Amerikanske estimater …. corona

Blog fra dagens Sundhedspolitiske Tidsskrift
(Christian Heebøll-Nielsen).

En artikel om amerikanske modeller og estimater for corona-udviklingen i Danmark.
Og, det er naturligvis disse modelgenerede scenarier Mette F. og regeringen kigger ind i – når de ber’ os om at tage situationen alvorligt. De udpensler ikke disse scenarier for os – dem skal du selv aflæse og lodde … i deres blik.
Det er ikke for sjov – at de er alvorlige i betrækket.

Du gør det godt – bliv ved med det – det er ikke nu vi slækker og løsner – det er nu vi udviser stædig langtidsholdbarhed.
Livsglæde og livskraft er altomfattende – og har det fint med at udtrykke sig som omhu og fornuft … tænker jeg .. snusfornuftigt.
☀️☀️☀️

pps. Læs indholdet – ikke kun overskriften … as always.
💃🕺

Fra artiklen:
“Så det er, hvor vi står i dag. Hvis vi intet foretager os og bare kører videre, som vi gør nu, så må vi forvente en tidobling af antallet af døde. Og at en meget stor del af os skal igennem en sygdom, hvis senfølger vi stadig ikke kender særlig godt. Og jeg tør godt love, at det også vil få helt konkrete, økonomiske konsekvenser. Vi må med andre ord forvente, at regering og myndigheder inden alt for længe vil stramme garnet markant. I første omgang vil man afvente resultatet af de nylige stramninger, men det store spørgsmål er, om man har tid til at vente så længe.
For som sagt, eksponentiel vækst er ikke at spøge med, og tingene kan hurtigt komme ud af kontrol.” (cit. slut)

Hele bloggen her
Covid19_projections -Danmark
Covid10_health_data_org – Danmark

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Amerikanske estimater …. corona

Gymnasierne og udenlands-studieturene

Gymnasierne og udenlands-studieturene.

På bagrund af de stigende corona-smitte-tal udsendte undervisningsministeriet d. 20.09. følgende meddelelse:

“Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture (min fremhævning) over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.” ( cit. slut)

Lige nu, og i disse dage og uger, står samtlige danske gymnasier foran gennemførelsen af forlængst planlagte studierejser. Mange gymnasier har pga. løbende ændringer i rejsevedledningerne måttet ændre oprindelige destination til andre destinationer. Nogle har måttet ændre rejsemål op til flere gange.

Studierejser er, mildt sagt, ikke gratis, eleverne har forlængst indbetalt i tusindvis af kroner – det samme har gymnasierne.

Desværre er ovenstående formulering fra Undervisningsministeriet ikke tilstrækkelig konkret til at gymnasierne ved aflysning af rejser kan få de indbetalte beløb tilbage. En “anbefaling” anses ikke for at være et “forbud” – og en aflysning ifm. myndigheders “anbefaling” tolkes af rejeselskabet som, i sidste ende, kundens eget valg.

Derfor er gymnasierne i disse dage anbragt i en helt urimelig situation – kritikken af studierejserne er massiv på de sociale netmedier – men så længe rejsemålet ikke frarådes af udenrigsministeriets borgerservice, eller undervisningministeriet ikke melder mere klart og konkret ud ift. netop studierejser – er gymnasierne bragt i en “damned if we do – damned if we don’t – situation”.
Dette har betydet at gymnasier ser sig nødsaget til og melder ud, at man fastholder rejseplanerne.

Jeg har i dag været i kontakt med Undervisningsministeriet, og herfra er meldingen klar: “man skal ikke rejse på studieture”.

Så er der bare tilbage at ønske at samme undervisningsministerium melder specifikt og konkret ud – og formulerer et påbud som gymnasierne kan bruge til noget – og eleverne undgår at tabe i tusindvis af deres hårdt opsparede kroner.

Det skal lige nævnes at jeg fik oplyst at “problemstillingen er i proces” … derinde i Undervisningsministeriet.

Så må vi håbe … sammen med elever og lærere

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gymnasierne og udenlands-studieturene

Corona og arbejdspladsen – Fire simple greb ….

Vi går snart ind i en tid hvor de fleste vil opholde sig indendørs. Vi ved at smittesprednings-graden er højere indendørs end udendørs.
Den nye bølge af stigning af corona-smitten er kommet tidligere end forventet – og der er derfor al mulig grund til at indføre nogle tydelige, og ikke mindst synlige regler for indendørs-ophold.
Nedenstående er skrevet på baggrund af hvad jeg har hørt og læst mig til, nemlig, at der tilsynladene rundt omkring på arbejdspladserne, er stor forskel på hvordan man i daglige arbejdsliv fortolker og lever med de sundhedsfaglige anvisninger. Nogle steder er man meget “strikse” – andre steder er man mere “løse i betrækket” ift. anvisningerne.

Man kunne med nogle forholdvis simple/billige greb etablere nogle mere trygge arbejdspladser:

• Genindfør 2 meters afstand
(nuværende 1-meters krav er i praksis, da det ligger meget tæt på “normal-afstand”, – en de facto ophævelse af selve afstandskravet )

• Indfør “hver-anden-stol-tom” på alle private/offentlige arbejdspladser
( morgenmøder – medarbejder-samtaler – frokoster etc. )

• Ledere og mellemledere er ansvarlige for implementering og daglig tydelig formidling af sundhedfaglige anvisninger – det skal ikke lægges på den enkelte medarbejder. Herved undgår man individuel fortolkning, og evt. efterfølgende diskussion af anvisninger.

• Alle arbejdspladser udvælger 2- 3 personer til en gruppe, som får lynkursus i anvisningerne og disses udmøntning i praksis. Gruppen forventes at påpege overfor medarbejdere når anvisninger ikke overholdes – og evt. være behjælpelig ift. løsning. Derudover kan gruppen foreslå fysiske hensigtsmæssige ændringer af arbejdspladsen.
(Udvælgelsen af medarbejdere til gruppen, kører efter et rotationsprincip på 7 dage, hvorefter nye uddannes og indtræder i gruppen. Efter endt turnus vil alle medarbejdere således have indblik i, og forståelse af anvisninger.)

Ved ovennævnte kunne man relativt hurtigt indføre en fælles-standard for arbejdspladser samt den tryghed det gir’ medarbejdere at vide hvad de møder ind til hver morgen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Corona og arbejdspladsen – Fire simple greb ….

Danmark – Sverige

Ift. de faktuelle tal fra hhv. Danmark og Sverige, kan man godt undre sig en anelse over den “hype”, som i disse dage tilfalder Sverige. Nogle journalister har endda spurgt om vi/DK skulle have gjort som Sverige – underforstået, at nu er vi jo lige langt …

Jep – det er rigtig at de svenske tal efterhånden, og langt om længe, bevæger i den rigtige retning – og de sidste døgn har antallet af svenske ny-smittede været en anelse under de danske. Det underliggende rationale i disse spørgsmål synes at være, at når vi nu er landet på omtrent det samme sted ift kurverne – kunne vi så ikke bare have gjort som svenskerne og holdt samfundet helt åbent …
Hvis jeg var svensker ville jeg vende spørgsmålet om og spørge: “Kunne vi, i Sverige, ha’ haft nogenlunde samme flade kurve som Danmark over de sidste måneder såfremt vi havde gjort det samme som danskerne …. Kunne vi have landet på et langt lavere antal reg. smittede … og døde?”

Ovenstående er på ingen måde udtryk for “svensker-bashing”. Jeg finder bare rationalet bag hypen og spørgsmålene om den danske model vs. den svenske helt malplacerede og uden rod i de faktiske tal.
Men see for yourself (bemærk at det svenske ekstremt høje tal for “infected” ikke er holdbart – det er åbenbart nogle data, som ikke videregives til WHO )

Kilde: https://covid19info.live/

klik for stort billede:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Danmark – Sverige

Når Ekstra Bladet dybdeborer …….

#pressemøde_statsministeriet

Ved dagens pressemøde valgte Ekstra Bladet at bruge sit tildelte spørgsmål, til at spørge ind til, om nogle af Mette F’s bryllupsgæster, tilbage i sommers, var blevet smittet med corona ………….

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Når Ekstra Bladet dybdeborer …….

Klare corona-anvisninger, som ikke er til diskussion

Rundt omkring, sidder de – de sårbare – skrøbelige og udsatte ift. coronavirus. Vi ser dem, i sagens natur jo ikke rigtigt … men de er der – og de er helt prisgivet befolkningens fortolkninger af de sundheds-anvisninger, som bliver stukket ud af myndighederne, og som af nogle mere bliver opfattet som “forslag”.

Lytter man mellem linierne til de unge, kan man ane et ønske og behov for mere klare anvisninger – ikke “forslag”; men krav.
De efterlyser faste og definerede u-tolkbare retningslinjer, som ikke er til diskussion i vadestedet kl.” midt om natten” foran Peder Oxe.
Det er ikke her, i dette vadested, at de unge på stående fod tar’ corona diskussionen. Nope – det er lige her man som ung, ikke så meget tænker: “hvad gør jeg nu”, men man tænker: “hvad gør vi nu” …. sundhedsfaglige overvejelser og appeller om – på det klokkeslet og i det vadested – abstrakte hensyn …. it ain’t gonna happen.

Med de eksplosive corona-tal over de sidste dage, var det måske en ide at myndighederne agerede voksenansvarligt – og ikke fremlægger “anvisninger” som “forslag” – men som krav. Det kunne tænkes at gøre livet lettere for de unge – og lidt mere trygt for de sårbare … kunne man tænke.

Og til dig / jer som ikke tror på corona-epedimien … fair nok – men i og med I ikke tror på den, men tror på noget “andet” – kan vi så ikke alligevel blive enige om, at tro altid pr. definition efterlader en rest af tvivl. Og kunne I lade denne tvivl komme de sårbare til gode … ku’ man spørge ?

Dagens corona-tal: Landsplan og Norddjurs ( tilføjet aldersfordeling fordi jeg ikke havde andet at lave 😁):
Dagens corona-tal

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Klare corona-anvisninger, som ikke er til diskussion

DR’s rolle i demokratiet – I har mulighed og dermed ansvar ….

Vores allesammens Danmarks Radio,- i hvert fald ift. financiering – negligerer totalt samfundsopgaven med at udvikle og befordre samtale og debat -kulturen i dette land.
Debat-kulturen er blevet “elitær” på den ufede måde – hvilket stort set gælder for både Deadline og Debatten m. Clement Kjersgaard.

Clement er Clement – ekstremt hurtigt tænkende med en nærmest formidabel evne til, på sekundet og stående fod, at udtrække substans og med præcision opsummere og returnere – det er et studie i sig selv.

Men det kan virkelig undre, at DR ikke kan se et akut rødglødende samfundsbehov ift. at lave egentlige brede debat m. focus programmer.

Sæt 3 timer af en gang ugentlig, gerne lørdag aften:
–> samfundsrelevant emne –> invitér relevante faggrupper – kvinde/mand på gulvene –> Filtrér det tolkende spin og kommentator -segment fra, som i: helt fra –> giv folk tid til at tale og nuancere, undgå at prioritere ell. favorisere “retoriske klapfælder” – giv os andre mulighed for at lytte.

Med DR’s ustandselige opfordring til at “deltage i debatten på deres facebookside” – har de reelt deponeret den demokratiske debat hos Mark Zuckerberg. Facebook er – om noget, et hektisk og flygtigt medie – og kun sjældent oplever man, at debatten blir’ substantiel – og endnu sjældnere, at den “flytter noget”. Og mange betakker sig.

Med dagens rigt nuancerede og mangfoldige Danmarks-billede – er der al mulig grund til og behov for at, skabe en horisontal og vertikal debatkultur /tradition. Jo mindre vi mødes i reel dialog – jo større “mentale afstande” imellem os. Men jo mere vi mødes, jo mere vi reelt snakker og lytter sammen – jo mindre “mental afstand” i mellem os.
Mental afstand – er i sin natur lig med fiktion – mødet, dialogen, samtalen, lytningen – afføder nærvær og opløser “fiktionen” …. når det er rigtig godt.

Hvis ikke Danmarks Radio kan se forpligtigelsen til, og i bedst mulig grad – opfylde og formidle denne gennem og tværgående -samfunds-dialog opfylder DR simpelthen ikke deres rolle – endsige forpligtigelser. Så vi tar’ den lige igen:

Sæt 3 timer af en gang ugentlig, gerne lørdag aften.
–> samfundsrelevant emne –> invitér relevante faggrupper – kvinde/mand på gulvene –> Filtrér det tolkende spin og kommentator -segment fra, som i: helt fra –> giv folk tid til at tale og nuancere, undgå at prioritere ell. favorisere “retoriske klapfælder” – giv os andre mulighed for at lytte.

Jatak – lørdag aften – 3 timer … uden sang og musik ! … og så kan Clement, med al respekt, beholde sin debat … tænker jeg.
😌

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til DR’s rolle i demokratiet – I har mulighed og dermed ansvar ….

Corona – lille fald på kurver

Fald på kurver – både lokalt ( Norddjurs ) og på landsplan.

I mit sind er der ingen tvivl om, at den, trods alt, og i hvert fald ift. andre lande, positive corona-udvikling i Danmark, skyldes at hovedparten af os, hvis ikke alle, ta’r ansvaret på sig, og med æren og stoltheden i behold, gerne går den ekstra mil det kræver ift. vores samfunds sårbare.

For mig er disse restriktioner ikke “noget som bliver taget fra mig som borger”. Det er derimod noget jeg hjertensgerne bidrager og byder ind med ift. at få os alle sammen bedst muligt i mål.
Det er sådan et samfund gør når det strammer til … finder sammen.

Nåem … det var de der kurver:

Coronagrafer

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Corona – lille fald på kurver

On the corona-road

On the corona-road again.

Indtil vaccine – eller gudommelig indgriben forefindes eller indfinder sig, befinder vi os alle på Corona-road.

Kontaktal, reg. smittede, antal indlagte, sundhedsfaglige anvisninger osv. osv – er de vejskilte vi møder på Coronavej.
Lige nu viser skiltningen, at vi skal/bør sætte farten ned, hvis de fleste af os skal nå helskindede frem. Så det gør vi .. allesammen …. allesammen … også ungdommen.

Jeg tænker, at vi muligvis gør ungdommen en bjørnetjeneste, hvis vi ikke forventer samme solidariske samfundssind og opmærksomhed i “trafikken” som forventes af alle andre. Hvis vi behandler dem som special-børn i “tidlig SFO” misser de unge ganske simpelt den mulighed for essentiel modning, dels på det personlige plan og dels som de fuldgyldige samfundsmedlemmer de er og regnes for.

Det er en historisk, helt speciel, og krævende til det hudløse – periode, vi befinder os i. En dag blir’ de unge ældre, får børn og børnebørn og de vil med stolthed kunne berette hvordan de tog deres samfundstørn. Fordi det var påkrævet og forventet, at alle bar ved.
Og de vil vide i dem selv – at netop i denne periode udførte de og bestod en fælles samfundsmæssig værnepligt.
Denne modning og erkendelse fratager vi dem, hvis vi behandler ungdommen som special-børn i “tidlig SFO” … vi gør dem en bjørnetjeneste.

På veje og stræder forventes vi alle at afstemme vores kørsel og adfærd efter forholdene … også de unge trafikanter.
Samme forventning bør selvfølgelig gælde på Corona-road.

Et samfund bør aldrig undervurdere eller tale ned til sin ungdom.

❤️ De kan, og vil, det hele ……. så meget ❤️

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til On the corona-road

Smitsom ansvarlig adfærd

#mens_vi_venter_på_vaccinen

( sidste 48 timer ):
• Hjørring
• Varde
• København BLM-demo
• Flypassagere
• Frederikshavn

Der har næppe på noget tidspunkt under corona-epidemien været mere god grund til at overholde myndighedernes adfærdsanvisninger, end i denne periode, hvor vi åbner mere og mere op.
Vi er, hvor meget det end ligner, ikke tilbage til tiden før covid-19. Den aggressive og smitte-eksplosive virus er her stadig, og den eneste grund til, at vi i DK er lykkedes med at holde smittekurven relativt lavt, skyldes, at vi dels er blevet og selv har holdt os i kort snor. Nu får vi så mere snorline at manøvrere med i dagligdagen, og derfor påhviler der os alle, og især hver især, et seriøst ansvar for at agere med omtanke, ansvar og hensyn.

