet om at det kun handler om Europol alt imens løgnen skinner fra deres hjemløse øjne. For de ved at det netop…og i den grad i virkeligheden handler om al det andet. Det usagte. Alt det som de ved, at befolkningen ikke accepterer. Derfor bruger de børnelokkerknebet med det sukrede bolsje; europol.
I deres magtarrogance udsteder de tilmed garantier “for al fremtid og til solen brænder ud”. Absurd…et nyt flertal kan beslutte hvad som helst uanset de mundtlige garantier. Hvor mange valg i nyere tid har man ikke efterfølgende hørt dem udtrykke stærk forbavselse over valgresultatet. Alligevel forlanger de nu af befolkningen, at Danmarks selvbestemmelse og suverænitet skal deponeres hos dem – et flygtigt flertal…Jeg tror sgu Låsby Svendsen kunne gøre det bedre…..eller også er han grøn af misundelse……………stem NEJ !

Udgivet i EU-debat | Kommentarer lukket til Et sukret bolsje

EU – hvilket mandat har de ?

Om jeg fatter hvordan de folkevalgte FT-medlemmer kan fejlfortolke det mandat befolkningen har givet dem. At udtynde eller afmontere vores/folkets ret til selvbestemmelse erindrer jeg ikke var en del af “pakken” da vi var til FT-valg sidst. Og, det er jo ikke bare magt og direkte indflydelse der flyttes fra folket og over i tinget. Det er magt/indflydelse de vil give over til trediepart – i al fremtid.
Alene dette bør være nok til at du stemmer “Nej” d. 3.12.

Udgivet i EU-debat | Kommentarer lukket til EU – hvilket mandat har de ?

HPV vaccine – jorden kalder

Ikke for at trække tæppet væk under folks religiøse middelalderhysteri; men synes alligevel jeg vil bringe det . Man bestemmer selv om man vil læse……..

læs mere her

Lone Frank om HPV læs

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til HPV vaccine – jorden kalder

Kystbyggeri

Det er så tåbedumt. Ministeren er sikker på at byråd og borgmestre vil vide at skåne kysterne og ikke overdrive, – udvise ansvar .
Det vil gå lige omvendt med dette “frit slag på vores skønne kyster”. Kommunerne vil tværtimod konkurrere indbyrdes om at få det hele plastret til. Ligesom med hallerne / butikscentre / sjove skulpturer i rundkørslerne osv. osv. Hvis nabokommunen har én – skal vi også have én. Sådan vil det gå. Dompapper !

Læs mere

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Kystbyggeri

“Kill’em all” 2 ( fortsat )

(Søren Espersen og Dansk Folkeparti forsøger at komme ud af klapfælden. Siger nu , at kvinder og børn ikke skal jagtes. Det kan vi bruge meget lang tid på at gisne om. Så nedenfor er en ordret afskrift fra interviewet i går ):

Ordret afskrift fra interview med Søren Espersen, Dansk Folkeparti. TV2 d. 15.11.2015.

• Søren Espersen :
Vi bomber ikke der hvor der er civile. Men det er vi nødt til at begynde på. Ellers kan denne her krig jo aldrig nogensinde vindes.
IS går jo i dækning bag kvinder og børn i de landsbyer og byer, og ved, at vi, som gentlemen, ikke bomber. Det må have en afslutning!

• Journalist :
Men hører jeg dig så sige, at vi skal til at bombe de steder hvor der er kvinder og børn?

• Søren Espersen :
Ja! Selvfølgelig. Det bliver vi da nødt til, når det er der IS-krigerne er. De kvinder er jo i øvrigt også i høj grad også en del af systemet. Vi kan jo ikke længere have en situation hvor IS fuldstændig frit kan færdes der – velvidende, at de aldrig bliver bombet.
Så vi er nødt til at udvide krigen til en reél krig. Ellers vil vi tabe i det lange løb.

• Journalist :
Således er ordene fra Søren Espersen.

Slut

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til “Kill’em all” 2 ( fortsat )

“Kill’em all”

