Norddjurs – busserne der forsvandt ?

Jeg er blevet orienteret ( bagom  ) om, at der arbejdes på forskellige løsnings-modeller i Norddjurs Kommune .
Man kan jo godt få lidt ondt af vores Byrødder. Noget af en abe RegionMidt tørrer af i vores kommune ….

Beslutningen vedr. vores dejlige blå busser er kommet bag på mig, og jeg har forsøgt at finde hoved og hale i “aftalerne” … eller mangel på samme.

Så vidt jeg forstår det:

• Har RegionMidt indvilget i at reservere et beløb ud af ophobet besparelse fra den endu ikke kørende Letbane på 60 millioner.
• Det reserverede beløb udgør 10 mill. De kalder det en “buffer”.
• Med disse 10 millioner er man fra RegionsMidts side parat til at sikre såkaldt uddannelses-kørsel dvs. at financiere én morgenrute og to eftermiddags-ruter. Men, dette er under forudsætning af at kommunen financierer resterende daglig drift.
• Regionen har udpeget specifikke ruter der kan støttes …. og nu kommer det “bekymrende” : Jeg kan ikke nogen steder se at det fremgår, at nogle af Norddjurs busruterne indgår.

Jeg kan tage fejl i det sidste …. og er helt åben for at blive irettesat helt ned til sokkeholderne her  …. hvis nogen vil komme på banen … tak.

Region Midt består af 41 folkevalgte. Af de 41 udgør det vi almindeligvis i dansk politik vil kalde centrum-venstre ( S- SF- Rad -Enhl-Alternativet ) et flertal på 21. Samme fløj har kerneværdierne “offentlig tilgængelig transport og lige adgang til uddannelser”, – som vigtige pejlemærker for deres politik.

…. Hvad er gået helt galt her ?

Listen over de busliner som RegionMidt vil foreslå støttet:
Jeg kan ikke se nogen Norddjurs ruter …kan i ?
( altså bortset fra 351’eren; men den kommer jo sydfra og lige op i Grenaa – ) ?

Dette indlæg blev udgivet i Djursland. Bogmærk permalinket.