Når vi, i det offentlige rum m.m. udviser en markant tydelig og synlig fornuftig adfærd smitter det af på andres adfærd. Sådan er det. Det er derfor, i denne fase, dit og mit ansvar, via vores egen adfærd og attitude, at starte nye “sociale smittekæder” indeholdende ansvarlig og hensynsfuld opførsel … og turde påtale lallende og klaphat-idiotisk ligegyldighed når vi møder den.
Ta’ det på dig …. covid_19 er stadig ligeså absurd smitbar som den hele tiden har været … og du har intet immunforsvar mod den.

Ansvar er noget vi deler …

… og gak så ud og glæd dig i hjertet over dette fantastiske forår – men ta’ lige omtanken med … tak.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Smitsom ansvarlig adfærd

Politisk beslutning … jada …

Jeg ved ikke med jer … men for mig har det været klart fra dag1, at nedlukningen pr. 11. marts var en politisk beslutning. Husker endda at Mette Frederiksen, for åben mikrofon udtrykkeligt nævnte, at “vi ikke har tiden til at vente på evidens …. som kan tage måneder at levere .. og så kan det være for sent”.

Men den borgerlige blok i uskøn alliance, (som i, flueparring), med JyllandsPosten som frontkæmper, får nu tilranet sig lidt forarget tv-tid … plus et samråd på spørgsmålet, om nedlukningen var baseret på sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Men netop sundhedsmyndigheders anbefaling baserer sig altid på videnskabelig og statistiske evidens, og den kunne man, sundhedsmyndighederne, selvfølgelig ikke levere på stående fod … på daværende tidspunkt. Og derfor var Mette Frederiksen i nødsituationen ( og, et i øvrigt enigt folketing ), – nødt til at tage den politiske beslutning.

I øvrigt nævner eller henviser Mette Frederiksen ikke specifikt til sundhedsmyndigheder som beslutningsgrundlag, men anvender termen “myndigheder”. Og dette inkluderer omtrent hele spektret fra NOST (Den nationale operative stab) som:
Politi – udenrigstjenesten – forsvar m.fl.
Disse har været rigt representeret på pressemøder.

Ordret fra pressemødet 11/03/20:
• Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen:
“Man kan også sige, den har spredt sig endnu hurtigere i vores nabolande, som ikke er det samme sted som os. Så det er lidt det samme som, hvorfor 100 og ikke 75. Hvorfor ikke i sidste uge og nu. Jeg synes, vi er et godt sted. Jeg synes, vi har været rigtig godt på forkant på det, både fra myndighedernes side og også fra, fra det politiske niveau.”
(slut)
– med andre ord, en SST-direktør i rimelig samklang med statsministren.

Alt dette forgik i fuld dagslys og åbent for enhver der gad lytte efter.

Den manglende, direkte på videnskab baserede anbefaling fra sundhedsmyndighederne – fik i øvrigt Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl til at tweete følgende:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Politisk beslutning … jada …

To do: to ting … samtidigt …

Samtidig med, at der i DK (igen) har været en procentuel markant stigning i indlæggelser ( 133 –> 144 ), kan vi i dagens aviser læse, at mange danskere er begyndt at slække på afstandskrav. Måske grundlaget og den underliggende pointe i præmissen for den eskalerende genåbning af samfundet helt har forbigået nogles opmærksomhed … eller fatteevne. For denne lallende villighed til risikoadfærd, svarer stort set til den meget meget grove joke om blondinen der ikke kunne tygge tyggegummi og gå samtidig .. too much multitaskin’ .

Med andre ord: At være glad i låget over den nyvundne bevægelses og -handlefrihed bør kunne kombineres med evnen til at opretholde en vis grad af seriøs indstilling ift. hvad covid_19 handler om. Og, hvis man synes at det er for krævende på samme tid, at forene de to størrelser; nemlig at kunne bevæge sig rundt og samtidig huske på og praktisere afstandsanvisningerne …. skulle man nok være blevet hjemme og øvet sig mentalt på lektien, som i: to ting på samme tid ….

Man skal være omtrent psykologisk analfabét hvis man overser den underliggende appel hos bl.a. Mette Frederiksen når hun introducerer nye åbninger. Nemlig apellen om, at dette kun vil lykkes, såfremt vi, alle som én, påtager os det inviduelle ansvar overfor hinanden og holder den påkrævede afstand/hygiejne – det er simpelthen alfa-omega præmissen for genåbningen …

Så kom nu folkens – lad os øve os i, at kunne manøvrere med to størrelser samtidig: Glæden over at det kan gå den rigtige vej …. og ansvarlig hensynsfuld adfærd.

To ting … to do … på samme tid …. I think you can do it …

?

ps. …. og ja, – caféen har åbnet ..
pss. … og ja, – den er her stadig … coronaen …

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til To do: to ting … samtidigt …

Difusse afstands-signaler …

Man kan da, tænker jeg, godt undre sig en anelse over, at få dage efter, at fase 2 åbningen er aftalt, vælger Sundhedsstyrelsen at baggrunds-lufte tanker vedr. at nedsætte afstands-anvisningen fra 2 til 1 meter. Efter torsdagens udmelding og igangsættelse af fase 2 har samtlige butikker i storcentre etc. været i gang med at gulvmærke og lavet foranstaltninger og eksakte forberedelser ift. til opfyldelse af 2-meter kravet. Så SST’s timing er en anelse uforståelig og må opleves som diffus signalforstyrrelse …. ift. den effektive implementering af nugældende krav.
Man kan også tænke … at vi konstant kan iagtage, hvordan 2 meter-kravet ikke bliver helt overholdt. Ofte er den reelle afstand folk holder nede på 1,5 m – eller lidt under. Hvis samme tendens gør sig gældende ift. 1m-anvisning …. vil det i praksis betyde at vi ikke holder afstand … overhovedet.

I dagens aviser kan man læse at 7 ud af 35 respiratorpatienter på Hvidovre Hospital …. overlever. Det gir’ en dødelighed blandt disse på 80 %.

Langt langt de fleste, som pådrager sig covid_19 kommer sig – og det er et meget lille procenttal som kræver intensiv behandling og evt. respirator. Men tallet fra Hvidovre viser, som bøjet i neon,, at covid_19 er en aggressiv fætter, og, at de sårbare grupper har al mulig grund til at passe på sig. Og det samme tal viser, at alle vi andre har al mulig grund til, uanset “fase 2 herlighederne”, at føle et grundigt og oprigtigt ansvar overfor disse.

Smittetrykket kan i den grad stadig stikke helt af. I Tyskland er smittetrykket steget til over 1.00 efter de forsigtige genåbninger man har foretaget. Og tal over 1.00 er netop det man ikke ønsker …

Det gælder stadig, at det er kun os … dig og mig, som afgør hvad vej det går, i forhold til i hvor høj grad de mest sårbare og udsatte kan føle sig trygge.

Man må håbe at SST’s diffuse udmeldinger ikke vil virke sundhedsforstyrrende …. for ovennævnte gruppe.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Difusse afstands-signaler …

Gratis omgang for åben microfon …..

Den borgerlige blok har igennem de sidste mange uger efterlyst tal, datoer og konkrete planer ift. genåbningen fra regeringen.
De konservative anbefaler ligefrem “at vi åbner alt – og kigger på de sårbare”.
Blå blok mantra-messer “balance” til alle, dog især journalister, der gider høre det. Med balance menes hensynet til dansk økonomi vs. corona-udvikling. Og det er jo sådan set fair nok.
Men, så må det denonderlynme være på sin plads at efterlyse en meget mere præcis og konkret udmelding fra borgerlig blok vedr. præcis hvor denne vigtige “balance”, mellem økonomi og corona-udvikling, eksakt ligger ift. genåbning og evt. (gen)nedlukning.

Så borgerlige – here we go:
• Hvad skal smittetrykket/tallet være ift. åbning vs lukning ?
• Hvor mange nye daglige indlæggelser ift. åbning vs lukning ?
• Hvor stor en procentdel af testede og positive test ift. åbning vs lukning ?
• Hvilket antal daglig corona-relaterede dødsfald ift. åbning vs. lukning ?

Med andre ord: Definér venligst balancepunktet og smertegrænsen ift. corona-udvikling vs. økonomi …. i modsat fald, at I ikke gør det, er det jo en gratis omgang diffus TV-tid tilsat plusordet “balance”.
På forhånd tak ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gratis omgang for åben microfon …..

Corona-krise vs. EB’s autopilot

Ekstra Bladets Poul Madsen efterlyser og forlanger i dag i en EB-leder, at Mette Frederiksen disker op med datoer og en fast plan for de næste måneder.
EB har igennem længere tid demonstreret, at de fatter hat af “naturen” i denne corona-virus … og på baggrund af denne selvvalgte uvidenhed har de, som sædvanlig, valgt forargelsen som omtrent betinget refleks.
Det er totalt forbigået EB’s opmærksomhed at vi, som samfund, i stedet for at låse os fast på planer for den kommende tid, har valgt at sætte samfundet på “aktivt standby”, hvilket giver en form for aktuel manøvredygtighed i det nu, som Corona-virusen/krisen medfører … og aftvinger.
Set i forhold til coronaens uforudsigelighed, for slet ikke at tale om den akutte mangel på vaccine/behandling – ér netop “aktivt standby” den rette position.
“Aktivt standby” kræver selvfølgelig nærvær og intelligens, egenskaber som er helt fraværende for en avis (skrev jeg virkelig avis), som kører på betingede reflekser.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Corona-krise vs. EB’s autopilot

Coronatider … børn og unge

Vi skal være lidt obs på, at de mest groteske og manierede corona-historier kun er et par klik væk.

Jeg tænker på vores børn og unge.

De fleste børn og unge vil i disse dage sidde alene, sandsynligvis ved en skærm. De vil hermed have ubegrænset og sekundhurtig adgang til skrækscenarier baseret på uvederhæftige grænsende til vanvittige maniacs oploads om corona på nettet. De vil samtidig kunne se, at mange af disse opslag/videos får likes i tusindtal. Det kan være skræmmende for et ungt og relativt ubeskyttet sind at kapere. Og det kan synke ufiltreret ind og skabe dyb mismod. Og det er langt fra sikkert, at de fortæller om det ……

Så vær lidt obs. på vores børn og unge i disse dage. Træn dem i, at forholde sig til: “det vi ved” og “det vi derfor gør”. Vær lidt proaktiv på dette.

Det var bare det.

Alt det bedste til jer alle ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Coronatider … børn og unge

DK-corona 15. april … genåbning …

Mens vi venter på vaccinen …….

Nu åbner vi vuggestuer, børnehaver og skoler. Og det må så være sådan … og vi bakker op og støtter .. selvfølgelig gør vi det.
Måske skal vi tage det roligt .. og måske ikke overdrevent bekymre os. Tiden vil vise det.
Men dét, som kan bekymre, er den til tider, lallende eufori hvormed medierne og nogle politikere ( ingen nævnt / ingen glemt ) omtaler åbningen. Vi burde alle være gravdybt-alvorlige ifm. at vi sender småbørn og pædagoger/lærere/forældre ud i dette ukendte farvand.

Det argumentatoriske kludetæppe for denne genåbning, med de mindste af os som frontkæmpere, er hæftet og riet sammen i alle syninger af “hvis og såfremt”.
………..
For det er et faktum at:
• Børn kan bære smitte
• At vi vil få, og faktisk kalkulerer med nye smittekæder ifm. genåbningen.
Man kan frygte, at klaphat-euforien tager overhånd, som i “sejren er vor” og hos nogle medfører letsindig risikoadfærd, som kan tippe læsset på få dage.
Med børnene ude i frontlinien – har der næppe på noget tidspunkt været mere massivt belæg for, at vi alle lever op til sundhedsstyrelsens anvisninger … gerne 110 %.

Det er, om noget, nu med trinvis genåbning, at vi som samfund er maximalt sårbare – og det er ikke tid for eufori.
…. den er ikke hjemme … endnu.

 

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til DK-corona 15. april … genåbning …

DK-corona 12. april … genåbning …

Jeg tænker at de fleste forældre efterhånden har fattet budskabet vedr. at børn selv ikke bliver særlig sløje ….. jeg tænker også at folks overvejelser ift. smitte og sygdom i virkeligheden går på 2. led; nemlig børnenes omgivelser. Det kunne fx. være den plejehjemsansatte Sosu-mor/far – nærmeste sårbare famlie osv osv. .

Det er underligt … mildt sagt … at opleve, hvordan sundhedsstyrelse, og andre når de skal forsvare de upræcise anvisninger ift. genåbningen, konsekvent kun omtaler 1. led (børnene) ift . genåbningen. Når det kommer til alle andre smitbare sammenhænge, skorter det ikke på understregninger af, hvor smitsom denne Corona-virus er ud i flere led. Men når det kommer til de små stopper de ved 1. led … børnene … underligt.

Man bør derfor lade familierne selv afgøre om deres børn skal afsted … uden nogen form for pres endsige sanktioner …. yep.

Man undgår derved samtidig det helt ulykkelige i, at vi fra den ene dag til den anden, får en gruppe borgere som føler sig i modsætning til styrelsernes og regeringens anvisninger …. helt unødvendigt. Giv folk frihed til at vælge og føle sig bare nogenlunde trygge i deres valg …

Vi … samfundet … har ikke brug for desperation i disse tider, men vi har brug for, at alle føler sig trygge, når vi langsomt og forhåbentligt hensynsfuldt, alle medvirker til at genåbne vores samfund.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til DK-corona 12. april … genåbning …

DK-corona 07.april

Jeg tænker, at uanset hvilken genåbnings-model man havde valgt, vil det give problemer og anledning til bekymring og overvejelser. Der ér ingen, og der bliver ingen, nemme løsninger i den kommende tid. I en tidsramme på ét år frem, vil ingen af os have en hverdag som ligner den vi kom fra … for blot et øjeblik siden. Daglige arbejdsrutiner, vaner og social omgang vil blive forandret og indarbejdet, over den næste lange tid.

Hvordan man så nu skal praktisere vuggestue, børnehave og småklasse -åbning ude i instituitionerne, bliver noget af en opgave for børn, forældre, pædagoger, sundhedsmyndigheder og tilsyn.

Et hav af spørgsmål rejser sig:

• Masser af Sosu-assistenter, med daglig omgang med ældre sårbare på plejehjem, har børn, som er omfattet af den gradvise genåbning. Hvordan skal de forholde sig ?

• Hvis bare ét barn udviser sygdomstegn, skal hele børnegruppen/pædagoger/forældre etc. så i karantæne ?

• Hvis børn ikke bliver hårdt ramt, og faktisk kan være smittet, uden at udvise symptomer, betyder det så i praksis at de egentlig kan smitte over en længere periode ift. en voksen, som udviser mere tydelige symptomer ?

• Hvad angår de blebærende vuggestuebørn: Skal personalet være i ført værnemidler ved bleskiftning ?

• Hvordan vil småbørn opleve den totale, kompromisløse og autoritative voksen-styring af deres bevægelser ude i børnehaverne ?

Det var bare lige en håndfuld spørgsmål.

Man kan argumentere for at de store børn/unge er langt nemmere at undervise online. Og derfor faktisk kan gennemføre online-undervisningsforløb.
Men, man kan også argumentere for, at de store børn/unge i langt højere grad end de mindste, kan bringes til forståelse af vigtigheden af social afstand.

Mette Frederiksen gav en meget stærk redegørelse på mandagens pressemøde. Vi bevæger os som samfund på et knivsæg og ansvaret for, at vi holder balancen påhviler i den grad hver enkelt af os … uden undtagelse. Vi har at gøre med en virus, som kan eksplodere mellem hænderne på os på blot et par dage. Vi skal bakke 110 % op.

Men …. jeg kan godt blive lidt emotionel berørt over, at vores nye samfundshelte er de helt små mennesker …. pas på dem … for hulen ❤️

❤️ Wish you all the best ❤️

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til DK-corona 07.april

DK-corona 06. april

Min anbefaling ift. genoplukning er, at vi udskyder den gradvise og kontrollerede genåbning af Danmark med to til tre uger til /midten/slutningen af april. På det tidspunkt vil smittekurven iflg. alle prognoser være fladet ud og stabilt på vej ned. Man vil herved have købt sig tid til at indkøbe/producere og fremskaffe de værnemidler, som sundhedssektoren akut skriger efter. Man vil samtidig have et mere udbygget og verificeret erfaringsgrundlag fra andre lande. Derudover vil man, nu hvor man kraftigt har øget antal af corona-test, have meget mere styr på sporing og smittekilder i og med, at vi i mindst mulig grad cirkulerer rundt i samfundet. Endvidere vil man til den tid, kunne aflæse danskernes adfærd i påskedagene i smittekurverne. De opererer jo med en to ugers forsinkelse.
Og fremfor alt vil man, i langt højere grad, have købt sig tid til at planlægge den trinvise genåbning.

