Gymnasierne og udenlands-studieturene

Gymnasierne og udenlands-studieturene.

På bagrund af de stigende corona-smitte-tal udsendte undervisningsministeriet d. 20.09. følgende meddelelse:

“Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture (min fremhævning) over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.” ( cit. slut)

Lige nu, og i disse dage og uger, står samtlige danske gymnasier foran gennemførelsen af forlængst planlagte studierejser. Mange gymnasier har pga. løbende ændringer i rejsevedledningerne måttet ændre oprindelige destination til andre destinationer. Nogle har måttet ændre rejsemål op til flere gange.

Studierejser er, mildt sagt, ikke gratis, eleverne har forlængst indbetalt i tusindvis af kroner – det samme har gymnasierne.

Desværre er ovenstående formulering fra Undervisningsministeriet ikke tilstrækkelig konkret til at gymnasierne ved aflysning af rejser kan få de indbetalte beløb tilbage. En “anbefaling” anses ikke for at være et “forbud” – og en aflysning ifm. myndigheders “anbefaling” tolkes af rejeselskabet som, i sidste ende, kundens eget valg.

Derfor er gymnasierne i disse dage anbragt i en helt urimelig situation – kritikken af studierejserne er massiv på de sociale netmedier – men så længe rejsemålet ikke frarådes af udenrigsministeriets borgerservice, eller undervisningministeriet ikke melder mere klart og konkret ud ift. netop studierejser – er gymnasierne bragt i en “damned if we do – damned if we don’t – situation”.
Dette har betydet at gymnasier ser sig nødsaget til og melder ud, at man fastholder rejseplanerne.

Jeg har i dag været i kontakt med Undervisningsministeriet, og herfra er meldingen klar: “man skal ikke rejse på studieture”.

Så er der bare tilbage at ønske at samme undervisningsministerium melder specifikt og konkret ud – og formulerer et påbud som gymnasierne kan bruge til noget – og eleverne undgår at tabe i tusindvis af deres hårdt opsparede kroner.

Det skal lige nævnes at jeg fik oplyst at “problemstillingen er i proces” … derinde i Undervisningsministeriet.

Så må vi håbe … sammen med elever og lærere

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.