Dansk Folkeparti forlanger nu frit slag til at bombe kvinder og børn hvis der findes en terrorist i området.
Det er dumt og modbydeligt og stærkt alarmerende. Ser vi på højredrejningen af Europa har Dansk Folkeparti på en eller måde fungeret som førerhund for Europas ekstreme højrebevægelser. Et parti som Europas yderste højrefløj så op til og hen imod. Fra dag ét satte DF sig på dagsordenen med et massivt og stabil tág i befolkningen. Fra dag2 har DF været reelt magtførende. Med få års forsinkelse er stort set resten af Europa’s yderste højre fulgt efter, især ved direkte at kopiere DF’s taktik, propaganda og partiprogrammer. Fint skal det være ! . .
Gå 10 – 12 år frem og se et Europa hvor yderste højrefløj er kommet til fadet i parlamenterne…Sådan rigtig for alvor. Regeringsdannende / skabende over hele linien……Se dem så, via alliancer, implementere og realisere DF’s forslag om at lovliggøre bombning af kvinder og børn hvis der er begrundet mistanke om IS tilstedeværelse i området ( eller hvad de, IS måtte hedde til den tid ). Og se dem sikre en vedvarende destabilisering af Mellemøsten. Og se dem igen og igen beslutte at bombe de terrorister ( muslimer that is ), som denne kalkulerede destabilisering uværgeligt medfører; bombe, nu helt uden hensyn til civile børn – mødre – ældre – fædre. Eller med andre ord – bryde den “muslimske fødekæde”.
Når Søren Espersen er ude nu for at så sine “kill’em’all-bombefrø” – er det ikke en tilfældig svipser. Ej heller er det kun den danske muld han har i tankerne. Husk, det er Espersen der sidder og sier DF’s ( ekstreme ) landsbytosser fra…..med hård hånd. Fra toppen i DF er alt kalkuleret og vejet …og perspektiviseret.
Ovenstående er selvfølgelig “alt for meget-lang-ude” ren science-fiction og u-tro-værdigt. Helt enig. Ligesom jeg for bare få siden ville have kaldt det ren paranoia og science fiction, hvis nogen havde foreslået mig, at Danmarks næststørste og mest magtfulde parti indenfor få år, på det kraftigste foreslår, at vesten begynder at bombe uskyldige civile, børn, kvinder , fædre, bedsteforældre. Uden den rysten på hånden som gældende Genevekonvention trods alt gir’ i dag. Vi snakker “frit slag” til muslimbombning !
Dansk Folkeparti voksede i osen fra den stemning der blev skabt da Kalundborgs ungersvende og stramme tanter begyndte at skrive læserbreve til lokalsprøjten angående det heeeeeeelt urimelige i, at nogen af byens flygtninge og asylansøgere fik kommunalbevilget cykler. Nu er det en anden slags bevilling der søsættes. Der er kun en magtfaktor der kan afvise den: befolkningernes med-menneskelighed.
For, gu fandme ja, det er sgu alt-for-meget-for-langt-ude. Men måske er det her vi er ?

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til “Kill’em all”

Det var Søren’s

Det var Sørens ( Pind ) :
>”Vi må aldrig være os selv. Og vi må aldrig overlade vore våbenfæller og brødre til sig selv. Sammen står vi – alene falder vi. Frankrig vil aldrig finde sig alene. Så være det sagt. Godnat. “< . cit. Søren Pind 15.11.2015 – facebook.
Pind er i sin omgang med omverdenen overfladisk tænkende/reaktiv – salvelsesfuld – klichefuld – melankolsk og i sit eget selvoppustende selvbilled underlagt et tegneserieunivers, som for længst har givet total køb på sund fornuft og samfundstænkning. Pindens indre topmodel er en John Wayne/Ronald Reagan klon. Og når Søren åbner munden falder der sætningsstumper/godbidder ud, som han tror, at han har set på film med disse to “mandfolk…….”.
Så selvfølgelig er det ham inderligt imod at folk som du og jeg, og som sådan, og i al almindelighed, kommer til sig selv for at være og stå ved sig selv. Det er ham fremmed og farligt.
Og når han siger “stå sammen” er det stensikkert med billedet af en nærmest lallende Anders Fogh der jovialt og dumt slynger armen om George Bush . United we stand.

Og…det var også Sørens ( Espersen ) :
>“Vi bomber ikke der hvor der er civile. Men det er vi nødt til at begynde på”> cit: Søren Espersen TV2 – nyheder.
Man må næsten håbe for Søren at han bliver reddet på målstregen af den akutte opsøgende distrikspsykiatri, og udstyret med en klar diagnose. Manden er rablende. Længere henne i interviewet henviser han direkte til kvinder og børn. Vi taler her om en af landets mest indflydelses-stærke mænd. I ledelsen for landets næststørste parti. Og over en dekade totalt styrende samfundsudviklingen. Bombe mødre og børn….Fik i den drenge ude på kasernerne: Måske vi præventivt kan bure Søren inde allerede nu. Dommen vil være klar: krigsforbryder !
Jeg bilder mig selv ind, at jeg er nogenlunde velorienteret om politik, værdidebatter/etik, samfund og historie. Men de ryk der forsøges foretaget i disse dage heromkring…..der mener jeg ikke vi har været før som lille Danmark…..føj for Søren da også….

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Det var Søren’s

Paris

Igen har Paris røvet mig en nats søvn. Afstumpetheden og totalitarismen spillede sin evindelige baghånds-trumf på bordet: Voldstrumfen.
For så vidt, at det holder stik, at ISIS står bag, er det nu blevet bare lidt lettere at forstå, og forestille sig, hvad de mennesker der banker på Vesten porte flygter fra…………..ikk’ ?

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Paris

Hva’ ska’ i bruge …..

Jatak til det generøse samfund med gode kvalitative frie valg til de børn og unge der skal gro op i det. Og når det handler om børn der skal uddannes og rustes til en kompliceret verden bør devisen ikke være “hvor lidt kan vi nøjes med” , det skal hedde “hvad skal i bruge” . Uddannelse er verdens bedste investeringsobjekt. Basta Bum !

Mere her

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til Hva’ ska’ i bruge …..