At “åbne op” lige netop i de dage hvor smitte-kurven er for opadgående virker lidt gambler-agtigt. Og emmer … muligvis .. lidt af pres fra erhvervslivet.

Som jeg læser det rundt omkring i diverse grupper ( bl.a. Familiepolitisk netværk med 11000 medlemmer ) skaber den, måske lidt, forhastede genåbning stor, men kvalificeret utryghed rundt omkring i hjemmene. Familierne er simpelthen mere end parate til at tage nogle uger mere med afsavn og nedlukning, og denne solidariske offervilje mener jeg Mette Frederiksen skal tage i mod.

Det var min anbefaling …. ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til DK-corona 06. april

DK-corona 3. april

I løbet af kommende week-end, vil Mette Frederiksen melde ud ift. en eventuel gradvis genåbning af samfundet efter påsken. Mette Frederiksen betingede sig dog på sidste pressemøde, at en gradvis åbning ville kræve at vi alle, i nuværende lukningsperiode dvs. incl. påskedagene, overholdt de sundhedsfaglige anvisninger og agerede ansvarligt ift. coronasmitten, samt at den udfladende kurve-tendens skulle fortsætte og være stabil.

Men nu er det, som jeg forstår det, jo således, at der er en “forsinkelse” på ca. 14 dage før man reelt kan se og aflæse hvordan adfærden har været i en specifik periode. Dette betyder med andre ord, at vores adfærd i disse dage og de kommende påskedage først vil “slå ud” på kurverne om ca. 14 dage. Hvilket igen betyder, at hvis gruppe-adfærden ift. corona har været lidt for letsindig i påsken fordi folk måske tænker: “Vi åbner jo lige om lidt” og i den dúr, vil det først kunne ses om nogle uger.
Vi har set bl.a. i Hong Kong hvordan myndighedernes trinvise åbning gav et kolossalt bagslag. Vi kan også læse her til morgen, at risikoen for en genopblusning i Wuhan er stor.

Påsken med fint vejr og kollektive forårsfornemmelser kan vise sig at være en ubehagelig joker …

Jeg tænker, at det måske var bedre at køre med en markant sikkerhedsmargen som fx., at kurverne over mindst tre uger skal være signifikant nedadgående og stabile før man starter trinvis genåbning. Det vil i praxis betyde, at vi i DK først starter den trinvise genåbning i slutningen af april … såfremt kurvene taler for det.

Men jeg tænker, at Mette & Co. har alt dette med i deres overvejelser ……… og måske overdriver jeg mit forsigtighedsprincip … måske …

Wish you all the best ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til DK-corona 3. april

Covid-19 – 3. uge

Ambulancen var, med lygter og horn, på vej til en ulykke man ikke kendte omfanget af. Bilisterne gav plads … men på ambulance-bagsædet sad “mumlerne” og forlangte, her og nu, ambulanceførerens redegørelse for overhaling ved dobbeltoptrukkede linier …

Jeg har respekt … grænsende til beundring ( yup ) … for den måde, hvorpå regeringen, folketing, arbejdsmarkedets parter og styrelser håndterer et delvist nedlukket Danmark på. Ikke én af døgnets timer spildes – det fulde klaviatur inddrages og tages i brug. Mette Frederiksen udviser et formidabelt mod til handling uagtet de evaluerings-tæsk fra korpset af “mandagstrænere”, som måtte vente forude.

Vi er nu gået ind i tredie uge af nedlukningen. Jeg tænker, at det er i den kommende periode vi skal mobilisere al den seje agt-pågivenhed og al det udholdende og al det langtidsholdbare. “Nyhedsenergien” i nedlukningen er efterhånden klinget af ude i hjemmene, og karantæne, afstand og begrænset handlemuligheder etc. er nu blevet dagligdag … om ikke triviel så dog … dagligdag.
Corona-kurven forventes at toppe henover april dvs. at smittegraden i april vil være øgende. Sundhedsvæsenet mobiliserer og klargør. Vi andre bør gøre det samme, og mere end nogensinde følge Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Nogle er allerede ude og tale om genopåbning af samfundet, udfra økonomiske hensyn.
Mette & Co. har prioriteringen på plads: Hensyn til menneskeliv kommer først … !
Vi andre bør have den samme prioritering i vores gøren og laden.

Keep the spirit of humanity

All the best ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Covid-19 – 3. uge

Paaske lige om lidt ….

Påsken står for døren, og på Mette Frederiksen bord må der i disse dage ligge et papir med “påske/sommerhus” skrevet med stort, og påført et meget stort spørgsmålstegn.

Jeg tænker, at de fleste samfundsansvarlige byboere med sommerhusplaner for påsken allerede har besluttet sig i retning af, at aflyse sommerhuset i påsken. Men det er langt fra sikkert at alle er nået dertil. Vi har set hvordan letsindighed og risikoblindhed desværre smitter omtrent på coronaniveau. Man kan derfor frygte, at hvis ikke der kommer et decideret rejse/udgangsforbud i påsken, vil vi se karavaner af biler, som søger ud i ferielandet … drevet af dynamikken i: “det går sgu nok”.

I forhold til vores belastede og hårdtarbejdene sundhedsvæsen, som vi af al magt forsøger at beskytte og afhjælpe, giver det ingen mening at tillade disse karavaner af rejsende. Den globale Corona-udvikling viser alt for tydeligt, hvordan rejseaktivetet får smitten til at eksplodere. Tillader vi sommerhus-rejser vil smittegraden øges og flere vil blive syge … flere vil dø.
That’s a fact.

Corona-smittekurven er stigende henover april – med øget belastning på sundhedsvæsenet … al sundhedsfaglig logik tilsiger at vi bliver hjemme … som i hjemme i eget hjem, også i påsken.

Wish you all the best ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Paaske lige om lidt ….

Dit, mit og hver enkelts ansvar …

Moderat pres på storbyfolket:

Forleden hørte jeg en fagekspert udtale: ” hvis vi kunne lukke Danmark helt ned … som i helt og aldeles ned, vil vi kunne lægge virus-smitten ned på et par dage”.
Dette kommer ikke til at ske, men siger alligevel noget om, hvor vigtigt og afgørende det er, at vi alle fatter pointen og meningen i “at blive hjemme” og iøvrigt følge myndighedernes anvisninger fuldt ud + 10% (!).
Så bor du i en storby … blir’ du simpelthen nødt til at fatte meningen og vigtigheden i myndighedernes anvisninger.
I disse dage er solidaritet og fællesskabsfølelse lig med viljen til at leve afsondret i en periode. Så er det sagt. Det er simpelthen for lallende og ubegavet, at fralægge sig sit personlige ansvar fordi man ser, at andre har sat sig på bænkene på Dr. Louises Bro eller Kongens Have. Du skal ikke bevidstløst følge andres eksempel – og du skal ikke sætte dig … du skal holde din kurs og komme hjem hurtigst og ad den korteste vej. Og først da er du et solidarisk og selvstændigt tænkende individ. Nu støtter du, i praksis, op om et topbelastet-sundhedsvæsen. Nu udviser du menneskeligt hensyn til alle de, som pga. fysisk skrøbelighed frygter virus-smitten.
Så enkelt er det !
❤️
Og sådan ser en tom bænk ud —>

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Dit, mit og hver enkelts ansvar …

Vores børn og unge ….

Vi skal være lidt obs på, at de mest groteske og manierede corona-historier kun er et par klik væk.

Jeg tænker på vores børn og unge.

De fleste børn og unge vil i disse dage sidde alene, sandsynligvis ved en skærm. De vil hermed have ubegrænset og sekundhurtig adgang til skrækscenarier baseret på uvederhæftige grænsende til vanvittige maniacs oploads om corona på nettet. De vil samtidig kunne se, at mange af disse opslag/videos får likes i tusindtal. Det kan være skræmmende for et ungt og relativt ubeskyttet sind at kapere. Og det kan synke ufiltreret ind og skabe dyb mismod. Og det er langt fra sikkert, at de fortæller om det ……

Så vær lidt obs. på vore børn og unge i disse dage. Træn dem i, at forholde sig til “det vi ved” og “det vi derfor gør”. Vær lidt proaktiv på dette.

Det var bare det.

Alt det bedste til jer alle ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Vores børn og unge ….

Nedlukning …

#pressemøde_søndag

Den danske model at it’s finest hour.
Tak for det !
Og ja .. Corona er en samfunds-gamechanger af format. Og det ér Corona, der sætter spillereglerne. Så en stor varm ros Til Mette Frederiksen for at indse behovet for at gå den ekstra mil ift. bekyttelse af borgerne.
Og ja … vi bygger skibet imens vi sejler … og kun morgendagen kender kursen.
Lad os passe på hinanden alle og hver i sær.
Samhørighed indeni og afstand udenpå ?

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nedlukning …

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til

Opbremsning … nu !

Følgende er et tankeeksperiment udsprunget fra min grænseløse kilde af ren og uspoleret uvidenhed ?

Det ser ud til at corona-indæmningsstrategien går frem efter princippet: “Vi udvider og tilpasser restriktioner i takt med udviklingen” omskrevet til “hvor lidt kan vi nøjes med”. Det betyder at man .. somehow … er startet så “blidt som muligt” .. for efterfølgende at kunne “skrue op” alt efter hvordan smitten udvikler sig. Man henholder sig til og bestræber sig på en flad udviklingskurve ift. antal smittede.
Nu er det jo ikke fordi, at der savnes dokumentation ift. hvor kraftigt smitten kan brede sig. Det er nærmest eksplosivt .. kan vi se i lande omkring os.
Man kunne tænke og teoritesere over, om ikke den omvendte strategi var at foretrække ift. effektivitet, hvad angår at indæmme udviklingen til den “flade kurve”. Man kunne, med det indhentede erfaringsmateriale fra andre lande in mente, fra dag ét, have valgt at aktivere “fuld stop”; dvs. rejseforbud ift. unødvendige rejser – karantæne til indrejsende – lukke uddannelsesinstitutioner en periode – lukke nattelivet – ingen forsamlinger ( koncerter/ biograf/ teater etc. ) og så videre .. og så videre. Dette “fuld stop princip” kunne man så efterhånden gradvist lempe på.
Sundhedsstyrelsens corona-prognoser er klokkeklare, og har sådan set været det fra dag ét: Det kan blive slemt på sigt …
Spørgsmålet er, om ikke man ved et drastisk “fuldt stop” fra dag èt, kunne opnå en større grad af inddæmning og herved købe sig tid til at få opgraderet forbyggelse og behandling.
At man anvendte princippet fra IT ved virus-angreb og straks får lukket alle “åbne porte”. Altså en “omvendt” model af det man praktiserer nu.
Nåem, det var bare en tanke eller to … og sikkert helt håbløst i praxis …. men alligevel kan det være det vi vil se om føje tid … at man trykker på “fuldt stop” …

I wish you all the best ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Opbremsning … nu !

Linus Carl Pauling … c-vitamin

Jeg har en kæmperespekt for det arbejde der pågår i vores styrelser og institutter ifm. coronavirusen. Og jeg vil anbefale alle at holde sig orienteret og vægte deres udmeldinger højt. Især ift. de groteske vandrehistorier som nettet flyder over med i disse dage.
Dog kan det, mildt sagt, undre mig, at sundhedstyrelsen melder så bombastisk og afvisende ud ift. fx. C-vitaminet. At bruge ord som “fup og svindel” er simpelthen for bombastisk. Og man kan spørge om Sundhedstyrelsen overhovedet kan deres “Linus Pauling”. Linus Pauling er dobbelt Nobelprismodtager ( kemipris ’54- fredspris ’62 ) og måske den forsker, som har undersøgt C-vitaminet indvirkning på immunsystem m.m. allermest.

I mit personlige erfaringsunivers indgår kost + vitaminer, som en selvindlysende faktor ift. fysisk regeneration, velvære og robusthed.

Linus Carl Pauling (/ˈpɔːlɪŋ/; February 28, 1901 – August 19, 1994) was an American chemist, biochemist, chemical engineer, peace activist, author, and educator. He published more than 1,200 papers and books, of which about 850 dealt with scientific topics.[4] New Scientist called him one of …
EN.WIKIPEDIA.ORG
Linus Carl Pauling (/ˈpɔːlɪŋ/; February 28, 1901 – August 19, 1994) was an American chemist, biochemist, chemical engineer, peace activist, author, and educator. He published more than 1,200 papers and books, of which about 850 dealt with scientific topics.[4] New Scientist called him one of …
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Linus Carl Pauling … c-vitamin

# 2 til Sundhedstyrelsen …

( Afventer svar – jeg tænker, at der en en god og enkel forklaring ? )

I Hubei-provinsen i Kina er befolkningstallet i omegnen af 58 mill.
Iflg. Johns Hopkins CSSE er cirka 67000 smittede dags dato i denne provins .
I Danmark er vi omkring 5,8 mill. indbyggere.
Sundhedstyrelsen opererer med et scenarie på omkring 500.000 smittede i DK.
Det vil sige, at andelen af smittede i Hubeiprovinsen ift. befolkningstal er langt, som i markant, mindre end det forventede antal smittede ift. befolkningstal i Danmark.
Omsat til lidt lemfældig hovedregning betyder det, at i Hubei-provinsen er én ud af ca. 860 indbygger smittet. I Danmark forventes én ud af hver 11. indbygger smittet.
• Hvad er denne forholdsmæssige forskel udtryk for ?
• Anser Sundhedstyrelsen Kinas indregistreringstal for “usikre” – siden I selv sætter det danske tal så relativt højt ift. indregistreringstallene fra Kina?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til # 2 til Sundhedstyrelsen …

Spørgsmål til Sundhedsstyrelsen

Hvorved adskiller Covid-19 sig fra andre influenzatyper … kunne man spørge … og det gjorde man så:

Plingeling til Sundhedstyrelsens varme linie ( hotline ):
Spørgsmål:
• Hvis Covid-19 ikke er “farligere”, og faktisk i mange tilfælde optræder i mild form, end gængse influenzaer, hvorfor så alle disse foranstaltninger …?
Svar:
• Det gør man fordi, at denne virus er en helt ukendt og ny virus-variant, og vi dermed ikke har dannet immunitet mod denne specifikke variant.
Spørgsmål:
• Men det gælder vel for alle influenzatyper, at hvis man rammes og blir’ syg, skyldes det jo netop, at man ikke har dannet immunitet mod denne type ?
Svar:
• Det er korrekt. Men nogle/mange vil have dannet immunitet ift. de kendte virus-varianter, og dette gør at der sker en “naturlig” opbremsning i smittegraden. Denne opbremsning sker ikke for øjeblikket med Corona-covid-19, og derfor foretages alle disse forsigtigheds-foranstaltninger. Covid-19 er på ingen måde “farligere” end de gængse/kendte virusvarianter .. den er bare helt ny. Den rammer de øvre luftveje som alm. influenza, men kan, hos svækkede personer, ramme de nedre luftveje med mulig lungebetændelse til følge.

Oh, nå sådan – tak ..?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Spørgsmål til Sundhedsstyrelsen

Gratis til JP

Kære Jyllands Post … til fri afbenyttelse …

Here you go:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gratis til JP

Covid-19

#COVID_19

Sandsynligheden for at WHO om kort tid erklærer “pandemi” dvs. international sundhedskrise er i den grad til stede. At erklære “pandemi” er ikke udtryk for at menneskeheden, som sådan, er truet, men skal ses som en mulighed og adgang til landene ift. at tage ekstra gennemgribende værktøjer / foranstaltninger i brug. Og i og med man faktisk d.d. ikke har klarlagt alle smittekilder, og ej heller endnu har udviklet effektiv vaccine, kan der være god mening i at erklære “pandemi”.
Internettet svømmer over i dommedagsprofetier og konspirationsteorier (designer-virus), så det kan være sundt for éns mentale helbred, at holde sig til den etablerede videnskab … mildt sagt.

