Did twitter just pissed their pants … ?

*Here we go …. ( se nederst.)

Did twitter just pissed their pants … ?
At udelukke Trump permanent fra twitter-adgang, er i mine øjne helt forkert.
Den permanente udelukkelse er baseret på forventning angående hvad han måtte finde på at poste i fremtiden – altså forhåndscencur.
Desværre har vi som samfund, helt og aldeles deponeret administrationen af vores grundlæggende ret til fri ytring hos private kommercielle ejere. Og de kan med et fingerknips styre adgangen til borgernes frie debat .. alt efter hvad vej vejrhanen vender … eller indtjeningen peger.
Lige pt. findes der ikke et reelt alternativ til Facebook og Twitter. Og der påhviler derfor disse big-tech firmaer et kolossalt ansvar.
Twitter har alle muligheder for at “mandsopdække” Trump – give ham midlertidig karantæne – slette indlæg som overskrider deres regler.
Man kunne endda indføre “skærpet betinget brug” af twitter – dvs. underlægge Trumps tweets forhåndsgodkendelse.
Istedet har man valgt at forære hele den top-gakkede nationale højrefløj et martyrium, ammunition ift. at hævde: “se hvad vi sagde”, ammunition ift. at udøve flere “stormløb for at blive hørt”, og man har henvist en representant for 70 millioner borgere til mørket.
Man kan synes hvad man vil om Trumps ytringer og gakkede taktik, men jeg anser det som demokratiets styrke at vi kan lade dem foregå i det åbne og ikke slukke for Trumps adgang til fri ytring.
Et demokrati skal holde alle kontaktflader tændte – og derfor er forhåndscencur et no go …
At forhåndsudelukke nogen man virkelig ikke bryder sig om i et frit samfund – er lidt som at pisse i bukserne for at få varmen
…. unwise ….
Kernen er, at de privatejede so-me giganter ikke er representanter for frie samfunds grundliggende borgerrettigheder og demokratiske processer. De representerer egne kommercielle og indtjeningsorienterede monopoler, og kan hverken forventes eller afkræves at skulle prioritere hensynet til demokratiers udvikling og borgeres retssikkerhed højere en egne profithensyn, endsige stå på mål for disse.
Som privat-firmaer har twitter /FB etc. fuld råde og halsret over hvilke regler de vil have – hvornår de vil effektuere dem – og hvem de vil effektuere dem overfor.
Det store demokratiske issue her er – at vi helt har deponeret vores grundlovssikrede ytringsfrihed hos disse private firmaer, hvis hoveddrift er at tjene penge.
Vores stats-financierede medier henviser konstant til disse private firmaer. Vores demokratisk valgte politikere gør det samme. Der påhviler således, efter min mening, et kolossalt ansvar hos so-me monopoler ift. at leve op til princippet om ytringsfrihed såvel for Loke som for Thor. Som det er nu – kan du ikke bare skrive hvad du vil og hvad du iflg. vores egen lovgivning har ret til: du er nødt til at skele til hvilke “luner” Big-tech lige kører for tiden. Og det er i sandhed undergravende for den demokratiske proces og vores hårdt tilkæmpede rettigheder. Og derfor er det et mega-issue – at vi som samfund har deponeret vores ytringsfrihed hos disse privat ejede og profitorienterede giganter – selvfølgelig er det det.
Virkeligheden, vi som frie samfund bliver nødt til at forholde os til er, at profit-orienterede firmaer i dag de facto, har råde og halsret ift. borgernes ytringsfrihed. De kan i det skjulte fjerne debatører – uden at disse efterfølgende har mulighed for genmæle … udover ølkassen i parken …
Hvad når turen kommer til fx. en presset lønmodtager-gruppe, som via FB/twitter inviterer til og forsøger at organisere en ift. overenskomsten “ulovlig” strejke med demonstrationer – og vi – gud forbyde det – samtidig i Europa har højre-nationale regeringer, som tordner i mod dem i fælles flok …. skal de så også have fjernet deres konti …. under påskud om samfunds-nedbrydende-aktiviteter .
Det vil det så være op til big-tech og deres algoritmer at afgøre ….. tak for kaffe .
Som tingenes tilstand er nu, er man de facto fjernet fra den brede folkelige debat i det øjeblik man nægtes adgang til de store so-me platforme.
Der er i øvrigt talrige eksempler på debatører, som pludselig ” er borte” fra debatten, fordi de har trådt de sensitive og lunefulde algoritmer over tæerne.
Så summa-summarum – det helt aktuelle spørgsmål i et demokrati i vores overvældende digitale tidsalder er hvordan vi på de digitale platforme sikrer vores grundslovssikrede ret – og ikke deponerer den hos Big-tech.
Det kunne man godt, som samfund, investere nogen milliarder og kreative hjerner i … tænker jeg.

*Og den advarsel blev så lige helt aktuel ( 23.01.2021):

https://www.wsws.org/en/articles/2021/01/23/pers-j23.html…

Dette indlæg blev udgivet i Samfund - Global. Bogmærk permalinket.