Hjulene på bussen drejer …….. Fælles Djurs – Fælles kurs

Jeg er helt med på at ting skal i gennem det politiske maskinrum inden det sendes til debat …. hvis det skal være bare lidt “vandtæt”. Men, når det er sagt kunne man sådan set fint have kørt noget borgerindragelse fra det tidspunkt hvor man bliver klar over RegionMidts hensigter mht. slagtningen af vores busdrift – dvs. fra foråret 2018. Det valgte man så ikke at gøre i håbet om og forsøget på, at kunne overbevise RegionMidt om noget andet. Og respekt for det … sådan set. Men hvis jeg var borgmester ( gud forbyde det ) havde jeg måske anset det for strategisk hensigtsmæssigt allerede i foråret, at lægge alt ud i det åbne som i : ” kære venner – sådan risikerer det at se ud i vores kommune til april/2019 – gider i lægge noget pres på de folkevalgte i RegionMidt – for de vender tilsyneladende det døve øre til os i Byrådet” .
Fordi, – når det kommer til spørgsmålet om behovs-dækkende stabil busdrift i vores langstrakte kommune er vi i en liga over Fiberen, hvor Norddjurs jo i erkendelse af vigtigheden ydede en pro-aktiv indsats. Det gjorde kommunen fordi fiberen var væsentlig at få ind, hvis Norddjurs skal overleve og bevares som bl.a. familie attraktiv kommune. Hvad angår vores daglige busdrift er væsentligheden vistnok mindst på niveau med fiberen.

I børnefamilierne planlægges aktiviteter dvs. hvem går til hvad og hvornår og hvordan kommer vi frem og tilbage år frem i tiden. Sådan er det i alle landets kommuner – også Norddjurs.
Familier, som planlægger at flytte til en egn vil altid, som noget af det første, tjekke om familiens aktiviteter kan lade sig gøre . Sådan er det.

Et godt ældreliv handler om, at kunne komme rundt til alle gøremål: Indkøb – frisør – gymnastik – ½-marathon – besøge venner og familie – bibliotek – foredrag – udstillinger osv osv.

Derfor er vores adgang til god busdrift nu og i fremtiden alfa og omega for vores kommune. Og, denne vigtighed var kommet frem og blevet meget synlig for RegionMidt – såfremt man havde indraget og ( naturligvis ) engageret Norddjurs-folket fra dag 1 da RegionMidts skumle planer og efterfølgende tonedøvhed ift. Norddjurs blev kendt.

Jeg håber meget at Kommunalbestyrelsen vil være åbne for borgernes tilbagemeldinger og vejledning ift. til den busdrift-model vi lige om lidt får kendskab til. Det håber jeg rigtig meget….

Dette indlæg blev udgivet i Djursland. Bogmærk permalinket.