Nedenfor kan i se en dynamisk grafik, udarbejdet af John Hopskins Universitet, over udviklingen. Den opdateres to gange daglig og er baseret på verificerede data :

https://gisanddata.maps.arcgis.com/…/opsdashboa…/index.html…

Og her link til vor egen sundhedstyrelses informationsider (opdateres løbende):
https://www.sst.dk/…/Smitso…/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Og link til Statens Serumsinstitut med daglig opdatering:
https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Covid-19

Ulovlig download vs. misbrug af retssystemet

Advokatfirmaet Njord Lawfirm har indenfor de sidste år sendt en tsunami af stævninger ud til sagesløse borgere med beskyldning om ulovlig download samt krav om betaling på mange tusinde kroner. Ordlyden, tonen og specifikke formuleringer i henvendelserne fra Njord er stort set enslydende. Det samme er det beløb de forlanger ( typisk 7.500,- ). Brevene lægger op til, at sagsøger aktivt skal bevise sin uskyld, hvilket normalt betegnes som ”omvendt bevisførelse”, og det har vi altså ikke i Danmark …. vel ?

En karakteristisk reaktion hos de sagsøgte er en følelse af, i ét hug, at være malet op i et hjørne. Det kan være sin sag at huske præcist ,hvor man befandt sig, og hvad man lavede 3 år tilbage i tiden. Og med udsigten – og en risiko for at tabe en civil retssag – hvor man dømmes til, udover påkravet, at betale sagsomkostninger 20.000,00 – 30.000,00 kroner, vælger mange at indgå et frivilligt forlig hvor man kan ”slippe” med at betale fra et par tusind kroner. Brevene skrives i et aggresivt og meget kontant jurasprog og opleves af de fleste som intimiderende og ”skræmmende”. Og dét med det skræmmende er tilsyneladende en del af Njords strategi og forretningsmodel. Det handler om at skræmme sagsøgte til at indgå forlig … inden retssag påbegyndes. Med de tusindvis af udsendte og enslydende stævninger – vil der være tale om en rimelig indtjening …. mildt sagt.

I de tilfælde hvor sagsøger nægter forlig, og sagen føres for retten – fremfører Njord et stykke software ( Maverick-monitor ) som u-imodsigelig bevisbyrde. Njord anvender selv ”ubestidt pålideligt” om dette software – hvilket jo kan få enhver ikke-IT-kyndig dommer til at skamme sig. Det har desværre vist sig, at den danske dommerstand og det danske retsvæsen er omtent 100 % IT-blanke. Dette betyder, at det i retssystemet ikke engang vides, hvilke spørgsmål man kunne stille til softwaren eller rejse kvalificeret faglig tvivl.

Søgsmålene er “allover” og dækker hele landet. Familier – ældre pensionister osv. En dement kvinde på plejehjem modtog stævning …. En anden ældre dame beskyldes bl.a . for at have delt en pornofilm op til flere hundrede gange.

Njords såkaldte beviser er IP-adresser, som er en pendant til din telefons nummer, indsamlet via et stykke software kaldet Maverick Monitor . I Njords sagsfremlægning fremstilles dette software som “ubestridt pålideligt” – uagtet at det er påvist, at værktøjet kan have en fejlprocent på op til 50 % . MaverickMonitor består af mere end 140.000 kodelinier …. og når Njord kalder Maverick for ubestridt pålideligt – må man antage, at det er helt uden ”bugs” . Og her kan du jo spørge dig selv om, hvorfor dine programmer på din PC ustandselig kræver opdatering …. yep – det er for det meste rettelser i softwaren. Men ingen ”bugs” i maverickmonitor … ret imponerende. Alligevel findes der opgraderede versioner af dette Maverick-software .. så et eller andet bliver forbedret undervejs…

Tirsdag d. 17.12.19 kl. 21.55 kan du se en DR-dokumentar om disse sager. Det skulle du gøre.

Derudover findes der en nu, ret velpolstret FB-gruppe – udelukkende omhandlende disse sager. Gruppen består af sagsøgte – advokater – IT-kyndige og andet godtfolk.

Gruppens formål er at udbrede kendskabet til sagerne, rådgive – og få sat en kæp i hjulet på denne kyniske pengemaskine. Du kan indmelde dig her: https://www.facebook.com/groups/546979632481666/

Og link til DR-dokumentar – du kan se den allerede nu på websiden:

https://www.dr.dk/drtv/se/staevnet-for-porno_150972

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ulovlig download vs. misbrug af retssystemet

Say it out .. Loud

“Loud” … Fra 1. april 2020 den nye radiokanal målrettet til aldersgruppen 15-32 år. Alene navnet kan give bange anelser. Men lad os nu se .. og høre.
Der er i den grad behov for en radio, som tar’ ungdommen alvorligt – så vi håber “Loud” blir’ med dybde, tænksomhed, pauser og perspektiv.
Vi har slet slet ikke brug for endnu en kanal med stakåndet, (over)eksalteret og hæsblæsende microfonføring – dem er der (desværre) rigelig af i forvejen …
Lad os for fanden nu benytte muligheden for at udvikle en radio, der kan være et modstykke til den kyniske sendeflade af lortereality for unge, som præger fladen.
Med millionbevillingen i baglommen, vil der ikke være nogen undskyldning for ikke at lave kvalitetsradio til de unge … og os andre … det er mildt sagt tiltrængt.
Say it out Loud …. ikk’ 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Say it out .. Loud

Those young dudes … yeah !

#now_we_know

Hva’ laver vore unge på deres smartphones …
❤️ … de organiserer sig … globalt … ❤️

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Those young dudes … yeah !

Hej – det er Lars ….

Pliiingeliiing ….
“Du har ringet til TV2-news”
“Hej – det er Lars”
“Lars hvem ? ”
“Den Lars … er der andre … tihi”
“Oohh – jamen hej Den Lars … hva’så”
“Ku’ jeg booke 25 min. i den bedste sendetid, hvor jeg dels gir’ den som naiv og rar teddybamse … men samtidig viser hvor udspekuleret jeg kan begå karaktérmord på Lille Kristian ? ”
” Ja da – ingen problem – skal vi samtidig stryge dig på maven og ae dig på kinden”
“Det ville da være rigtig godt … du ved … ”
“Super – så er det en aftale … “

Pliiingeliiing ……
“Du har ringet til Danmarks Radio”
“Hej – det er Lars”

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Hej – det er Lars ….

Man afbrænder da kvinder ….. ?

#mads_næsten_i_henrikmarstal_mode 

107 dage efter kvindernes internationale kampdag vil dansken stå forsamlet og hygge sig ved afbrændingen af “hekse”. Vi hygger os med ungerne og forklarer, at nu skal alle disse skrækkelige kvinder sendes til Bloksbjerg.
Datidens “hekse” var i virkeligheden oftest stærke og brave kvinder udsat for maskuline og religiøse overgreb baseret på mænds angst for stærke kvinder.
Men det er altså det vi gør og hygger os med at hælde i vores poder omtrent med modermælken.
Jeg synes sgu’ det’ underligt ….
Eller, som nogen unge piger sagde fornylig: Hvorfor ikke bare holde en midsommerfest – uden symbolske afbrændinger af kvinder ?

Udgivet i Samfund - Global | Kommentarer lukket til Man afbrænder da kvinder ….. ?

Keep the pokerface Mette F.

Soc, SF og Enhedslisten skal da i den grad ift. Radikale, stå fast på ikke at videreføre VLAK’s borgerlige økonomiske kurs.

Jeg gad da godt, (som i helst ikke) se Radikale tage “æren” for et nyvalg med risiko for:

• At, Stram Kurs igen kommer på banen og ikke helt usandsynligt blir’ valgt ind …. 
• At, såfremt et nyvalg gir’ borgerligt flertal, vinke farvel til fjernelse af uddannelseloft.
• At, de årlige 2% besparelser på bl.a. gymnasier fastholdes.
• At, klimapolitikken bliver langt mindre ambitiøs.
• At, den skadefro symbolpolitik med Støjberg i spidsen fortsætter.

Tror sq at det radikale vælgerkorps vil sige tak for kaffe …. og for denne gang Morten Ø.

Mette Frederiksen har fra dag 1 meldt klart ud, at hun er parat til at tage et nyvalg, hvis Radikale vil diktere en borgerlig økonomisk kurs.
Stå fast på det Mette F.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Keep the pokerface Mette F.

Børneliv

#alarmerende_tv2dok_om_børneliv
#som_i_helt_uacceptabelt
Selvfølgelig burde alle, som arbejder med børn ( og meget gerne med sig selv ) have en solid uddannelse i bagagen. Jeg forlanger ikke, at alle skal være uddannede børnepsykologer … omend jeg efterhånden er tæt på synspunktet . Børn er det bedste vi har – børnelivet er det vigtigste. Vi kan ikke sende uafklarede, ikke-uddannede, og som i tilfældet med tv2-dokumentaren, forkvaklede personer ind til vores børn. Børnelivet/udvikling er komplekst og fantastisk, og man kan ikke sige “dav til børn” uden også at skulle sige “dav til sig selv”. Den kerne af voksne, som er barnets faste daglige kontaktfelt og base, skal være medlevende, nysgerrigt intelligente og samtidig besidde en integreret urokkelig faglig stolthed. Intet af dette eksisterede i tv2-dokumentaren. Snarere det stik modsatte … det var dovent passivt aggresivt ligegyldighed – og resten bestod af selvbeskyttende betingede reflekser. En alarmerende biopsi af børnelivet i dagens Danmark, må man sige.
Men dette er hvad man, som barn og samfund får og høster, når man i blinde, og med sideløbende nedskæringer, inviterer og hiver hvemsomhelst fra gaden/job-aktivering indenfor i børnenes liv. Motivation og vilje kombineret med stor viden til børnene – kommer kun via en lang og kvalitativ uddannelse og efterfølgende ordentlige arbejdsforhold.
• Få flyttet pædagog-uddannelsen ind på universitet.
• Gør uddannelsen 4½ – 5 årig.
• Levér en høj løn !
• Genskab og respekter faglig stolthed
• Og, få så implementeret nogle langt højere og urokkelige standarder for børneliv, udvikling og opvækst i dette land. Vi har nemlig, til overflod, den viden der skal til.
og her er så A.S.Neill …

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Børneliv

Da Phar var dreng

Engang – da Phar var en lille dreng – havde vi politikere, som kunne stå og mumle drevent ned i deres skæg – i timevis. Og vi elskede det. Deres mumlegumle-taler skummede af substans. Og vi blev alle så meget klogere. Og, selvom man var en lille skid oplevede man, at blive talt voksent til.

I dag – hvor drengen er bleven en voksen mand – har vi i stedet politikere, som taler højt, tydeligt og i klare, lækre, men korte vendinger, nu med plusord – og de husker endda at få lidt tilsyneladende øjenkontakt. Og de er mestre i betoning og smil til tiden.
Men, selvom man er helt og aldeles færdig-udvokset oplever man, at blive talt barnagtigt til. Og der er nul skum.

Der var i aften indkaldt til møde på stranden hos sten, sten og sten. Dagsordenen var den flygtige populisme:
( næste møde blev fastsat til 26. maj 2119 )

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Da Phar var dreng

Greta ……..

#gretathunberg_klimatosser_træge_hjerner_idioti
#kill_the_messenger
Der står en pige med fletninger der … oppe på verdenscenen. Hun insisterer på, at vi alle har et ansvar. Hun udstrækker ansvarsområdet til næste generation. Hun siger:
• Hvis ikke nu – hvornår så ?
• Hvis ikke os – hvem så ?
Hun har tænkt – observeret – tænkt – og taget stilling. Greta Thunberg servicerer ikke omgivelserne med charmesmil – her er ingen tilsatte blødgøringsmidler. Hun er råt for usødet. Og hun taler direkte til os.
Greta Thunberg er et af de sjældne og foruroligende mennesker, som tager konkret handlings-konsekvens af sin tænkning på og med sig – og ud i verden. Hun afviser, uden at blinke, søvngænger-håbet, som en løsning. Hun forlanger handling. Hun skærer igennem. Og de unge , de, som tilhører “verden af i morgen”, og som ikke er ramt af hjernemagelighed går med – og de går all-in.
Greta Thunbergs saglige fundering er uangribelig, og det gør avs på de gammeltrætte og træge mageligheds-hjerner. De hjerner, som tilhører “verden af igår”. Igennem årtier har de bekvemt og mageligt syltet og udskudt den nødvendige handling. I deres mentale magelighedstrance afventer de, at “nogen” sender en “ambulance og et plaster.”
Men den kommer aldrig – ambulancen og plastret – i stedet kommer Greta Thunberg fra “verden af i morgen” og insisterer på bevægelse … nu !
Hendes budskab, appel og kompromisløse insisteren er en direkte, logisk og fuldt rationel konsekvens af FN’s seneste klimaraporter – og i fuld overensstemmelse med FN’s nylig udgivne og chokerende – som ind i helved – rapport om klodens biodiversitet.
Det eneste “svar” de hjernetrætte “af verden af i går” kan give er: “har hun ikke en diagnose” og “hva’ med hendes barndom” ….. “lad os læne os tilbage og tale om den”.
De engagerede og vise unge, som tilhører “morgendagens solopgange”, måtte så igår, for åben skærm og mikrofon, høre sig selv blive benævnt “klimatosser” af folketingets formand Pia Kjærsgård, som har hjemme i “gårsdagens grå skyer”.
Udtalelsen er ikke udtryk for, at Pia har en hujende fis forstand på klimaudfordringerne. Den er alene et udtryk for, at Dansk Folkeparti simpelthen ikke besidder hjernekraft og klarhed nok til at forstå, endsige drage aktive konsekvenser ift. klima-situationen. Deres tanker er trætte og træge og de kan højst overskue en rød/hvid bom i grænselandet – samt være kronisk fornærmede over menneskers mangfoldighed, som i: Hvis vi ikke kan sætte “gårsdagen” på endeløs repeat, vil vi ikke være med.

Det blir’ ikke fra disse gamle træge trance-hjerner fremtidens løsninger og muligheder udspringer.
Energierne, viljen og kraften til at se de nødvendige løsninger i øjnene – og tage handling, finder vi ude på gader og stræder, hvor “morgendagens solopgange” har sat sig og verden i bevægelse.

ps. Det blev sqi lidt langt – egentlig ville jeg bare have skrevet, at Pia Kjærsgård er lige så lam i roen, som hendes stemme er skinger; men, – at vores ungdom har fået fat …. nu.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Greta ……..

Rettidig omhu … Lars Løkke

#rettidig_omhu

Kære Lars Løkke Rasmussen
Jeg har respekt for din udtrykte afstandtagen ift. Stram Kurs v. Rasmus Paludan .

Spørgsmålet er bare om det er nok .. 
Lige nu i vores folkeskoler foregår der ubehagelige “drillerier” i skolegårdene. Børn i alle aldre og farver blir’ mødt og drillet med, at de snart blir’ smidt ud af Danmark. Samme børn kan nu, ifm. valgkampen, høre “truslen” i radio og på TV . Der er allerede nu historier om børn, der kommer grædende hjem. 
Måske er det tidspunktet lige nu, at indkalde til pressemøde, og på samtlige landsdækkende kanaler fremsige følgende:

“Kære muslimske medborgere
Et menneskegoldt træ har rejst sig og kaster lige nu skammens skygge over vort land. I hører i disse dage de værste og mest menneske-kolde og menneske-foragtende gloser i mands minde, rettet mod jer. I trues med deportion og det, som er værre. 
Jeg fortæller jer nu; at intet af dette kommer nogensinde til at ske. Jeg gentager: Intet af dette kommer nogensinde til at ske.
I er danskere på lige fod med resten af jeres medborgere. Jeres ret er indskrevet i vores fælles grundlov. En grundlov, som ejes af os alle. 
Jeg beder jer indtrængende om at videregive mine ord til jeres børn, naboer og andre som måtte være blevet utrygge. 
Kære venner – I er værdsatte og skattede medborgere i vores allesammens Danmark – og Danmark er jeres trygge havn og hjem. 
Disse var ordene.
Jeg ønsker os alle sammen et godt valg.”

Er du der Lars …. Statsminister for hele Danmark ?

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Rettidig omhu … Lars Løkke

Dansken

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Dansken

4. maj – 2019

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 4. maj – 2019

Midterpartiernes afkom ….

( Sorry folkens – but there’s a train on the track. And it’s named : “endlösung der muslimfrage”. And it is moving faster and faster these days ).

