Se ! Der kommer en neger…..

Velbekomme !  FT-vedtagelse V 38 eller “os og dem for altid vedtagelsen” .

>”Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.<“ cit. V38.

Det er ubehageligt til det modbydelige i en grad, at man tror det er løgn. Forslagets eneste formål er ikke konkret, at fratage nogen et dansk statsborgerskab. Forslaget sigter på, at fratage en specifik gruppe af vores medborgere drømmen om nogensinde, at opleve sig som fuldgyldige jævnbyrdige medlemmer af samfundet. Dette, uanset at de funktionelt, praktisk og teknisk set er danskere . Så uanset om du som ikkevestlig efterkommer ( man kan næsten ikke skrive det ), har knoklet på en arbejdslads – betalt din skat – lært det danske samfund udenad osv. har folketinget nu vedtaget, at du udgør et “bekymrende fremmedlegeme” . Hvordan nu det ? Djævlen ligger, om nogensinde, i detaljen.
Det handler selvfølgelig om lovforslagets første afsnit – hvor man kan bemærke sondringen mellem det “ikke-vestlige flertal” og “danskere”. Og dette uanset at den ikkevestlige medborgergruppe formelt set er danske.
Goebbels er grøn af misundelse.
Så, for folkepianisterne og medløbere handler det ikke kun om at lukke grænser for rub og stub – det handler i lige så høj grad om, at pisse på de som allerede bor og lever her, og efterfølgende beklage sig over stanken.
Det er naturligvis helt i skønneste orden, at man, som enkelt individ forholder sig til sin historie, ophav, kultur osv. og helt i orden hvis man vælger at “tage den på sig”….so to speak. Det er hver enkelts valg.
Men når det kommer til vores folkevalgte lovgivende forsamling er det satme en helt anden boldgade. Det er på ingen måde i orden, at de, regeringen, som skulle være en samlende kraft, udpeger en specifik medborgergruppe – som de facto er danske – til at være et bekymrende fremmedelement ( for danskere ! ? ). Det eneste formål fra forslagsstillerne side er, at chikanere, udpege og etablere en psykologisk Trump-mur mellem “os og dem” .
Men det er folkepianisterne som vi kender dem. Hver eneste gang der skal seriøse sager på den politiske dagsorden i dette land råber de: ” se ! Der komme en neger” . …..( tak for dén Rulle Grabow )

Forslag til vedtagelse
Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.
Regeringen og Folketinget har gennemført en række stramninger, der har begrænset asyltilstrømningen markant, og som modvirker parallelsamfund.
Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde videre med en politisk målsætning om at reducere antallet af asylansøgere og antallet af familiesammenførte, der kommer til Danmark.
Vedtaget 55 stemmer for forslaget (DF, V, LA, KF) 54 stemmer imod forslaget (S, EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.
Fremsat 07-02-2017.

Dette indlæg blev udgivet i Samfund. Bogmærk permalinket.