Såee … – Socialdemokratiet – Venstre – Konservative … er det blevet tiden nu, hvor i træder i karaktér og hopper ud af elskovs-reden med Dansk Folkeparti. 
For pyha – det er blevet grimt nu …ikk’ ?
Måske tænker I nu, i SocD, at I skulle have holdt jer til Nyrup/Auken og Anker – og så var det hele muligvis forblevet DF’s våde drøm . Men det gjorde i ikke. I valgte istedet, at strø roser på elskovsreden, tænde romantiske stearinlys og hoppe i kanen ….. og her er jeres børn så: Nye Borgerlige og Stram Kurs – og sæden hedder “endlösung der muslimfrage”. … Tillykke …. 
Derude, – i det virkelige Danmark – sidder vores muslimske medborgere, lige nu, og venter på at høre fra jer ….

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Midterpartiernes afkom ….

1. maj

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 1. maj

Stram Kurs – rånoter …

Strønoter omkring StramKurs vs. valgkampen og evt. repræsentation på Tinge:

• Alt andet lige, er der overhængende risiko for, at valgkampen vil gå op i hat og briller. De vigtige dagsordener såsom klima – adgang til uddannelse – stigende fattigdom – presset sundhedsvæsen – pensionsreform m.m. – vil glide i baggrunden til fordel for omtale af dagens stunt fra StramKurs.
• Redaktionsmøderne under valgkampen, vil forløbe efter skabelonen:
“Hvad er der på programmet i dag?”
“Morten Bødskov holder oplæg til debat om offentlighedsloven på Rødovre Bibliotek”
“Jan E. Jørgensen og Laura Lindahl inviterer til debat om familiepolitik”
“Nådada, spændende, som i gaaab …….
Men Hey – Hvor demonstrerer Paludan egentlig i dag …. ham tar’ vi – to fotografer og the full monty …. afsted med jer – vi går i gult igen! … “
• Med Stram Kurs udmeldinger, som i: Endlösung der Muslimfrage, vil Nye Borgeliges ekstreme og menneskeforagtende retorik, nu blive modtaget som besindig fornuft …….. auch
• Tyngepunktet for den såkaldte “politiske midte” vil flyttes yderligere til højre og vil lande i et område, som til langt op i 80’erne blev betragtet og omtalt som det “ekstreme højre”.
Føj selv til …..

føj selv til ……

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Stram Kurs – rånoter …

Rasmus Pal-Udansk

Efter DR2’s lidt pudseløjelige dokumentar (23/4) om Rasmus Pal-Udansk kan vi konstatere, at Pal-Udansk udelukkende udfører sine politibeskyttede stunts med ét formål, nemlig at skaffe vælgererklæringer til sit parti Stram Kurs. Han udtaler selv at han selvfølgelig ikke aner om de beskyldninger han bombarderer beboerne med i de nøje udvalgte områder overhovedet holder stik. Men dette er også helt irrelevant for, som han siger, formålet er udelukkende at skaffe følgere på youtube-kanalen – og hermed høste vælgererklæringer.
Med andre ord, når Rasmus Pal-Udansk henvender sig til en skoledreng og gentagende gange kalder ham en taber-nar, fortæller ham, at hans mor er luder og født i en kostald (yep!), er det på ingen måde noget RP selv tror på. De verbale overgreb udføres udelukkende til kameraet og for at provokere så kraftigt, at folk og fæ går ind på RP’s youtube-kanal og evt. følger opfordringen til at udfylde en vælgererklæring.
Jo mere politi – jo mere had, chikane og aggressivitet … jo flere vælgererklæringer (forstå det hvem der kan).
Men således er strategien fra partiet Stram Kurs v. Rasmus Pal-Udansk – og samfundet hælder millioner af kroner i valgkampagnen. Indragelse og tilstedeværelse af en talstærk politistyrke er en del af strategien – og set-uppet.
( ovenstående eksempler kan man få bekræftet ved selvsyn via de tonsvis af videoer på RP’s youtube.kanal ).
Da DR2 startede optagelserne havde Stram Kurs indhentet 125 vælgererklæringer.
Dags dato har Stram Kurs indhentet på den øvre side af 12000 vælgererklæringer …..
Ud af ovenstående skinner det klart og tydeligt igennem, at det værste der kunne ske for Stram Kurs, også iflg. RP selv, er, at ingen tager notits af provokationerne. Og, vælger under ingen omstændigheder at lade sig provokere.
Vores byer og gade-billeder er i forvejen spækket med “sjove personer”, som pludselig og ud af intet stiller sig op på stræder og gadehjørner og forkynder verdens frelse eller det modsatte – vi går som oftest bare fordi dem og fortsætter vores gøremål ……. lad Rasmus Pal-Udansk stå i fred …. helt uforstyret …. serven er hos os … ikk’ 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Rasmus Pal-Udansk

Ingredienser …

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ingredienser …

Akut kysekuk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Akut kysekuk

Generations-adskillelse … nej tak

Dejlig historie. Jeg har altid tænkt, at man burde placere ældreboliger og børnehaver i samme “åbne” bygning. Med store fælles haver og legeområder. Det er grotesk, som vi er lykkedes med at splitte dét, der skaber sammenhæng, op i adskilte enheder. Børn for sig, syge for sig, unge for sig, ældre for sig …….. det’ helt forkert.

Se mere lige her

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Generations-adskillelse … nej tak

Gymnasie-gate

“og videre ind til det klasseværelse, hvor vi skulle tale om Demokratisk dannelse”. ( cit. Kathrine Lilleør).
Og her møder du, Kathrine Lilleør, så en ungdom, som, helt i overensstemmelse med demokratiske værdier, kræver deres daglige virkelighed på den politiske dagsorden – av for den da – .
Og ja der buhes, men der grines og smiles endnu mere .
Hurra for Danmarks engagerede ungdom … Hip Hip …

… og nej – der blev ikke kastet mønter :
Læs uddybning her

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til Gymnasie-gate

Polyfilla-ansigt …. nej tak da

Forleden hørte jeg, at masser af de unge er parate til at få skudt polyfilla – eller hva’ det hedder – ind under huden. Udover at man kan undre sig over “logikken” i, at få indskudt dødt materiale ind i ansigtet, med efterfølgende lammet mimik, for at fremstå ung og livfuld (!) – er det lidt bekymrende.
Idag trækker vi nærmest på smilebåndet over gamle dages brug af korsetter der snørede talje-linien gevaldigt ind. Gad vide hvad eftertidens reaktioner på nutidens plasticindsprøjtninger vil være …..
Jeg kan ikke udtale mig som ekspert her; men alt andet lige vil dette plastic på et tidspunkt gå i blodbanerne …. og det lyder ikke ligefrem supersundt.
Så kiddos … don’t go there … be as you are – all inclusive – and you’ll be fine. ❤️

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Polyfilla-ansigt …. nej tak da

Træd varsomt, her bliver mennesker til

»Træd varsomt, her bliver mennesker til« 
( Kresten Kold )

Kunne næppe være mere enig med klummeskriveren her.
Karaktérgivning .. dvs ét tal – er en fuldstænding useriøs, luddoven, focusforstyrende og fordummende feedback på elevernes, og for den sags skyld lærenes arbejde.
Eksamenstal er en reminicens af den post-industrielle skole , og det er mig en gåde, at det stadig findes i dag.
Indlæring – fordøjelse og optagelse af viden er en helt naturlig nærmest organisk proces hos børn. At ønske at lægge et kunstigt stress-pres på den proces er helt i hegnet.
At lade elever/lærere arbejde seriøst med stoffet i løbet af året for at afslutte med en meget tids-afgrænset eksamen, som bonner ud med ét tal – er nærmest at gøre grin med elever/lærere og omegn.
Læs her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Træd varsomt, her bliver mennesker til

Hyggesprederen Kenneth

Kenneth Kristensen Berth fra 2. generations Fremskridtsparti vil ikke beskyldes for racisme. 
Hmmm …. okay – så nøjes vi med at bringe lidt fra hyggesprederens egen mund:

»Hvis integrationen af udlændinge i Danmark nogensinde skal lykkes gælder det om, at vi selv som danskere står stålhårdt på vores egen kultur, vort eget sprog og vore egne traditioner! Vi skal turde sige fra over for krav fra muslimer om at imødekomme deres fjollede skikke og traditioner.«
(Dansk Folkepartis årsmøde, 18.9.2005).

»Når man vælger at skifte sin kristne tro ud med islam, er det som regel ud fra radikale bevæggrunde. Det er et advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære hagekors eller udvise selvmordstendenser.«
(Ekstra Bladet, 23.11.2004).

»Hvordan havde Afrika eksempelvis set ud i dag, hvis europæerne ikke havde koloniseret området? Alt taler for, at vi fortsat havde haft slaveri og kannibalisme på det store kontinent. Hvem skulle have lært afrikanerne, at dette var forkert, hvis ikke europæerne?«
(JP-København, 23.02.2004).

»Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.«
(Plakat- og annoncetekst, februar 2001).

»Du må ikke sejle inden for denne her territorialgrænse, hvis du gør det, så bliver du enten beskudt, eller også bliver du vendt om og sejlet tilbage «.
( Om bådflygtninge -December 2016 )

Udgivet i Samfund - Global | Kommentarer lukket til Hyggesprederen Kenneth

Irak-kommision – Ja Tak ! #2

FN erklærede Irak-krigen ulovlig. Om det var dét, som fik Fogh til at tjekke med udenrigsministeriets jurister om han (Fogh), efterfølgende kunne kræves udleveret til Krigsforbryderdomstolen i Haag, kan vi kun gisne om …

• Hans Blix (daværende chef for FN’s våbeninspektører):
“Hvis vi havde fået et par måneder mere, ville vi have været i stand til at undersøge alle de steder som CIA og de andre efterretningstjenester havde givet os. Og eftersom der ikke var nogen masseødelæggelsesvåben, ville vi have rapporteret det til både sikkerhedsrådet og til efterretningstjenesterne, og jeg tror det ville have været meget svært for dem at starte krigen under disse betingelser. “

Venstre forsøger sig nu med, at præmissen for at gå i krig mod Irak blev ændret fra “Iraks masseødelæggelses-våben” til: “Saddam vil blæse på FN” ( frit oversat ).

Men læs så nedenstående afsnit VI i den FT-beslutning om at gå i krig mod Irak, som blev vedtaget med et meget lille flertal.

• Fra FT-beslutning / Irakkrig ( 18. marts 2003 ):
“VI. Regeringen finder, at et dansk militært bidrag til en multinational indsats i Irak vil medvirke til at fjerne truslen mod den internationale fred og sikkerhed i regionen. Et militært bidrag vil samtidig være i overensstemmelse med den hidtidige danske politik over for Irak og med den danske ikke-spredningspolitik i relation til masseødelæggelsesvåben. Endvidere vil et militært bidrag ligge i naturlig forlængelse af den traditionelle danske indsats for at medvirke til at styrke den internationale retsorden.”

Ups – der fandt du “masseødelæggelsesvåben” – det gjorde Hans Blix ikke …

Genindsæt Irak-kommisionen … NU!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Irak-kommision – Ja Tak ! #2

Irak-kommision – ja tak !

#hvordan_ser_krig_mon_ud

Hvis ikke folketinget, og for anstændighedens skyld et samlet et af slagsen, prompte genindsætter Irakkommisionen på baggrund af dagens rapport-fremlægning på KU – mister vi, som borgere, kontakten/fornemmelsen for vores eget demokrati. Vi snakker om at sende vores land ud i en angrebskrig mod et andet land langt borte.

Intentionen i reglen om et oplyst og informeret folketing ift. beslutninger er krystalklar: det skal vides hvad præmisserne for vedtagelserne består af. Det er kernen i vores demokrati, at vores folkevalgte og vi selv beslutter på grundlag af højest mulige informationsniveau.

Men, Fogh anvendte at informere folketinget på et niveau under “need to know basis”. Den dikkende lammehale-aftale havde Fogh forlængst aftalt og klappet af med Bush og Cheney. Herefter skulle, som i SKULLE, den vedtages i FT – no matter what. Og derfor skulle den kvik-ekspederes igennem FT ved hjælp af overlagt løgn og fortielse (i ond tro).

Hvis en statsminister på talerstolen i folketinget angiver én eller flere årsager til at føre landet i krig – men undlader at nævne de egentlige årsager, samt at de oplyste årsager ikke har belæg i virkeligheden ( “Saddam har masseødelæggelsesvåben – det er ikke noget vi tror – det er noget vi ved” ), har han simpelthen ført folketinget og dermed alle danskerne ( minus ham selv, udenrigsministeren og et par embedsfolk ) bag lyset.
Venstre forsøger nu at tolke-fifle med reglen om et informeret folketing, men reglen er ikke til fri fortolkning – intentionen bag reglen er krystalklar – det skal vides i højest mulige omfang, hvilket grundlag vi beslutter på. Dette er kernen i det danske oplyste demokrati, og den platform hvorfra vi alle engagerer os og beslutter os.
Vi snakker krig …… altså sådan noget hvor børn får blæst lemmer af og forbløder til døde på vores jordoverflade ….

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Irak-kommision – ja tak !

Lukke SkoleIntra …. ?

Jeg hører nu til morgen, at det regeringsoprettede råd kaldet “stresspanelet” forslår at nedlægge Skoleintra samt droppe det nye Aula. Bagrunden er …. yup du gættede rigtigt … at det stresser alle parter dvs. forældre, skole og elever.
Intra er et overmåde praktisk stykke informations og dialog -værktøj. Jeg/vi har selv brugt med stort udbytte i alle årene på Gjerrild Bønnerup Friskole.
Hvordan man, ved at nedlægge Intra skulle kunne reducere “presset” har jeg svært ved at se. Uden intra vil det blive op til eleverne at viderebringe alle informationer fra skolen. Lærere skal efterfølgende have bekræftet at information er leveret – og de skal modtage et hav af sedler i form af diverse bekræftelser, tilmeldinger, indkaldelser etc.
I praksis risikerer vi, at man placerer ansvaret for den vigtige forældre/skole-kontakt på barnets “bord”. Der er, med andre ord et gensidigt voksenansvar der skal leves op til mellem skole og forældre.
Intra opfylder et reelt behov for den løbende og praktiske dialog mellem skole og hjem. Hvis man fjerner det, vil der ske det at al skole/hjem vil blive lagt over i facebookgrupper, hvorved man forærer det psykopatisk datagrådige facebook tonsvis af data.
Brug af Intra kræver en vis form for selvdiciplin. Hvis man undlader at bruge det til brokkerier og “pædagoiske principdebatter” er der ingen stress forbundet med at bruge det .. tværtimod. Er der behov for mere dybtgående og afklarende dialog anvender man bare Intra til indkaldelse til skole/hjem-samling.
At lukke Intra svarer til at brænde biblioteket ned pga. af én “uforståelig bog” på reolen …..

…. eller, er der noget jeg overser ….?
Læs om Stresspanelet her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Lukke SkoleIntra …. ?

Flygtninge … falder de ned fra himlen … mon ?

#falder_flygtninge_ned_fra_himlen

Vi springer ind i historien :

Afghanistan:
• En alliance af nato-lande invaderer på baggrund af 9/11-2001 Afghanistan. Fjenden er Al-Qaeda og Taleban. De samme som US støttede, uddannede og leverede våben til under Ruslands besættelse af landet.

Irak:
• En vest-alliance går i ulovlig krig i Irak. I sikkerhedsrådet lyves der med overlæg og hævdes at Saddam har masseødelæggelsesvåben. Danmarks statsminister står på folketingets talerstol og lyver med overlæg: “Saddam har masseødelæggelsesvåben – det er ikke noget vi tror – det er noget vi ved”.
• Irak bombes sønder og sammen. Hele den irakiske hær afsættes og officererne fra Bath-partiet flygter over hals hoved. Det samme gør Saddam. Han bliver senere fanget og hængt offentligt.
• I kølvandet på, at alliancen erklærede Irak-krigen for vundet – og trak sig fra landet, opbyggede de flygtede Bath-officerer ISIS.

Syrien:
• Syriske bønder protesterer. Det spreder sig, skaber uro og Assad sætter hårdt ind. Bruger biologiske våben mod sin egen befolkning. Modstandere mod Assad grupperer sig i forskellige oprørshære. ISIS kommer “på banen”.
• ISIS tvinger omtrent Assad-styret i knæ – og kun indgriben fra Rusland og en håndfuld vestligt lande redder hans røv. Syrien bombes sønder sammen.

Danmark: 
• Danmark har deltaget militært i alle de ovennævnte “alliancer”.

Og her kommer så spørgsmålet til en million:

1. Falder flygtninge ned fra himlen ?

2. Kan der være sammenhæng mellem familierne med børn på Sjælsmark og de krige i deres hjemlande vi har deltaget i ?

Udgivet i Samfund - Global | Kommentarer lukket til Flygtninge … falder de ned fra himlen … mon ?

… og omlidt er der kage ….

#chikaneregimet

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til … og omlidt er der kage ….

Etik ell. frygt … mellem os ..

Set udfra et humanistisk perspektiv udgør følgende to hinandens modsætninger:

Frygt og ekskluderende isolation: Grundliggende mellem-menneskelig mistro og mistænksomhed som i, “andre vil tage noget fra mig”.

Etik : Grundliggende tro på menneskers skæbnefællesskab og menneskers muligheder for progressiv sameksistens som i, “vi har meget at give hinanden”.

Og hermed blev du opdateret på lørdagens debat i Deadline mellem Carolina Magdalene Maier og Kenneth Kristensen Berth .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Your choise ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Udgivet i Samfund - Global | Kommentarer lukket til Etik ell. frygt … mellem os ..

Sømandens datter …

Jeg har et varmt spot for Dronning Margrethe d.2. af Danmark. Det er faktisk helt ukompliceret . Jeg værdsætter hendes nytårstaler – hvor jeg trofast, hvert år, forsøger at lodde dybden hos denne begavede og historiebevidste kvinde.
Men, når vi så når til nytårskurene osv. begynder det at stramme til. Den samme fløderand af sildesalatsbehængte paphoveder tropper op, år ud og år ind, med deres oversminkede forstadskramper ( sorry #me2 ) og bader sig i vores dronnings intelligente lys .
Kære Margrethe, du datter af en sømand. Det er tid at sadle om – og for fremtiden kun invitere 100 ved lodtrækning udtrukne borgere fra samfundgrupper, som har haft et “hårdt år”. Der er masser at tage af: Sundhedpersonale – kontanthjælpsmodtagere – lærerer – udefra tilflyttede borgere (!) – hjemløse – pensionister etc . Du har fanget pointen.
And there you go …. Margrethe …. folkets dronning  … og godt nytår btw.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sømandens datter …

Chikane-regimet …

Chikane-regimet slog til igen torsdag med vedtagelse af finansloven med indbyggede nederdrægtigheder. De har så undervejs måtte erkende, at vor forpligtigelser ift. udgør en begrænsning for chikanerierne. Og nu overvejer regimet seriøst og gøder grunden til, hvordan Danmark kan gentænke sine forpligtigelser. Fuldstændig historieløse …. 
Almen anstændighed og mellemfolkelig menneskelighed er ikke længere et mål – det er blevet en forhindring i udøvelsen af nederdrægtigheder .. ( cry baby cry ).
Og på samme måde, som Lars Løkke snød sig til sine boxershorts – snyder han sig principmæssigt til mere lånt tid på taburetten. Formanden for Danmarks Liberale Parti accepterer hvad og hvem som helst – for at klæbe til taburetten. Ingen pris er for høj.
De gamle Venstre-kæmper havde rystet på hovedet og luftet ud i bageriet. 
Men ikke Lars, som vil gå over i historien som Venstre-dværgen. 
Og vi lever nu i et land hvor et håndtryk er blevet lov …

Udgivet i Anything goes, Samfund - Global | Kommentarer lukket til Chikane-regimet …

Først menneske – så dansker

“Først menneske – så dansker” ( frit efter Nik’ G. )

Derfor flages der heromkring:

Jeg blev opmærksom på og indraget i en dialog mellem et par gode fb-venner 🙂 . Emnet var Dansk Folkepartis skamløse partipolitiske brug og kapring af vores allesammens Dannebrog. DF bruger vores dejlige fælles-flag som et højre-nationalistisk pigtråds og ekskluderende -hegn.
I deres vulgære brug af vores fælles og samlende flag har de, til en vis grad, formået at pille hjerteligheden, mangfoldigheden og menneskeligheden ud af Dannebrog. 
Én foreslog så, at vi alle burde pryde vores fb-opslag med et Dannebrog – simpelthen for at flå flaget ud af DF’s hjerteløse favn – og tilbage til Danmark.
Grundlæggende en god ide – en indvending var dog, at DF og omegn måske ville fejltolke og tage det som indtægt for, at deres nationalisme havde fået ( endnu mere ) vind i sejlene. Vi nåede derfor frem til, at ved visuelt at centrere symbol for menneskelighed, udsyn og mangfoldighed i Dannebrog – var vi forbi den fejltolkning.
Og derfor gik vi i Gimp og Krita. Og derfor flages der heromkring.
Flaget er til fri afbenyttelse …..


Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Først menneske – så dansker

When they smile ….. the world is crying …

#Det_er_netop_det_at_de_smiler …

Når vi i DF smiler så dansk-lurpak-smøret –
er det selvfølgelig fordi vi lige er lykkedes med at :

  • Skære 2000,- kr hos de i forvejen fattigste og mest forarmede. .. HA !
  • Bilde pensionisterne ind, at de får mere at leve for. .. HA !
  • Nedskære kommunernes velfærdsbevilling med 1 milliard. .. HA !
  • Gjort det billigere at købe et fly og eller en lystyacht. .. HA !
  • Få medierne med på, at “rå etnisk menneskeforagt/jagt” nu skal hedde “et paradigmeskifte”. .. HA !
  • Få det gamle “Arbejderparti” til at logre med halen – på kommando . .. HA !
  • Få Sass Larsen til, og slippe afsted med, at sige: “menneskerettigheder er noget rod” – ( den var ikke gået i Aukens ell. Nyrups tid ) .. HA !
  • Fastholde 1/5 af vælgerne i troen på, at vi er et “den lille mands og lønmodtager parti” . .. HA !
  • Skamdyrke og fastholde vores tilstand af “paranoid xenofobi” – uden at distrikspsykiatrien griber ind – (de har ikke engang fjernet vores børn) ..HA !
  •  .. HA ! .. HA ! .. HA !.. HA ! .. HA ! .. HA ! .. HA ! .. HA !!!
Udgivet i Anything goes, Samfund - Global | Kommentarer lukket til When they smile ….. the world is crying …

#blind_faith_____hell_no

Når man tager i betragtning, at hovedparten af klodens befolkning ønsker at leve i god samklang og fordragelighed med naboer og omegn er det et grotesk paradoks, at når denne verdens indskrænkede magtkoncentrationer for gud ved hvilken gang får bragt verden til lige netop det punkt, hvor vi ( seriøst ) overvejer væbnet konflikt mellem stater, at da, lige der, overlader vi det i vores apatiske sind til de, som har “forstand” på spænding og krig; nemlig militæreksperter og andre lignende grødhoveder. Uagtet, at netop de lever et liv hvor de fra morgen til aften opererer og tænker, gennemsyret i og af fjendebilleder og opspænding. Fred, fordraglighed og stædig proaktiv insistereren på global og solidarisk sameksistens, er et billed som direkte truer med at underminere deres begrebsverden og eksistensgrundlag.
Deres teknokratiske, uorganiske og kliniske skitseringer – afføder, hos nogle, ligefrem en tryghed, som i: “godt de har styr på det … og så’ der madro”.
Paradokset er naturligvis, at lige netop på dette ovennævnte præcise punkt vil det være nøjagtig rette tid og sted, at køre magtkoncentratiorne ud på et sidespor og parkere dem der – og overlade verdens vé og vel til ægte fredelskende representanter for klodens folk.
Men det er ikke det vi gør – vi gør pæcist det modsatte. Vi kører klodens fredelige folk ud på et sidespor og overlader scenen til de som har gjort spænding, frygt, trusler, krig og ødelæggelse til deres levebrød ( you name them yourself ).
( ca. 30-45 sek. efter du har læst dette vil dit hoved tænke: “njaa- det er nok mere kompliceret end som så, og vi ved ikke alt” ….. and that my friend, just proved my point ).

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til #blind_faith_____hell_no

Når Socialdemokratiet træder i karaktér ..

Udgivet i Anything goes, Samfund | Kommentarer lukket til Når Socialdemokratiet træder i karaktér ..

~ For enden af enhver relationsspænding er der altid (mindst) ét andet menneske ~


~ For enden af enhver relationsspænding er der altid (mindst) ét andet menneske ~

På mange skoler rundt om i landet forsøger man at komme ”
uro i klasseværelset” til livs ved at sende et par lærere på weekend kursus i mindfullness/meditation. Herefter hjemkommet til skolen, nu med diplom i mindfullness, – arrangeres fælles-mindfullness for klassen. Og de, nu mindfulde lærere, guider børnenes opmærksomhed indad …. og indad …
(…og, det er hvert fald billigere end at give ungerne “det hvide snit”….)

Børn skal være og ér urolige/livlige og energiske … og når det kammer over, tror jeg på samtalen med de omgivelser der er involveret. At blive henvist til en udsigt til egne tanker bag lukkede øjne lærer barnet ikke meget af. I værste tilfælde træner man barnesindet i at klare alting selv bag lukkede øjne … og måske, fordi det sker i et uimodsagt vakuum, ende med at føle sig forkerte; og “derfor sidder jeg her bag lukkede øjne med mit ensomme åndedræt”.
Jeg er stødt på mange som underviser i meditation – også til børn … og det har ofte vakt en dyb undren i mig, i hvor høj grad de ikke vidste hvad de har med at gøre.

Meditation er hel fin og jeg har selv anvendt, undervist og arbejdet med meditation dagligt gennem 40 år . Men, det er et tilvalg man som voksen og moden person foretager. Den kan ikke erstatte den interaktion der skal være mellem barn og omgivelser … på ingen måde.
Med andre ord; hvis mit barn kom hjem fra skole og fortalte, at hun havde fået valget mellem en snak med lærer/inspektør eller en tur bag lukkede øjne, ville jeg sætte uendelig meget pris på, at hun havde valgt lærer / inspektøren – yes.

Jeg oplever børn som meget meditative væsener – især hvis de får lov til at være de børn de egentlig er . Den tar’ vi lige igen : Hvis de får lov til at være de børn de egentlig er. Jeg ser ikke noget umiddelbart behov for hos børnene, at installere diverse mentale bolsjer. Deres evne til at være opslugte i leg – nærværende og konstant afsøgende er fra naturen formidabel. I leg fyldes børn op og regenerer indefra.

Min indvending – eller blinkende røde lampe … om man vil .. går især på konteksten dette nye fænomen med meditation til vores børn i skolerne er opstået i. Vi centraliserer til storskoler – putter 30 børn i klassen – skærer i lærerens undervisningstid – projicerer voksenverdens angst for fremtiden over i børnene og dænger dem til med krav / test osv. osv. Børn og lærere presses og uro, larm og ubekvemhed breder sig … og pludselig er der en stemme der pipper…..”de / ungerne skal bare være mere mindfulde – så falder de til ro.” Man gør herved forfejlede rammebevillinger / skolelukninger / lærer-undernormering etc. til et spørgsmål /problemstilling eleverne kan løse introvert og hver for sig … bag lukkede øjne.
Og, så er det, at min røde lampe blinker … tror endda der er lidt sirene på … fordi: Man kan ikke bruge meditation som kollektiv adfærdsregulering .. eller en avanceret form for “lad os lege døde heste”.
For det første, fordi vi risikerer at børnene udvikler et negativt mentalt anker på meditation ..ala “ det var noget jeg skulle for at gøre skolen glad”…. og der kan herved udvikles en distance til det, at lytte indad senere i livet .… fordi man blev det påduttet / og følte sig måske gruppepresset, i en livsfase hvor forståelsen af meditation-mekanismerne ikke var til stede.
For det andet fordi, – at blive ”styret” af en tranceskabende stemme bag sine lukkede øjne kan, som barn, … opleves og være temmelig grænseoverskridende. Og, man bør overveje om man i virkeligheden er i færd med at udvikle en overdrevet tilbøjelighed hos barnet til indadtil, at tjekke sig selv ud … so to speak.

~  For enden af enhver relationsspænding er der altid ét (mindst) andet menneske: Kontakt – tal      sammen – kontakt … ingen grund til at gå afsides og lukke øjnene.  ~

~ Det var bare det ~
Alt godt fra havet 🙂

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til ~ For enden af enhver relationsspænding er der altid (mindst) ét andet menneske ~

… at påvirke samfundsdebatten … §108

§ 108, PåvirkningsLoven m. straframme op til 12 år ….. på vej til dig …. og dig … og dig …. og dig … og dig .. og mig = det danske frie samfund

” det er selvfølgelig sådan, at hvis du ikke protesterer – så bliver du medvirkende til tyraniet – anderledes kan det jo ikke være ” /Eva Schmith

Som medstifter af Censurrapporten tilbage i 90’erne og derfor “nøje følgende” ytringsfrihedens vilkår gennem årene, erindrer jeg ikke noget tidspunkt i nyere tid, at vores ytringsfrihed har været mere truet og under konstant angreb end den er i disse år.
Denne såkaldte “påvirkningslov” er nok det mest fundamentale skud for boven, vores ret til at tænke og tale frit har været udsat for.

Lad os slå fast med det samme: “Påvirkningsloven” er en gummilov, som kan ustrækkes efter statens behov og behag.
Uddrag af lovforslag:
“3.3.2. Påvirkningsvirksomhed skal efter lovforslaget forstås som virksomhed, der udøves med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse. I begrebet påvirkningsvirksomhed ligger, at virksomheden har til formål at få nogen til at mene noget bestemt eller foretage en bestemt handling. Påvirkningsvirksomheden skal være rettet mod beslutningstagning eller den almene meningsdannelse for at være strafbar, og den kan være rettet mod beslutningstagning eller den almene meningsdannelse både i Danmark og i udlandet.”

( den sidste sætning kan få én til at mistænke, at lovforslaget er bestillingsarbejde fra fx Nato. Men det ved vi ikke …. endnu, men vi kan jo holde øje med vores EU-naboer om der foreligger eller kommer lign. lovforslag i den kommende tid ).

Men tilbage til det vi ved.

Forestil dig, at du vil argumentere for, at det russiske folk på ingen måde ønsker at agere agressivt overfor vesten – fordi du mener at de ligesom andre folkeslag dybest set og inderst inde “blot” ønsker at leve i fred og fordragelighed … som alle andre mennesker på vores planet. Og, at du mener og fremfører i offentlige blogs/debatfora etc., at vestens retorik, oprustning og anspændte fjendebilled bidrager til og kun har til formål, at eskalere spændingsniveauet mellem øst og vest.

Forestil dig så, at Putin fremfører samme pointer mhp.,at reducere vestens oprustning og propaganda mod Rusland. Dette har han faktisk gjort i et interwiev med vestlige nyhedsmedier, hvor han gentagende gange sagde således: “jeg ved ikke hvad jeg skal sige – hvor mange gange jeg skal sige det – eller hvordan det skal formuleres så I forstår, at Rusland ikke har nogen agressive hensigter ift. vesten.
Pointen i dette er ikke om Putin taler sandt; men at din argumention nu er i samklang med Ruslands interesse og det arbejde man må formode deres efterretningstjeneste osv. udøver i det skjulte.

Du har nu gjort dig skyldig i forsøg på påvirkning af den almene debat – i et andet lands tjeneste.
( straframme – under skærpende omstændigheder – er 12 år )

Alene tilstedeværelsen af “Påvirkningsloven” vil – alt andet lige – medvirke til at skabe en indre bekymring/frygt for, om man nu ved sit debatindlæg og synspunkter er i gang med at “påvirke” …. og hvis i tvivl …. undlader man. Avs …. ikk’ ?

I lovforslaget fremføres/indrømmes det sort på hvidt, at “Påvirkningsloven” ér en indskrækning af ( i hvert fald ) den materielle ytringsfrihed . Alligevel konkluderer man ( sort på hvidt ), at lovforslaget ikke berører grundlovens §77 …

Lovforslaget § 108 Påvirkningslov her.

Se dokumentaren her ( Bjørn Elmquist, Eva Smith, Preben Wilhjelm ).

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til … at påvirke samfundsdebatten … §108

Hjulene på bussen drejer …….. Fælles Djurs – Fælles kurs

Jeg er helt med på at ting skal i gennem det politiske maskinrum inden det sendes til debat …. hvis det skal være bare lidt “vandtæt”. Men, når det er sagt kunne man sådan set fint have kørt noget borgerindragelse fra det tidspunkt hvor man bliver klar over RegionMidts hensigter mht. slagtningen af vores busdrift – dvs. fra foråret 2018. Det valgte man så ikke at gøre i håbet om og forsøget på, at kunne overbevise RegionMidt om noget andet. Og respekt for det … sådan set. Men hvis jeg var borgmester ( gud forbyde det ) havde jeg måske anset det for strategisk hensigtsmæssigt allerede i foråret, at lægge alt ud i det åbne som i : ” kære venner – sådan risikerer det at se ud i vores kommune til april/2019 – gider i lægge noget pres på de folkevalgte i RegionMidt – for de vender tilsyneladende det døve øre til os i Byrådet” .
Fordi, – når det kommer til spørgsmålet om behovs-dækkende stabil busdrift i vores langstrakte kommune er vi i en liga over Fiberen, hvor Norddjurs jo i erkendelse af vigtigheden ydede en pro-aktiv indsats. Det gjorde kommunen fordi fiberen var væsentlig at få ind, hvis Norddjurs skal overleve og bevares som bl.a. familie attraktiv kommune. Hvad angår vores daglige busdrift er væsentligheden vistnok mindst på niveau med fiberen.

I børnefamilierne planlægges aktiviteter dvs. hvem går til hvad og hvornår og hvordan kommer vi frem og tilbage år frem i tiden. Sådan er det i alle landets kommuner – også Norddjurs.
Familier, som planlægger at flytte til en egn vil altid, som noget af det første, tjekke om familiens aktiviteter kan lade sig gøre . Sådan er det.

Et godt ældreliv handler om, at kunne komme rundt til alle gøremål: Indkøb – frisør – gymnastik – ½-marathon – besøge venner og familie – bibliotek – foredrag – udstillinger osv osv.

Derfor er vores adgang til god busdrift nu og i fremtiden alfa og omega for vores kommune. Og, denne vigtighed var kommet frem og blevet meget synlig for RegionMidt – såfremt man havde indraget og ( naturligvis ) engageret Norddjurs-folket fra dag 1 da RegionMidts skumle planer og efterfølgende tonedøvhed ift. Norddjurs blev kendt.

Jeg håber meget at Kommunalbestyrelsen vil være åbne for borgernes tilbagemeldinger og vejledning ift. til den busdrift-model vi lige om lidt får kendskab til. Det håber jeg rigtig meget….

Udgivet i Djursland | Kommentarer lukket til Hjulene på bussen drejer …….. Fælles Djurs – Fælles kurs

Norddjurs – busserne der forsvandt ?

Jeg er blevet orienteret ( bagom  ) om, at der arbejdes på forskellige løsnings-modeller i Norddjurs Kommune .
Man kan jo godt få lidt ondt af vores Byrødder. Noget af en abe RegionMidt tørrer af i vores kommune ….

Beslutningen vedr. vores dejlige blå busser er kommet bag på mig, og jeg har forsøgt at finde hoved og hale i “aftalerne” … eller mangel på samme.

Så vidt jeg forstår det:

• Har RegionMidt indvilget i at reservere et beløb ud af ophobet besparelse fra den endu ikke kørende Letbane på 60 millioner.
• Det reserverede beløb udgør 10 mill. De kalder det en “buffer”.
• Med disse 10 millioner er man fra RegionsMidts side parat til at sikre såkaldt uddannelses-kørsel dvs. at financiere én morgenrute og to eftermiddags-ruter. Men, dette er under forudsætning af at kommunen financierer resterende daglig drift.
• Regionen har udpeget specifikke ruter der kan støttes …. og nu kommer det “bekymrende” : Jeg kan ikke nogen steder se at det fremgår, at nogle af Norddjurs busruterne indgår.

Jeg kan tage fejl i det sidste …. og er helt åben for at blive irettesat helt ned til sokkeholderne her  …. hvis nogen vil komme på banen … tak.

Region Midt består af 41 folkevalgte. Af de 41 udgør det vi almindeligvis i dansk politik vil kalde centrum-venstre ( S- SF- Rad -Enhl-Alternativet ) et flertal på 21. Samme fløj har kerneværdierne “offentlig tilgængelig transport og lige adgang til uddannelser”, – som vigtige pejlemærker for deres politik.

…. Hvad er gået helt galt her ?

Listen over de busliner som RegionMidt vil foreslå støttet:
Jeg kan ikke se nogen Norddjurs ruter …kan i ?
( altså bortset fra 351’eren; men den kommer jo sydfra og lige op i Grenaa – ) ?

Udgivet i Djursland | Kommentarer lukket til Norddjurs – busserne der forsvandt ?

Norddjursland …. det’ helt til hest

Der er d.d. 5 måneder ( pr. 1.april 2019 ) til Norddjurs bliver lagt øde, som i øde lagt ift. buskørsel. Det skaber allerede nu store bekymringer i bl.a. børnefamilier – skoler – børnehaver og hos de ældre.

Baggrunden er Regionalrådets beslutning d. 31.10.2018 om at skære/fjerne financieringen af den busdrift, som ikke passerer kommunegrænser ….. (!)

Stiller du dig en tidlig morgen ved fx Busstoppet ved Grenaa gymnasium vil du hver morgen kunne se dusinvis af vores ungdom stige af bussen. De er steget på undervejs fra alle vores små byer: Gjerrild – Bønnerup – osv osv.

Jeg vil derfor opfordre til, at samtlige lokaltvalgte og lokalforankrede byrådsmedlemmer allerede nu kommer på banen. Et Norddjurs uden daglig busdrift er helt og aldeles uacceptabelt.

Nogle nævner at busdriften skal 100 % privatiseres. Hertil er der kun at spørge, om ikke de mange skattekroner borgerne på Norddjurs indbetaler er ligeså valide som resten af landets skatteindbetalinger.

Jan Petersen – Hans Fisker Jensen m.fl ……. hallooo ??

( De blå linier angiver Blå bus kørsel pr. 1/4-2019 )

Udgivet i Djursland | Kommentarer lukket til Norddjursland …. det’ helt til hest

Let’s talk about parallelsamfund ………

Kæmpe-ranet af den danske statskasse har afsløret et skruppelløst parallelsamfund indenfor bankverdenen. Deres religion er guden Mamon og de skyer ingen midler i forsøget på at dræne folkeslagene for værdier . De er trænet i at foregøgle agtværdighed og samfundssind – men de har kun et for øje – at stjæle og bedrage for at fodre guden Mamon.
De udgør bander, og cirkulerer i lukkede netværk. Deres rygmærker er lodrette nålestriber. Deres uindtagelige borge er af stål og glas ….
Et parallelsamfund i teflon …..

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Let’s talk about parallelsamfund ………

Syg kultur i facebooks baglokale …

Vidste du at:

• At facebook aktivt har arbejdet på, at samarbejde med US-sundhedsvæsen mhp. at få adgang til journaldata. Disse anonymiserede data skulle så sammenkøres og forsøgt matchet med facebook brugerenes profildata. Indtil viderere har de fået “nej”.

• At facebook aktivt arbejder på, at få adgang til facebook-brugernes bank-data ….

• At facebook har udarbejdet deres algoritmer således, at negative, aggressive og konflikt-indeholdende opslag/tråde favoriseres ift. hvad du ser på din nyhedsvæg. Man har nemlig fundet ud at at de tiltrækker mest opmærksomhed og derfor er en større kilde til indtjening end fx. positive og livsbekræftende opslag/tråde.

• At der findes et reelt alternativ til facebook, som ikke sporer dig eller sælger dine data. Det hedder mewe.com og alle kan signe up.

• Nu ved du dét …….

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Syg kultur i facebooks baglokale …

Mændende der plyndrede Europa – Must se …

Denne DR-dokumentar er et must for os alle . Når du har set den er du blevet klogere på fremgangsmåden, som er lige så gemen som den rystende.
Én af de medvirkende anvender begrebet “genier” om disse psykopater. Det er helt i hegnet. De er nøjagtig ligeså “geniale”, som de afstumpede hjemmerøvere der bryder ind hos et ældre ægtepar og frarøver dem deres penge og andre værdier.

Mændende der plyndrede Europa” på DR d. 22.10.18 – men du kan se den nu – klik her .

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Mændende der plyndrede Europa – Must se …

DF’s forjættede land ….

Dansk Folkeparti-vælgerens forjættede land:

Landet hvor det flyder med barnlig infantilitet … og hvor:

• DF bestemmer hvordan jeg skal gå klædt.
• DF bestemmer hvad jeg og børnene skal spise.
• DF bestemmer hvem jeg skal være bange for.
• DF bestemmer hvilke naboer jeg skal se skævt til.
• DF bestemmer hvornår jeg føler mig dansk.
• DF bestemmer hvornår jeg ikke føler mig dansk.
• DF bestemmer hvilken religion, som er passende for min danskhed.
• DF bestemmer om klima problematikken er virkelig.
• DF bestemmer hvad jeg skal se i TV.
• DF bestemmer at jeg ikke skal læse lange tilbundsgående artikler …. ( … endelig … og tak til ) .
• DF bestemmer hvad jeg skal – og om jeg overhovedet behøver – tænke selv.
• Og hvor Tulle-Far og Pia-mor passer på mig …… forever !

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til DF’s forjættede land ….

DF eller Erdogan …. same shit

Danmarks Radio er finansieret og ejet af det danske folk. Som et fællesskab har vi simpelthen fundet ud, at det er rigtig god ide, at vi som samfund har et nyheds og -kulturmedie, som ikke er styret at profithensyn. Vi betaler villigt og med fuldt overlæg for, at slippe for afbrydende hjernedøde reklamer – og nyhedsværter som overgearet og unødvendigt laver “breakin” på stort og småt …. mest småt. Jo flere gule discount-bannere man kan køre i skærmbunden – jo flere seerere “hænger fast” og jo flere klikker op på deres annoncebaserede websider. Det gir’ “hits” og “hits” er indtjening.
Selvfølgelig har de kommercielle stationer ondt et vist sted over, at vi, som samfund i fællesskab har taget og holdt denne beslutning i hævd. Men kollektivt er det simpelthen en god forretning for alle – at vi er gået sammen om et Danmarks Radio, som skal prioritere hensynet til lødighed og almen orientering højere end hensynet til indtjening. Længere er den sådan set ikke. Sådan har danskerne besluttet det. Og det bør en lille “gule-ærter og tartelet-menighed” (1/6-del) som DF – ikke få lov til at ændre på.
Danskerne har forstået, at i et demokratisk samfund er tilliden og lødigheden af information alfa-omega. Det er dem vi skal basere vores frie valg på.
Mere her:
Dansk Folkeparti vil fjerne nyheder fra dr.dk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til DF eller Erdogan …. same shit

… tvangs-neurotisk pinagtig smålighed …

#Populismens_klamme_hånd_har_taget_styringen .

En ny “værdi” er i disse år ved at etablere sig i det intellektuelle og begrebsmæssige svindelnummer, vi omtaler som “danske værdier”. “Værdien” hedder “tvangs-neurotisk pinagtig smålighed” .
Denne “værdi” er ikke bare ved at etablere sig …. den kan se frem til at blive ophøjet ved lov. Det har de lige givet hinanden et koldklamt håndtryk på.
Vi har været omkring det før: I nazi-tyskland tjekkede man ligeledes folks arm/håndbevægelser som en bekræftelse på borgerens/folkets underdanighed ift. Staten …..

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til … tvangs-neurotisk pinagtig smålighed …

Liste AO …

#valgplakat_anno_heromkring

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Liste AO …

Martins tidsrejse

Vi skriver 1967 . Christiansborg/folketinget. Møde i salen. Martin Henriksen, som er blevet forvist til fortiden mhp. dannelse og grundlovsskoling i ånd og kød, ber’ om ordet.
Den besynderligt forvoksede danske barnekrop med et mind-set af anden etnisk oprindelse ( stik syd og 70 år baglæns ) stiger op på talerstolen: “Forslag til lov” får skabningen sagt og fortsætter : “Det vedtages herved som ufravigeligt krav, at: § der skal gives hånd – før tildeling af dansk statsborgerskab § ” .
En bombe af stilhed går af ……………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Og så eksploderer det. Et brøl af latter bruser i salen – det blir’ ved og ved og ved. Så ebber det med besvær ud – og alle rejser sig og går i snapstinget. Baunsgaard, Groes, Skytte, og Hækkerup kluklér stadig. Hos Krag aner man en begyndende panderynken.
Tilbage står Martin i sin forvoksede barnekrop overvældet og blæst omkuld af danskhed.
…….. to be contiuned by ……..

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Martins tidsrejse

Indehørm …..

#nogen_der_gider_åbne_et_vindue_i_det_her_land_for_hold_kaje_hvor_er_her_indehørmet

Dansk-Debilt Folkeparti forsøger at reducere vores mangfoldige “danskhed” til et spørgsmål om korrekte håndbevægelser ……

De vil have indflydelse på tv-programmer
De vil bestemme hvad folk skal spise
De vil bestemme hvordan kvinder skal og ikke skal klæde sig
De vil bestemme om du må kalde dig dansker – uagtet, at du fx. spiller på det danske landshold
Og allerhelst vil de bestemme hvem vi skal være bange for

Og nu vil de bestemme hvilke håndbevægelser, som er “danske”
Nåjaaaa … selvfølgelig vil de det …. disse frø af ugræs

For ca. 70 år siden kørte et land syd for grænsen også med specifikke håndbevægelser ….

Sieg ………………

#de_ka_få_fuckfingeren_ka_de____ikk‘ ?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indehørm …..

Et overgreb er et overgreb er et overgreb

Et overgreb er et overgreb er et overgreb.
Simpel as that.
Aner ikke hvordan denne “dumhedsparagraf” er blevet implementeret i lovgivningen. Men forestiller mig, at den er udarbejdet af mænd…..
Og den ér dybt åndsvag. Gu’ fanden ved en mand om der er gensidighed….so to speak. I intimsituationer har mænd ligeså meget antennerne ude som kvinder. Her findes gensidigheden som bærebølgen i samværet.
Præmissen for “dumhedsparagraffen” er en omtrent gammeltestamentlig mistillid til kvinder og den hører ingen steder hjemme i et retssamfund.
Basta Bom !

Læs her:

Vidnesbyrd

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Et overgreb er et overgreb er et overgreb

Civil courage … Yes ! …. ansigtsgenkendelse … No !

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Civil courage … Yes ! …. ansigtsgenkendelse … No !

! Advarsel ! …. umenneskelig kontrast …

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til ! Advarsel ! …. umenneskelig kontrast …

Burka-tvang vs. burka-forbud = same shit

Burka-tvang vs. burka-forbud = same shit, som begge er udtryk for totalitær tankegang.
Med d.d. ikraftræden af burkaforbud lægger beslutningstagerne ( you know who ) en falliterklærende og afgrundsdyb afstand til den danskhed vi historisk er rundet af. Oplysning, frihed for Loke såvel som for Thor, og atter oplysning. Vi er ikke et bange folk – vi har lært at stille spørgsmål til dogmerne og autoriteter. Vi er vokset op med “Kejserens nye klær” . Vi udstiller og latterliggør oppustede og selvhøjtidelige magtpositioner. Det er en del af vores dna. Danskhedens naturlige hovedvej har altid været, at angribe ondets rod og afvente symptomernes forfald. Men, meget udansk, har vi ift. beklædningsfriheden nu valgt at stresse symptomerne istedet for at stress-teste religionerne….. med sund fornuft. Få dem pillet ned fra piedestalen.
Forbudet lægger endnu et bekræftende lag til den frygttsunami der skyller ind over danskerne fra populistiske døgenigte i disse år.
Men tar’ vi udgang i sande danske værdier er der ikke en døjt at være bange for. Oplysning – samtale – humor – oplysning har bragt os langt. Hvorfor stoppe op nu ?

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Burka-tvang vs. burka-forbud = same shit

People of NorthKorea

#talehoveder
Jeg er heldigvis så komplet ignorant ift. strategi og gustne overlæg, at jeg kun har øje for det håb mødet i Singapore må vække i en forarmet Nordkoreansk befolkning og Sydkoreas millioner af indbyggere.
Jeg ved..måske, hvad i vil svare, at de risikerer at blive slemt skuffet. Det er selvfølgelig muligt. Men et tændt håb er baseret på erkendelsen af mulighed – at det faktisk kan lade sig gøre. Og den erkendelse kan man ikke slukke for….

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til People of NorthKorea

Burka og proformaliberalisme….

#Merete_Riisager
“Burkaen er en trussel mod frie kvinder”.( cit.)..okay..så tør jeg slet ikke tænke på hvad “indskrænkning ved lov af frie kvinders ret til selv at vælge klædedragt/outfit” er for en trussel mod disse..frie kvinder.
Men måske er LA’s liberalisme ren proforma. Som liberal må ens eget fundament jo være, at man ikke lader sig provokere af andres valg og anderledeshed. Men det gør du – ikke bare på egne vegne, men på alles vegne: “Det er derfor voldsomt provokerende, når en kvinde iført burka eller niqab går tur i parken eller på stranden blandt letpåklædte piger og kvinder” (cit.). – Det provokerer ikke mig….tænker at det er spøjst og pudsigt…men provokeret…..no way. Det er jo deres valg….ikke mit. Hvis jeg vil forbyde det fordi jeg tolker en masse ind i det….er min tænkning ikke liberal…men totalitær. Simpel as that.
Det gode antiautoritære danske grin som du hylder vil du nu gøre til et flovt grin med dit forsøg på at beskytte det med totalitær tænkning dvs. indskrænkning af frihedsrettigheder. Det danske grin behøver ikke at blive pakket ind i vat og curling-love.
Og, at du, som du skriver “ikke ryster på hånden når der skal stemmes” er sandsynligvis den endelige bekræftelse på LA’s proforma-liberalisme . Enhver ægte liberal ville have både nervøse chics og rysten….I think ..

Læs Merete Risagers blog

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Burka og proformaliberalisme….

#ok2018 – Fugle på taget til lærene

Det er skamfuldt ud over alle grænser, at vi i en tid med økonomisk overskud og skattelettelser som kastes i grams, ikke vil give lærene hvad de retmæssigt bør have. Lærene er forudsætningen for et godt uddannelsessystem . Lærere, som møder op hver morgen på vores skoler går hver dag “all in” med alt hvad det kræver af tilstedeværelse, udslåede antenner og faglighed. De er grundstenen i det vi skal leve af; kompetente og manøvredygtige borgere. Alligevel mødes de af krav, som afspejler en omtrent gammeltestamentlig mistillid. Det er simpelthen ikke i orden. Er der nogen der ved hvor skoen trykker i klasseværelserne er det fandengalme lærene. Og de skal ikke mødes med ét: “hvor lidt kan vi nøjes med”……de skal mødes med ét: “hvad skal i bruge”……Se dét…… er tillid i praksis.

#ok_2018

Udgivet i Skole og samfund | Kommentarer lukket til #ok2018 – Fugle på taget til lærene

De 3 måske 4….#ok18

Dennis stak af lige før målstregen – og regnen lagde en sørgmodig tåre på Bondos kind foran forligsen.
På baggrund af min ringe indsigt i strategierne undrer det mig såre, at Dennis ikke valgte at cleare sit “ja” af med resten af musketerene. I det mindste kunne han have aftalt at holde sit “ja-kort” tæt ind til kroppen indtil de andre havde været på. Lærerenes arbejdstid er overhovedet ikke på plads i overenskomsten; men er stadig et urimeligt lovdiktat. Spisepauserne er ikke på plads…..
Tiden er ved at løbe ud…..men den ér ikke løbet ud endnu. Så hvorfor tage det pres fra arbejdsgivernes skuldre….?

Og, bare lige for at få musketér-eden på plads med Dennis egne ord:

“Alle lønmodtagerorganisationer på det offentlige område har således indgået en “musketered”.
De vil ikke forhandle løn og andre centrale forhold, før der er udsigt til, at lærerne kan få forhandlet en arbejdstidsaftale på plads med arbejdsgiverne.
– Vi kan ikke leve med, at der er en af vores kollegagrupper, der ikke kan få noget så centralt som en aftale om arbejdstiden. Så vi kommer ikke til at starte vores forhandlinger før, lærerne og kommunerne er nået frem til fundamentet for en aftale, siger Dennis Kristensen, der er formand for FOA, til DR Nyheder.”
( cit. avisen.dk – 8. dec. 2017 )

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til De 3 måske 4….#ok18

Gidseltagning #OK18

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Gidseltagning #OK18

Me first………….

Engang……..ville man, trods alt, når verdens ledere optrådte, forsøge at lytte ind til visioner og ideologi ….også hos de af dem man var lodret uenige med. I dag sidder man bare og scanner deres blikke i håbet om at skimte en sidste rest af fornuft og besindighed…..
#Donald_and_Vladimirs_playground
#comin_to_a_place_nearby
#watch_for_free
Formoder at Donald vil se showet fra sin bunker…..mens resten af verden har gratis ringside-tickets……….
#where_have_all_the_flowers_gone

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Me first………….

Sporing og trackin’…nej tak

Der er, as we speak, gang i en galoperende facebook-forskrækkelse. Nogle brugere er i disse dage ved at finde ud af, at Facebook faktisk lever op til deres betingelser og foretningsvilkår…..såmænd gør de så. Flere brugere taler om, at så vil de pokkermeosse slette deres konto. – Ja de vil så. Nogen få har allerede gjort det – andre vil gøre det, som i meget snart…..andre igen nøjes med “snart”. Respekt for det; og de valg man foretager idf. Meeen…altså – alt har fra facebooks side været lagt frem fra starten – alle har haft mulighed for at læse “bruger-kontrakten” . Gu’ pokker er den lang som et år; men det lykkedes faktisk for nogle af os at få det gjort – at få det læst. Man kan downloade hele molevitten og fordøje lidt ad gangen og resten hen ad vejen. Men, jeg og os, som har tygget og sunket kan kun bekræfte at rygterne taler sandt:…. Ja! du vælger med dit samtykke, at dele dine data, madvaner, lottokuponer, døgnrytme, sympatier og det der er værre med Facebook. Du har nemlig i tidernes morgen givet Zuckerberg/Facebook dit “ja”. Et “ja” du bekræfter dagligt. Du har kysset Zuckerberg på munden, i fuld offentlighed – og vi taler nu omtrent “everlasting love”relation. For selv med VLAK’s udspil i dag ift. skilsmisse i børnefamilien er det endnu mere kompliceret at få “slukket” for sin Facebook-konto / brugerprofil. Og selv efter du har været hele møllen i gennem og bekræftet din afgang vil der stadig herfra gå minimum 90 dage til konto/brugerprofil er permanent slukket og slettet. Også hvis du er død ( i hvert fald indtil fornyelig ).
Vi deler alle. Nogle i større grad end andre. Hvis du fx. benytter nogen af de personlige test – som alle befinder sig uden for Facebooks regi – deler du ikke bare med Facebook; men også med en såkaldt trediepartspartner / firma du stort set ikke aner en fis om. Og i dette tilfælde deler du ikke bare dine egne personlige data, du deler også din venneliste og deres evt. opslag og kommentarer med dette, i princippet, ukendte trediepartsfirma. Velbekomme…så er der serveret og som deltager i disse test er du den generøse giver. Tak for kaffe!
Men ingen går fri. Vi deler alle ud. Dette er noget vi egentlig altid har gjort. Helt tilbage til tiden med tlf-bokse på gadehjørner. Alle har altid kunne se alle. Vi danner os et indtryk af hinanden, og vi indretter og regulerer vores afærd ift. hvad vi får “stykket sammen” i vores hjerner. Sådan er det – intet nyt under solen her. Forskellen på dengang og nu er bare, at disse indtryk og informationer nu lagres i store databaser – og der analyseres, kalkuleres og konkluderes 24/7 på indtrykkene / informationerne om os alle. Nogen skal jo tjene på det….eller hva’ ?
Facebook, Google og de andre har ikke altid eksisteret på nettet. For relativt få år siden ( men laaang tid når vi snakker IT ) fandtes disse mastodont-monopoler simpelthen ikke. Men Nettet gjorde i allerhøjeste grad, omend en anelse langsommere – og det var langt mindre topstyret end i dag. Selv kan jeg huske dagen før den store Google-premiere, at nogen venner sagde: “nåe – så er det i morgen vi får en ny søgemaskine – Google – stillet gratis til rådighed” . Og vi andre svarede i stil med “nå nå endu en, oveni alle de andre….sgu da oss’ lige hvad vi står og mangler . Og Guuuhgle – hva’ fanden er det for et navn. ” ? Dengang hed de Altavista – Kobernikus – osv. Rigtig mundrette navne. Og så kom den….Guuuhle – Gågle – Gurgle eller hvordan vi lige fik det udtalt. Så kom den…du godeste, det var sølle, en skaldet hvid side med et lille rektanglet skrivefelt midtpå. Vi troede det var en joke…vitterligt….en joke…lavet af Søren Dos Binærsen i et kælderværelse…i mors og fars hus. Vi nægtede at bruge det skrald. Og i den grad og i sær…….da vi opdagede, at Gågle-dyret trackede / sporede os. Uhørt som ind i fælleden. Hvor er min konfigurede Kobernikus ?

I dag kan du ikke hente morgenavisen i kiosken uden at det gemmes i en database. ……oh sorry..morgenavisen….i papir…. har han også lokum i gården ?
Så vi tar’ et abnm. på den digitale morgenavis. Mit avisindkøb ryger i et bundt med 10000-vis af andres personlige data….og lige om lidt sælges hele bundtet for cool cash. Mange cash. Og om et øjeblik bliver jeg tilbudt billige avis-abnm. på min google-side. Mastodont-monopolerne har reduceret os til konsumerende enheder….and thats that. Og i mens vi konsumerer – er vi selv varen.
Det korte af det lange er, at den færden på Nettet  du betragter som din egen  private og personlige færden – af andre betragtes som en atraktiv vare de kan tjene på.  Vi kan, som enkelt brugere, samfund og som lande i fællesskab begynde, at forholde os forbrugerbevidst til den påtvungne sporing af voresss nettliv og til de megakolonorme databaser vores informationer lagres i.
Hos hver enkelt kan en øget opmærksomhed på den urimelige dataindsamling evt. resultere i, at vi begynder at anvende browsere – søgemaskiner og sociale platforme, som ikke sporer os. Chattjenester som fx. ikke “læser med”. Og jows! – de findes . Du kan fx. begynde at bruge den fremragende og med tysk kvalitet udførte browser Cliqz ( sporer og indsamler ikke ). Søgemaskinen DuckDuckGo ( Holder din søgehistorie privat – blokerer reklamebaserede tracking/sporing etc ). Og sidst men ikke mindst tjenesten Telegram. Den kører en så høj kryptering at folkene bag udlover en præmie på mange millioner euro/dollars til den/dem, som kan bryde krypteringen. At den så er langt federe i brug end fx den ulidelige fb-messenger gør det jo kun oplagt at overveje Telegram.
Det var bare lige det

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Sporing og trackin’…nej tak

OK18

Socialdemokratiet…..de offentlig ansattes fortalere og forsvarere er gået i flyverskjul . Derfor kan det blåsorte borgelige sammenrend med åleglatte Ziegler i spidsen som talsmand iværksætte og køre et monumentalt angreb på “den danske model”.
Zieglers strategi er at skabe splittelse med statement helt ude af kontekst. Bl.a. skrønen om, at det er akademikernes frokostpause som gør, at du ikke kan få passet dine børn etc.
Håber satme ikke at nogen hopper på limpinden.
Sosserne vil selvfølgelig forsvare “flyverskjulet” med, at de ikke vil blande sig i overenskomstforhandlingerne. Fair nok. Men hvis de allerede nu gik ud med en klar meldning om ikke at støtte et lovindgreb ville det isolere Løkke og Co – og hermed sandsynligvis tvinge DF til at melde ud. Så hvis de offentlige ansatte stadig er S’ hjerteblod…så støt dem ved at melde ud nu.
Bak om lærene – bak om de offentlig ansatte.

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til OK18

Fra DF-skuffen

Mere fra DF-skuffen:
Hvordan vi “skaber” et parallelsamfund, opretholder frygten og herved  bevarer vores tilslutning og mandater:
1. Udvælg hvilken befolkningsgruppe der tales om. Vælg helst en minoritetsgruppe med udvendige tydelige identificerbare kendetegn som fx hudfarve – etnisk herkomst ect.
2. Oppriorter emnet. Forsøg at italesætte en akut nødsituation. Undgå nuancer i “problemformuleringen” – vær generaliserende overfor hele minoritetsgruppen.
3. Giv det 1. dagsorden uanset at det tilsidesætter reelle og virkelige problemstillinger såsom klima – uddannelse – øget fattigdom osv.
4. Brug primitiv “billedsnak” anvend og sidestil minoritetsgruppen med fx “traffikulykke”.
5. Pointer at andre samfundsproblemer hænger sammen med denne minoritetsgruppes tilstedeværelse.
6. Overse og overhør konsekvent statistik som indikerer positiv udvikling for gruppen.
7. Anvend frygtens retorik – afslut alle sætninger med et skræmmebilled.
8. Husk, at jo mere frygt du kan skabe – jo mindre folkelig skelneevne vil du blive konfronteret med.
9. Uanset virkelighed – så hav altid nye skræmmebilleder parat og fasthold dem uanset debattema.
10. Vær altid klar når Clement inviterer……og det gør han……
………………………….…go’ fornøjelse.……………………………………………………..

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Fra DF-skuffen

Prins Henrik

Prins Henrik sovet ind på Fredensborg.
I jobsammenhæng har jeg engang oplevet ham “tæt på” . På vores redaktion opsnappede vi, at Margrethe og Henrik ville ankomme ifm med et lokalt bryllup. Og, af alle – blev jeg sendt i byen til den lille landsbykirke.
Jeg fik indtryk af en livsglad, munter og total usnobbet mand. Der var noget rart og nærværende ved ham. Det er mit indtryk, at den til tider smålige danskhed og offentlige mobning har overrasket ham og virket snærende.

“Kærlighedens strejftog,
tilgroede stier,
forsvundne spor,
erindringer, nu er I kun
et tonløst ekko….”
( cit. Prins Henrik – 2014.)

Æret været Prins Henriks minde

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til Prins Henrik

Alfred roterer…..

Anders Fogh Rasmussen muligt medlem af Nobel komité.
Nu venter vi bare på, at Trumpen modtager Litteratur-prisen for sine tweets……….

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Alfred roterer…..

Ulandsbistand……vi ringer….

Hvor livsbekræftende og opløftende at opleve venstrekronprins Kristian Jensen rive en aften ud af kalenderen til støtte for U-lande. Han solgte endda sine udjokkede sko. Mon nogen i tlf. har hvisket ham i øret at det er i omegnen af absurd teater at overvære live. Først skærer vi historisk ( svinestreg iflg. Gitte Serup ) i ulandsbistanden – og så ringer vi lidt rundt til danskerne i primetime………

Læs her:

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Ulandsbistand……vi ringer….

Løkke på krogen….

Alle andre rationelle og selvreflekterende politikere vil umiddelbart, og uden at skulle anstrenge sig kunne indse, at kronologien og sammenfaldende ift. lovindgrebet mod kvotekonger, spritdyre gaver fra samme, bidrag til en personlig oprettet fond med efterfølgende adgang til statsministeren mildest talt er påfaldende. Men bare ikke Løkke…han kan ikke se problemet…endsige gråzonen – og vælger i stedet at afvise det hele med en strategisk valgt tøsefornærmethed……”må jeg ikke have venner” ?….
Og, denne manglende fornemmelse for fusk og fup og gråzoner…er måske “the story of Løkkes life”……
#like_a_bang_a_boome_boomerang

Udgivet i Anything goes | Kommentarer lukket til Løkke på krogen….

……… = Klassekamp

#klasse_kamp_4ever
Klimakamp = klassekamp
Digitale rettigheder = klassekamp
Ligeret mellem køn = klassekamp
Alles ret til velfærd = klassekamp
Alles ret til fri uddannelse = klassekamp
Miljøbeskyttelse = klassekamp
Retten til fri information = klassekamp
Universiteternes fri grundforskning = klassekamp
Garanterede sunde/giftfri madvarer = klassekamp
Stressfrie folkeskoler = klassekamp
Transparens i lovprocesser = klassekamp
Retten til at være menneske = klassekamp
Global folke-fredelig sameksistens = klassekamp

Hvis du stod af undervejs…….så overvej lige, hvem som profiterer af, at disse kriterier er fraværende…….

Udgivet i Samfund | Kommentarer lukket til ……… = Klassekamp